Configurations Error(!)
Configurations Error(!)
top
logo

นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

 

 นายทวี สว่างมณี

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

ดาวน์โหลด

micro planing ส่วนที่ 1-3 และ 5 


 micro planing ส่วนที่ 4 


 แบบฟอร์มการจัดทำแผนชุมชน 


 ต้นฉบับคู่มือดำเนินงานหลักสูตร51(ปรับปรุงปี2555)


คู่มือการดำเนินงาน  องค์กรนักศึกษา กศน.


หลักสูตรค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 


 รายงานการประชุม แก้ปัญหาภัยแล้ง  ปี 2558  


 ข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2557 


 การประเมินผลการจัดประชุมครูที่ปรึกษา  


 รายงานตรวจสอบดำเนินงานโครงการเทียบสูงสุด ปี 2557 


 รายชื่อเกษตรกรโครงการภัยแล้ง 


 แบบนิเทศติดตาม ETV 


 แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตำบล 


 แบบรายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน


แบบฟอร์มรายงานข้อมูล EIS 


แบบฟอร์มรายงานข้อมูลแหล่งเรียนรู้


 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก 


 คู่มือขึ้นข่าวหน้าเว็บจังหวัด_สำหรับอำเภอ_

 

 

 

เข้าสู่ระบบ

ราคาน้ำมันในประเทศ

พยากรณ์อากาศ


feed-image Feed Entries

100%
-
+
12
Show options

รายงานผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์(PR) ของนักศึกษาที่จบหลักสูตร2551 และ ปวช.

ให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้           1. ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556, 2/2556...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 มี.ค. 2015] [Hits:457]

Read more

แจ้งเปลี่ยน URL สำหรับการรายงานออนไลน์จำนวนผู้รับบริการ ไตรมาส1

1. รายงานจำนวนผู้รับบริการEIS      ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ19 ก.พ. 2015] [Hits:184]

Read more

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนามสอบ N-NET 2/2557

-  คำสั่งศูนย์สอบ      ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ18 ก.พ. 2015] [Hits:138]

Read more

แบบฟอร์มรายงานออนไลน์จำนวนผู้รับบริการ

1. แบบฟอร์มรายงาน EIS      ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 ก.พ. 2015] [Hits:244]

Read more

วีดีทัศน์ กิจกรรม วอล์คแรลลี่

1. หนุ่มๆเต้นจิ้งจก_กิ้งก่า_ตุ๊กแก      ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ18 ธ.ค. 2014] [Hits:194]

Read more

กำหนดการเยี่ยมห้องสมุดประชาชน

ลำดับการเข้าตรวจเยี่ยม ดังนี้ 1. เฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองลพบุรี  ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 ก.ย. 2014] [Hits:308]

Read more

วิธีการเริ่มเรียน British Council LearnEnglish Pathways

1. วิธีการเข้าเรียน LearnEnglish Pathways    ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2014] [Hits:538]

Read more

แนวทางการดำเนินงาน

มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอในภาคกลาง 1. คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแนวทางดำเนินงาน             ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แนวทางการดำเนินงาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 เม.ย. 2014] [Hits:281]

Read more

แผนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2557

แก้ไขเฉพาะระดับ ม.ปลาย ชื่อและรหัสรายวิชา "ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน" ที่ถูกต้องคือ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ02 เม.ย. 2014] [Hits:962]

Read more

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

1. แบบประเมินครู กศน.ตำบล                               ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แบบประเมินครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 3. แบบประเมินครู...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 ก.พ. 2014] [Hits:870]

Read more

โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

การขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( กระทรวง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ07 ต.ค. 2013] [Hits:490]

Read more

ข่าวงานนิเทศก์

เครื่องมือนิเทศกิจกรรมและแบบติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2556...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ก.ค. 2013] [Hits:911]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ สัญจรณ เทศบาลตำบลลำนารายณ์

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ สัญจรณ เทศบาลตำบลลำนารายณ์

      วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ สัญจรณ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ26 มี.ค. 2015] [Hits:18]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันรักการอ่านสร้างรากฐานชีวิต

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันรักการอ่านสร้างรากฐานชีวิต

          วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวพัชรา จงโกรย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ในสังกัด ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน "วันรักการอ่านสร้างรากฐานชีวิต" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา...

[Administrator] [เขียนเมื่อ13 มี.ค. 2015] [Hits:37]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย

  วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย โดยมี ครู กศน. อำเภอ นำนักศึกษา...

[Administrator] [เขียนเมื่อ02 มี.ค. 2015] [Hits:109]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดการสนทนากลุ่มเพื่อการประเมินหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดการสนทนากลุ่มเพื่อการประเมินหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

      วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี (นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง) ได้มอบหมายให้ นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ผอ.ธมลวรรณ รู้กิจนา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 ก.พ. 2015] [Hits:104]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการผู้ว่าพบประชาชน

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการผู้ว่าพบประชาชน

          วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี (นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง) ได้มอบหมายให้ นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ ศรีเพ็ชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพัฒนานิคม และครู กศน.อำเภอในสังกัด...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 ก.พ. 2015] [Hits:81]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “เรารักในหลวง”

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “เรารักในหลวง”

          เมื่อวันจันทร์ที่ 16  มีนาคม 2558   กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “เรารักในหลวง”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ การแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  โดยนำนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองลพบุรี จำนวน...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ17 มี.ค. 2015] [Hits:10]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการป้องกันภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการป้องกันภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

          วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการป้องกันภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”  ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ตำบลท่าวุ้ง, ตำบลบ้านเบิก, ตำบลหัวสำโรง และตำบลบางงา  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ13 มี.ค. 2015] [Hits:34]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาการเพาะเห็ด

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาการเพาะเห็ด

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาการเพาะเห็ด ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ กศน.ตำบลโพตลาดแก้วหมู่ที่ ๑ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ12 มี.ค. 2015] [Hits:33]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การเปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การเปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

         วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ12 มี.ค. 2015] [Hits:34]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

                 วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด...

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 มี.ค. 2015] [Hits:35]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

       วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”  ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ตำบลบางคู้, ตำบลลาดสาลี่ และตำบลโพตลาดแก้ว  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 มี.ค. 2015] [Hits:39]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การถักโครเชต์

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การถักโครเชต์

           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การถักโครเชต์) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศาลาการเปรียญวัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวสำโรง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 มี.ค. 2015] [Hits:35]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

          ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 มี.ค. 2015] [Hits:37]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2558

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2558

         วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูสุนี กุญแจทอง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 มี.ค. 2015] [Hits:37]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมพิธีเปิด

          วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว” โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯในครั้งนี้ ซึ่งโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ดำเนินการจัดโดยศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ06 มี.ค. 2015] [Hits:14]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 มี.ค. 2015] [Hits:43]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาการนวดฝ่าเท้า

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาการนวดฝ่าเท้า

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชาการนวดฝ่าเท้า ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางงา หมู่ที่ ๗ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 มี.ค. 2015] [Hits:47]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก

           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศาลา SML หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางลี่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 มี.ค. 2015] [Hits:25]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการกีฬา กศน.เชื่อมสัมพันธไมตรีสร้างคนดีสู่สังคม

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการกีฬา กศน.เชื่อมสัมพันธไมตรีสร้างคนดีสู่สังคม

วันอาทิตย์ที่  ๑   มีนาคม  ๒๕๕๘ นายจิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอในสังกัด  จัดกิจกรรมทักษะชีวิต โครงการกีฬา กศน. เชื่อมสัมพันธไมตรี สร้างคนดีสู่สังคม จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี ร่าเริงแจ่มใส และรู้รักสามัคคี...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ02 มี.ค. 2015] [Hits:94]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “โครงการสอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทย”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “โครงการสอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทย”

      วันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “โครงการสอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทย” ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน.ตำบลบางคู้ และ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ02 มี.ค. 2015] [Hits:31]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่ ๒๘...

[Administrator] [เขียนเมื่อ02 มี.ค. 2015] [Hits:22]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น”

          วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น” ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ตำบลโคกสลุด, ตำบลบางลี่ และตำบลมุจลินท์ ณ กศน.ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๐...

[Administrator] [เขียนเมื่อ02 มี.ค. 2015] [Hits:14]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหลักค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหลักค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย

          วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครูนำตัวแทนนักศึกษาได้แก่ นางวราภรณ์ บางผึ้ง เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหลักค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลง ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ02 มี.ค. 2015] [Hits:39]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล

          วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล ณ กศน.ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

[Administrator] [เขียนเมื่อ02 มี.ค. 2015] [Hits:45]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การประดิษฐ์ของชำร่วยและของใช้

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การประดิษฐ์ของชำร่วยและของใช้

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การประดิษฐ์ของชำร่วยและของใช้) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ02 มี.ค. 2015] [Hits:38]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ กศน.ตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๓...

[Administrator] [เขียนเมื่อ02 มี.ค. 2015] [Hits:38]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม

ในระหว่างวันที่  ๒๖-๒๗   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ นายจิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่   มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอในสังกัด จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการใช้ธรรมมะในชีวิตประจำวัน ศีลสมาธิปัญญา   โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๑๒๐  คน  ณ...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ26 ก.พ. 2015] [Hits:67]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการเวทีเสวนาค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการเวทีเสวนาค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย”

          วันพุทธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการเวทีเสวนาค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย” ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 ก.พ. 2015] [Hits:57]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย”

       วันพุทธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เวลา ๐๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย” ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 ก.พ. 2015] [Hits:85]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม ร่วมงานผู้ว่าพบประชาชน ณ วัดหนองนา

กศน.อำเภอพัฒนานิคม ร่วมงานผู้ว่าพบประชาชน ณ วัดหนองนา

วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  นายไพฑูรย์  ศรีเพ็ชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพัฒนานิคม          และ ครู กศน.ในสังกัด เข้าร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพบประชาชน(หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน) ปี ๒๕๕๘ ณ วัดหนองนา ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี       โดย  กศน.อำเภอพัฒนานิคม...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ24 ก.พ. 2015] [Hits:87]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดสอบ N – Net ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดสอบ N – Net ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

วันอาทิตย์ที่  ๒๒   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ นายจิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่  มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอในสังกัด จัดการสอบ N-Net สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบหลักสูตรในภาคเรียนที่  ๒ /๒๕๕๗ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ22 ก.พ. 2015] [Hits:30]

Read more

กศน.บ้านหมี่ จัดการประชุมชี้แจงการสอบ N – Net

กศน.บ้านหมี่ จัดการประชุมชี้แจงการสอบ N – Net

วันศุกร์ที่  ๒๐   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ นายจิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอในสังกัด จัดประชุมชี้แจงการสอบ N-Net  เพื่อให้ความรู้และทิศทางการดำเนินการแก่คณะกรรมการคุมสอบ N-Net ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหมี่      

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ20 ก.พ. 2015] [Hits:19]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น”

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น” ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่  ตำบลเขาสมอคอน , ตำบลโคกสลุด, ตำบลบางลี่ และตำบลมุจลินท์  ณ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ19 ก.พ. 2015] [Hits:71]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

          วันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ13 ก.พ. 2015] [Hits:71]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคมจัดโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

กศน.อำเภอพัฒนานิคมจัดโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  นายไพฑูรย์  ศรีเพ็ชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้ ครูกศน.อำเภอพัฒนานิคม  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมโรงเรียนพัฒนานิคม โดยมี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากร  และมีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก      อินทรายุทธ /ภาพ/ข่าว

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ12 ก.พ. 2015] [Hits:66]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาอาหาร-ขนม

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาอาหาร-ขนม

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาอาหาร-ขนม ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ ๑...

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 ก.พ. 2015] [Hits:57]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจ สคบ.

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจ สคบ.

   วันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายไพฑูรย์  ศรีเพ็ชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้ ครูกศน.อำเภอพัฒนานิคม  จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจ สคบ.   โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ   จำนวน...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ10 ก.พ. 2015] [Hits:83]

Read more

โครงการสอนเสริมเตริมความรู้ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย)

โครงการสอนเสริมเตริมความรู้ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย)

วันอาทิตย์ ที่  ๑  และ  ๘   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการสอนเสริมเตริมความรู้ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย) ณ...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ09 ก.พ. 2015] [Hits:82]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ "การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง"

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ บ้านเลขที่ ๑๕๘...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 ก.พ. 2015] [Hits:89]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูอาสาสมัครฯ, ครูกศน.ตำบล และ ครูศูนย์การเรียนชุมชน ประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕...

[Administrator] [เขียนเมื่อ07 ก.พ. 2015] [Hits:65]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมพิธีมอบป้ายหมู่บ้านศีล๕ ณ ห้องประชุม อำเภอพัฒนานิคม

กศน.อำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมพิธีมอบป้ายหมู่บ้านศีล๕ ณ ห้องประชุม อำเภอพัฒนานิคม

 วันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายไพฑูรย์ ศรีเพ็ชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี และครู กศน. ในสังกัด เข้าร่วมงานพิธีมอบป้ายหมู่บ้านศีล ๕ ณ ห้องประชุม อำเภอพัฒนานิคม ประจำปี  ๒๕๕๖ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายธนาคม...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ06 ก.พ. 2015] [Hits:69]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานมอบทุนแก่เด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานมอบทุนแก่เด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  นายไพฑูรย์  ศรีเพ็ชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดพบุรี  มอบหมายให้ ครูวุฒินันท์ คำมงคล เข้าร่วมพิธีประทานทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา๖ จ.ลพบุรี โดยมี นายธนาคม จงจิระ...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ05 ก.พ. 2015] [Hits:95]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและกรรมการสถานศึกษา ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและกรรมการสถานศึกษา ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

          ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา, ศึกษานิเทศก์...

[Administrator] [เขียนเมื่อ04 ก.พ. 2015] [Hits:98]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "โครงการย้อนรอยเก่า เล่าเรื่องความเป็นไทย"

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

          วันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "โครงการย้อนรอยเก่า เล่าเรื่องความเป็นไทย" ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ30 ม.ค. 2015] [Hits:54]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

         วันพฤหัสบดีที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ครูสิริรัตน์  หัสดินรัตน์ ครู กศน.ตำบล ในสังกัด จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา...

[Administrator] [เขียนเมื่อ29 ม.ค. 2015] [Hits:75]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน “โครงการครอบครัวเข้มแข็ง”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน “โครงการครอบครัวเข้มแข็ง”

        ระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๗  มกราคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ27 ม.ค. 2015] [Hits:68]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๘  ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ26 ม.ค. 2015] [Hits:97]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดโครงการศึกษาธรรมมะไหว้พระขอพร วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดโครงการศึกษาธรรมมะไหว้พระขอพร วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

     วันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘   นายไพฑูรย์  ศรีเพ็ชร             ผอ. กศน.อำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วย ครู กศน.อำเภอพัฒนานิคม  จัดโครงการศึกษาธรรมะไหว้พระขอพร...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ23 ม.ค. 2015] [Hits:97]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ศน.นิตยา มุขลาย

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ศน.นิตยา มุขลาย

               วันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ23 ม.ค. 2015] [Hits:71]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีลห้า ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๘...

[Administrator] [เขียนเมื่อ23 ม.ค. 2015] [Hits:60]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัด“โครงการสอนเสริมรายวิชาภาอังกฤษและรายวิชาคณิตศาสตร์”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัด“โครงการสอนเสริมรายวิชาภาอังกฤษและรายวิชาคณิตศาสตร์”

      วันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการสอนเสริมรายวิชาภาอังกฤษและรายวิชาคณิตศาสตร์” ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ19 ม.ค. 2015] [Hits:42]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน

วันจันทร์วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่ พร้อมด้วย  ครู กศน. อำเภอบ้านหมี่  จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน ระหว่างวันที่  ๑๙ –๒๑  มกราคม  ๒๕๕๘ ณ ...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ19 ม.ค. 2015] [Hits:89]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดโครงการค่ายทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนนายร้อย จปร.

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดโครงการค่ายทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนนายร้อย จปร.

     ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๘  นายไพฑูรย์  ศรีเพ็ชร ผอ.กศน.อำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอพัฒนานิคม  เข้าร่วมโครงการค่ายทักษะวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก            ...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ19 ม.ค. 2015] [Hits:103]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การรู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การรู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ที ๑๖ มกราคม  ๒๕๕๘    นายจิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่  พร้อมด้วย ครู กศน.อำเภอบ้านหมี่ ได้จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การรู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้นักศึกษาเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานธรรมชาติ และเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวิทยากร บรรยายให้ความรู้   ณ แหล่งเรียนรู้พัฒนาพลังงานธรรมชาติ ตำบลสังเพลิง อำเภอโคกสำโรง...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ16 ม.ค. 2015] [Hits:51]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วม “โครงการ กศน.รำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๘”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วม “โครงการ กศน.รำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๘”

       วันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยบุคลากรในทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการ กศน.รำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๘” ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ16 ม.ค. 2015] [Hits:43]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ขนมไทย ตำบลลาดสาลี่

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ขนมไทย ตำบลลาดสาลี่

         วันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ” หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา ขนมไทย ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลลาดสาลี่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ15 ม.ค. 2015] [Hits:41]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

ในระหว่างวันที  ๑๕ - ๑๖ มกราคม  ๒๕๕๘ นายจิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่  พร้อมด้วยครู กศน.อำเภอบ้านหมี่ ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เพื่อให้ นักศึกษาตระหนักและเข้าใจถึงค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ  โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นฐาน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ15 ม.ค. 2015] [Hits:97]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ขนมไทย (ขนมปลากริมไข่เต่า)

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ขนมไทย (ขนมปลากริมไข่เต่า)

    วันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ” หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา ขนมไทย (ขนมปลากริมไข่เต่า) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ14 ม.ค. 2015] [Hits:57]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ขนมไทย (ขนมกระยาสารท)

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ขนมไทย (ขนมกระยาสารท)

    วันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ” หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา ขนมไทย (ขนมกระยาสารท) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ14 ม.ค. 2015] [Hits:75]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การปั้นตุ๊กตาด้วยดินไทย)

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การปั้นตุ๊กตาด้วยดินไทย)

    วันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ” หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การปั้นตุ๊กตาด้วยดินไทย) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ14 ม.ค. 2015] [Hits:53]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ขนมไทย

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ขนมไทย

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๔๐ ชั่วโมง วิชา ขนมไทย ทำการสอนที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ12 ม.ค. 2015] [Hits:61]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว)

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว)

     วันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ” หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ12 ม.ค. 2015] [Hits:80]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ “ห้องสมุดเฉลิมราช

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ “ห้องสมุดเฉลิมราช

       วันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๕๘ นายไพฑูรย์  ศรีเพชร ผอ.กศน.อำเภอพัฒนานิคม และครู กศน.อำเภอพัฒนานิคม  จัดโครงการปลูกฝังเยาวชนรักการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘    ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอพัฒนานิคม โดยมีกิจกรรมประกวดร้องเพลง ประกวดวาดภาพระบายสีและ ประกวดคัดลายมือ โดยมีนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ10 ม.ค. 2015] [Hits:99]

Read more

กศน.ตำบล สายห้วยแก้ว จัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับภาคีเครือข่าย

กศน.ตำบล สายห้วยแก้ว จัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับภาคีเครือข่าย

วันศุกร์ที่   ๙ มกราคม  ๒๕๕๘ กศน.ตำบลสายห้วยแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กในตำบลสายห้วยแก้ว   ณ โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว  หมู่  ๕  ตำบล สายห้วยแก้ว  ร่วมกับ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม., อบต., นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่  โดยมีการแสดง และกิจกรรมการจับฉลากแจกรางวัลให้กับเด็กนักเรียน 

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ09 ม.ค. 2015] [Hits:39]

Read more

กศน.ตำบล สนามแจง จัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับภาคีเครือข่าย

กศน.ตำบล สนามแจง จัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับภาคีเครือข่าย

วันศุกร์ที่   ๙ มกราคม  ๒๕๕๘ กศน.ตำบลสนามแจง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กในตำบลสนามแจง  ณ โรงเรียนพิบูลปัทมาคม  หมู่  ๕  ตำบล สนามแจง  ร่วมกับ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม., อบต., นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่  โดยมีการแสดง และกิจกรรมการจับฉลากแจกรางวัลให้กับเด็กนักเรียน

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ09 ม.ค. 2015] [Hits:39]

Read more

กศน.ตำบลบ้านกล้วย จัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับภาคีเครือข่าย

กศน.ตำบลบ้านกล้วย จัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับภาคีเครือข่าย

วันศุกร์ที่   ๙ มกราคม  ๒๕๕๘   เวลา  ๑๖.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. กศน.ตำบลบ้านกล้วย  ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กในตำบลบ้านกล้วย  ณ สวนสมเด็จย่าฯ  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอบ้านหมี่   ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม., อบต., นักศึกษา...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ09 ม.ค. 2015] [Hits:40]

Read more

"หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่

          วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ศน.วีรวรรณ สุพพัตเวช) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ"   วัดบ้านทราย  ตำบลบ้านทราย  อำเภอบ้านหมี่...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ09 ม.ค. 2015] [Hits:46]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

      วันศุกร์ที่ ๙  มกราคม  ๒๕๕๘  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความรู้และประเทืองปัญญาแก่เด็กและเยาชน อย่างหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมการทำสมุดทำมือ กิจกรรมการทำดอกกุหลาบจากกระดาษสา...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 ม.ค. 2015] [Hits:47]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ “โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ “โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก”

      วันพฤหัสบดีที่ ๘  มกราคม  ๒๕๕๘  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง  นำโดย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง (ผอ.วนิดา  เชียงกูล) พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 ม.ค. 2015] [Hits:109]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก)

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก)

      วันพฤหัสบดีที่ ๘  มกราคม  ๒๕๕๘  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ”  หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านเบิก...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 ม.ค. 2015] [Hits:54]

Read more

โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันพฤหัสสบดีที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  นายจิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์  ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่  ร่วมกับ ประธานกรรมการสถานศึกษากศน.อำเภอบ้านหมี่, ครู กศน. อำเภอบ้านหมี่, เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์จ้างเหมา และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ได้ร่วมจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมีการแสดงของเด็ก มีกิจกรรมการจับฉลากแจกรางวัลให้กับเด็กนักเรียน การวาดภาพระบายสี และเก้าอี้ดนตรี...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ08 ม.ค. 2015] [Hits:44]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลบางลี่

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลบางลี่

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน๔๐ ชั่วโมง วิชา ขนมไทย ทำการสอนที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่๕  ตำบลบางลี่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 ม.ค. 2015] [Hits:55]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ”

       วันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ”  หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา ขนมไทย ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลโพตลาดแก้ว  อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ06 ม.ค. 2015] [Hits:65]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา การทำพวงกุญแจผ้าด้นมือ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา การทำพวงกุญแจผ้าด้นมือ

      วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ”  หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา การทำพวงกุญแจผ้าด้นมือ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลเขาสมอคอน  อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ06 ม.ค. 2015] [Hits:96]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา การถักโครเชต์พวงกุญแจสัตว์

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา การถักโครเชต์พวงกุญแจสัตว์

      วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ”  หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา การถักโครเชต์พวงกุญแจสัตว์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางงา  อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ06 ม.ค. 2015] [Hits:56]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา การทำอาหารไทย

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา การทำอาหารไทย

      วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ”  หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา การทำอาหารไทย ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ06 ม.ค. 2015] [Hits:47]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์ธรณีวิทยา ย้อนเวลาสู่ยุคดึกดำบรรพ์”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์ธรณีวิทยา ย้อนเวลาสู่ยุคดึกดำบรรพ์”

          วันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์ธรณีวิทยา ย้อนเวลาสู่ยุคดึกดำบรรพ์”ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 ธ.ค. 2014] [Hits:45]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

            วันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารคิดเป็น กศน.อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีท่าน ดร.ประยุทธ คงเฉลิมวัฒน์  ประธานคณะกรมการสถานศึกษา...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ25 ธ.ค. 2014] [Hits:43]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลบางคู้และตำบลท่าวุ้ง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลบางคู้และตำบลท่าวุ้ง

          วันอังคารที่ ๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะนิเทศ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลบางคู้และตำบลท่าวุ้ง ได้แก่ กิจกรรมการฝึกวิชาชีพระยะสั้น...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ธ.ค. 2014] [Hits:41]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการค่านิยม ๑๒ ประการ

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการค่านิยม ๑๒ ประการ

ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  นายไพฑูรย์  ศรีเพ็ชร ตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้ นางสาวกันตนา ตาวัง  ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล พร้อมด้วย  ครู กศน. อำเภอพัฒนานิคม จัดกิจกรรมโครงการค่านิยม...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ21 ธ.ค. 2014] [Hits:53]

Read more

กศน.อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการ "นักคิด วิทยาศาสตร์"

กศน.อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการ

          วันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.เยาวลักษณ์ ออกช่อ ตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองม่วง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอหนองม่วง จัดกิจกรรมโครงการ "นักคิด วิทยาศาสตร์" ให้กับนักศึกษาในสังกัด ณ...

[กศน.อำเภอหนองม่วง] [เขียนเมื่อ20 ธ.ค. 2014] [Hits:54]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

          วันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นายณรงค์ชัย  นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบล สังกัด...

[Administrator] [เขียนเมื่อ19 ธ.ค. 2014] [Hits:38]

Read more

อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง

อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน   ๔๐ ชั่วโมง วิชา อาหาร-ขนม ทำการสอนที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ19 ธ.ค. 2014] [Hits:92]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์

   วันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.รุ่งนภา เทพมะกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอชัยบาดาล จัดกิจกรรมทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งออกเป็น  ๔ ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ ฐานที่ ๑....

[กศน.อำเภอชัยบาดาล] [เขียนเมื่อ19 ธ.ค. 2014] [Hits:60]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และจิตใจผู้สูงอายุ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และจิตใจผู้สูงอายุ

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และจิตใจผู้สูงอายุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้...

[Administrator] [เขียนเมื่อ18 ธ.ค. 2014] [Hits:99]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน   ๔๐ ชั่วโมง วิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร...

[Administrator] [เขียนเมื่อ18 ธ.ค. 2014] [Hits:47]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร “ เพื่อส่งเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร “ เพื่อส่งเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

          ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร...

[Administrator] [เขียนเมื่อ15 ธ.ค. 2014] [Hits:84]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลบางงา

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลบางงา

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน   ๔๐ ชั่วโมง วิชา อาหาร-ขนม ทำการสอน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ14 ธ.ค. 2014] [Hits:58]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลโพตลาดแก้ว

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลโพตลาดแก้ว

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๔๐ ชั่วโมง วิชา ขนมไทย ทำการสอน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ13 ธ.ค. 2014] [Hits:104]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง และตำบลมุจลินท์

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง และตำบลมุจลินท์

          วันศุกร์ที่ ๑๒  ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะนิเทศ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง และตำบลมุจลินท์ ได้แก่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ12 ธ.ค. 2014] [Hits:91]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จัดกิจกรรมโครงการสร้างจินตนาการสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จัดกิจกรรมโครงการสร้างจินตนาการสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  นายไพฑูรย์  ศรีเพ็ชร ตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้ นางสาวกันตนา ตาวัง  ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล พร้อมด้วย  ครู กศน. อำเภอพัฒนานิคม จัดกิจกรรมโครงการสร้างจินตนาการสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ ประการ ให้กับนักศึกษาในสังกัด ณ...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ12 ธ.ค. 2014] [Hits:50]

Read more

ผอ.วนิดา นิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลโคกสลุด

ผอ.วนิดา นิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลโคกสลุด

          วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลโคกสลุด กิจกรรมการฝึกวิชาชีพ "การเพาะเห็ด" เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประสบภัยแล้ง  ณ หมู่ที่ ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 ธ.ค. 2014] [Hits:51]

Read more

กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

          วันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อปรับพื้นฐานและพัฒนาความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 ธ.ค. 2014] [Hits:69]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

         เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป  ผอ.ธมลวรรณ รู้กิจนา ผอ.กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ ครูอาสาสมัคร กศน....

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ09 ธ.ค. 2014] [Hits:49]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

กศน.อำเภอบ้านหมี่ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ. จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผอ. กศน.อำเภอบ้านหมี่ คณะครู นักศึกษา กศน.อำเภอบ้านหมี่ ร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่า ในอำเภอบ้านหมี่ ได้เดินเทิดพระเกียรติวางพานพุ่ม และจุดเทียนขัยถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ08 ธ.ค. 2014] [Hits:54]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดมุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดมุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

          ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดมุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหน้า กศน. อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 ธ.ค. 2014] [Hits:119]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗

          วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 ธ.ค. 2014] [Hits:101]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

           วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ04 ธ.ค. 2014] [Hits:59]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

           วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  ผอ.ธมลวรรณ รู้กิจนา ผอ.กศน.อำเภอเมืองลพบุรี (ประธานในพิธีเปิด) พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม "โครงการ กศน.เมือง ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์" เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ03 ธ.ค. 2014] [Hits:78]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม”

          วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ02 ธ.ค. 2014] [Hits:111]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นิเทศติดตามการชมรายการ ETV

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นิเทศติดตามการชมรายการ ETV

          วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี    เข้านิเทศติดตามการชมรายการ ETV ตามโครงการ “ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน กศน.”ณ พื้นที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 พ.ย. 2014] [Hits:105]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประชุม จัดทำแผนแก้ปัญหาผู้ประสบภัยแล้ง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประชุม จัดทำแผนแก้ปัญหาผู้ประสบภัยแล้ง

          วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมประชุม จัดทำแผนแก้ปัญหาผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 พ.ย. 2014] [Hits:51]

Read more

ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลโคกสลุด

ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลโคกสลุด

          วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลโคกสลุด เพื่อดูความพร้อมของ กศน.ตำบล ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ21 พ.ย. 2014] [Hits:68]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมฝึกอาชีพกับผู้ประสบภัยแล้ง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมฝึกอาชีพกับผู้ประสบภัยแล้ง

          วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุมวางแผนจัดกิจกรรมฝึกอาชีพกับผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด และขั้นตอนในการกรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ21 พ.ย. 2014] [Hits:57]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

         วันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๔๗ ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่,  คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู กศน. อำเภอบ้านหมี่ ร่วมจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจากนายทวี สว่างมณี  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ17 พ.ย. 2014] [Hits:96]

Read more

bottom

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี
เลขที่ 284 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร : 036-413582 โทรสาร : 036-422624 e-mail : lopburi@nfe.go.th
ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: download joomla templates top female actors Valid XHTML and CSS.