กศน.ลพบุรี สอบข้อเขียนพนักงานราชการ(บรรณารักษ์)

## กศน.ลพบุรี สอบข้อเขียนพนักงานราชการ(บรรณารักษ์) ##

วันนี้(17 พฤษภาคม 2563)สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน 18 คน จากจำนวนผู้สมัคร 24 คน

ทั้งนี้ นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ลงตรวจหลักฐานของผู้เข้าสอบพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบด้วยตนเอง