ทำเนียบบุคลากร

       
       

จินตนา ไพบูลย์ 

 หัวหน้ากลุ่ม

 อำนวยการ

ศน.พัชรา จงโกรย

 หัวหน้ากลุ่ม

 ส่งเสริมการศึกษาฯ

ศน.นิตยา มุขลาย

 หัวหน้ากลุ่ม

 ภาคีเครือข่ายฯ

พรธิภา หอมขจร

 หัวหน้ากลุ่ม

 ยุทธศาสตร์ฯ

จิรัฐา ชินวงษ์ 

 หัวหน้ากลุ่ม

 อัธยาศัยฯ