ตู้ปันสุข กศน.ลพบุรี

ตู้ปันสุข กศน.ลพบุรี


          วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.09 น. บุคลากรในสังกัดของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ร่วมกันทำพิธีเปิด “ตู้ปันสุข กศน.ลพบุรี” ณ บริเวณด้านประตูเข้าของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างสถานที่สำหรับใช้เป็นจุดแบ่งปันอาหาร น้ำ สิ่งของ เครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคได้ตามจิตศรัทธาของแต่ละคน ให้กับบุคคลที่ยากไร้และขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตในช่วงโควิด-19 ที่กำลังระบาดภายใต้หลักการ “หยิบฟรีแต่พอดี” “ใส่เพิ่มหากท่านมี” “ทำความดีเพื่อแบ่งปัน” โดยมีนายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้

          ทั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีเป็นอย่างดีที่พร้อมใจกันนำสิ่งของมาแบ่งปันแก่พี่น้องชาวลพบุรีเป็นจำนวนมาก เช่น บะหมี่สำเร็จรูป ข้าวสาร ปลากระป๋อง เป็นต้น