กศน.ลพบุรี & สภากาชาดไทย มอบอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัยให้สถานศึกษา

กศน.ลพบุรี & สภากาชาดไทย มอบอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัยให้สถานศึกษา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น. นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบม้วนผ้าพร้อมด้วยอุปกรณ์ตัดเย็บและถุงซิบอเนกประสงค์ของสภากาชาดไทยให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำหรับนำไปใช้เป็นวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ณ ห้องลพบุรีเป็นหนึ่งเดียวกัน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19