สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 50 ชิ้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 50 ชิ้น ให้กับจากผู้แทนของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 50 ชิ้น ให้กับจากผู้แทนของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี(นายอัศวิน ภู่ทอง นักวิชาการพัฒนาฝืมือแรงงานชำนาญการ และนางพะนอ บุญยเนตร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไวรัส COVID-19 ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับที่จะมาศึกษางานที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้