IMAGE กศน.ลพบุรีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 10
เวลา 07.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี เข้ารับการตรวจราชการของ รมช.ศึกษาธิการ
  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี รับการตรวจราชการการจัดการเรียนการสอน
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE โครงการรวมใจรักสามัคคี 5 ส. ของ กศน.ลพบุรี
  วันที่ 10 มิถุนายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี จัดพิธีลงนามถวายพระพรแด่พระบรมราชินี
  วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร ข้าราชการ... Read More...
IMAGE พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ระยะที่ 2
  กศน.ลพบุรี พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์... Read More...
IMAGE สื่อออนไลน์ของ กศน.ลพบุรี
สื่อออนไลน์ของ กศน.ลพบุรี Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรแด่รัชกาลที่ 10
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายเธียร เธียรถาวร... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE ถุงปันสุขของ กศน.ลพบุรี “น้ำใจในยามยาก ความเอื้อเฟื้อในยามวิกฤต”
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี สอบข้อเขียนพนักงานราชการ(บรรณารักษ์)
## กศน.ลพบุรี สอบข้อเขียนพนักงานราชการ(บรรณารักษ์) ## Read More...
IMAGE ครู กศน.ลพบุรีที่ช่วยเหลือประชาชนดีเด่น
“ครู กศน.ลพบุรีที่ช่วยเหลือประชาชนดีเด่น” Read More...
IMAGE สายธารน้ำใจของการแบ่งปันยังคงหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย
“สายธารน้ำใจของการแบ่งปันยังคงหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย” Read More...
IMAGE ตู้ปันสุข กศน.ลพบุรี
ตู้ปันสุข กศน.ลพบุรี Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี 5 ส. เพื่อทัศนียภาพที่ดีขององค์กร
กศน.ลพบุรี 5 ส. เพื่อทัศนียภาพที่ดีขององค์กร Read More...
IMAGE โครงการปลูกไม้มีค่าของ กศน.ลพบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. สำนักงาน... Read More...
IMAGE เกียรติบัตรเสมา ป.ป.ส.ของ กศน.ลพบุรี
19 มิถุนายน 2563 นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน... Read More...
IMAGE คู่มือการเบิกการเงินของ กศน.ลพบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 สำนักงาน... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2563
          สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี และกิจกรรมอาหารปันสุข
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเธียร เธียรถาวร... Read More...
IMAGE สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 50 ชิ้น
สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 50... Read More...
แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
กศน.ลพบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรแด่รัชกาลที่ 10 เขียนโดย Super User 12
กศน.ลพบุรี เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เขียนโดย Super User 25
การบริหารจัดการขยะของสถานศึกษา กศน.ลพบุรี เขียนโดย Super User 2471
ผู้บริหาร กศน.ลพบุรี แสดงความยินดีแด่ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เขียนโดย Super User 2488
ถุงปันสุขของ กศน.ลพบุรี “น้ำใจในยามยาก ความเอื้อเฟื้อในยามวิกฤต” เขียนโดย Super User 2901
กศน.ลพบุรี สอบข้อเขียนพนักงานราชการ(บรรณารักษ์) เขียนโดย Super User 2531
ครู กศน.ลพบุรีที่ช่วยเหลือประชาชนดีเด่น เขียนโดย Super User 2925
สายธารน้ำใจของการแบ่งปันยังคงหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย เขียนโดย Super User 2903
ตู้ปันสุข กศน.ลพบุรี เขียนโดย Super User 2923
กศน.ลพบุรี 5 ส. เพื่อทัศนียภาพที่ดีขององค์กร เขียนโดย Super User 2561