ท่านสนใจเรียนอาชีพด้านใดมากที่สุด

จำนวนผู้ลงคะแนน:
43
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2017 เวลา 18:44 น.

ท่านสนใจเรียนอาชีพด้านใดมากที่สุด

Hits Percent Graph
ศิลปประดิษฐ์
20 46.5%
อาหาร-ขนม
9 20.9%
ตัดเย็บเสื้อผ้า
4 9.3%
งานช่าง
3 7%
การทำธุรกิจ
2 4.7%

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.