IMAGE กศน.ลพบุรีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 10
เวลา 07.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี เข้ารับการตรวจราชการของ รมช.ศึกษาธิการ
  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี รับการตรวจราชการการจัดการเรียนการสอน
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE โครงการรวมใจรักสามัคคี 5 ส. ของ กศน.ลพบุรี
  วันที่ 10 มิถุนายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี จัดพิธีลงนามถวายพระพรแด่พระบรมราชินี
  วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร ข้าราชการ... Read More...
IMAGE พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ระยะที่ 2
  กศน.ลพบุรี พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์... Read More...
IMAGE สื่อออนไลน์ของ กศน.ลพบุรี
สื่อออนไลน์ของ กศน.ลพบุรี Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรแด่รัชกาลที่ 10
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายเธียร เธียรถาวร... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE ถุงปันสุขของ กศน.ลพบุรี “น้ำใจในยามยาก ความเอื้อเฟื้อในยามวิกฤต”
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี สอบข้อเขียนพนักงานราชการ(บรรณารักษ์)
## กศน.ลพบุรี สอบข้อเขียนพนักงานราชการ(บรรณารักษ์) ## Read More...
IMAGE ครู กศน.ลพบุรีที่ช่วยเหลือประชาชนดีเด่น
“ครู กศน.ลพบุรีที่ช่วยเหลือประชาชนดีเด่น” Read More...
IMAGE สายธารน้ำใจของการแบ่งปันยังคงหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย
“สายธารน้ำใจของการแบ่งปันยังคงหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย” Read More...
IMAGE ตู้ปันสุข กศน.ลพบุรี
ตู้ปันสุข กศน.ลพบุรี Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี 5 ส. เพื่อทัศนียภาพที่ดีขององค์กร
กศน.ลพบุรี 5 ส. เพื่อทัศนียภาพที่ดีขององค์กร Read More...
IMAGE โครงการปลูกไม้มีค่าของ กศน.ลพบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. สำนักงาน... Read More...
IMAGE เกียรติบัตรเสมา ป.ป.ส.ของ กศน.ลพบุรี
19 มิถุนายน 2563 นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน... Read More...
IMAGE คู่มือการเบิกการเงินของ กศน.ลพบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 สำนักงาน... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2563
          สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี และกิจกรรมอาหารปันสุข
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเธียร เธียรถาวร... Read More...
IMAGE สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 50 ชิ้น
สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 50... Read More...

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องวัดและประเมินผลของนักศึกษาหลักสูตร กศน.2551

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องวัดและประเมินผลของนักศึกษาหลักสูตร กศน.2551

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องวัดและประเมินผลของนักศึกษาหลักสูตร กศน.2551 ในวันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมพิกุลแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีนายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม และให้แนวทางการปฏิบัติงานการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนผู้บริหาร กศน.อำเภอ ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู ครู กศน.และผู้เกี่ยวข้องมาร่วมกันสร้างและบรรณาธิการเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อให้ครูนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาต่อไป