แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำหลักสูตรดิจิทัลชุมชนระดับตำบล เขียนโดย Super User 28
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เขียนโดย Super User 17
โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Super User 47
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม เขียนโดย Super User 20
โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องวัดและประเมินผลของนักศึกษาหลักสูตร กศน.2551 เขียนโดย Super User 22
การประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เขียนโดย Super User 29
สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เขียนโดย Super User 72
โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องวัดและประเมินผลนักศึกษาหลักสูตร กศน.2551 เขียนโดย Super User 16