เอกสารดาวน์โหลด

งานบุคคล งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครู กศน.ตำบล แผนการลงทะเบียน 2/2563 ระดับประถม
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครูอาสาสมัคร แผนการลงทะเบียน 2/2563 ระดับ ม.ต้น
แผนการลงทะเบียน 2/2563 ระดับ ม.ปลาย