สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร รวมทั้งประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ตามลำดับ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ ๙) โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธี