1. คู่มือการประเมินการรู้หนังสือ       ดาวน์โหลดที่นี่  
2. เครื่องมือประเมิน ระดับประถม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   ดาวน์โหลดที่นี่  
3. เครื่องมือประเมิน ระดับมัธยมต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   ดาวน์โหลดที่นี่  
4. เครื่องมือประเมิน ระดับมัธยมปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561    ดาวน์โหลดที่นี่