โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำหลักสูตรดิจิทัลชุมชนระดับตำบล

โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำหลักสูตรดิจิทัลชุมชนระดับตำบล

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำหลักสูตรดิจิทัลชุมชนระดับตำบล

ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูประจำ กศน.ตำบล ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น ๓ อาคารคิดเป็น สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรในสังกัดที่จะเป็นวิทยากรแกนนำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับตำบลได้ โดยมีนายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด