กิจกรรม


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (ย้อนหลังทุกตอน) Administrator 1008
2 สานต่อ MOA Administrator 296
3 พิธีไหว้ครู กศน.อำเภอบ้านหมี่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ Administrator 269
4 กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต Administrator 256
5 โครงการเกษตรธรรมชาติยุคใหม่ใส่ใจปลอดสารพิษ Administrator 425
6 กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ 2/2556 Administrator 253
7 กศน.อำเภอบ้านหมี่ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม Administrator 601
8 พิธิมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 1-2556 Administrator 500
9 สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ "อ่านสร้างสุข" ในโรงเรียนและสถานศึกษา Administrator 964

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.