Configurations Error(!)
Configurations Error(!)
top
logo

นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

 

 นายทวี สว่างมณี

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

ดาวน์โหลด

คู่มือการดำเนินงาน  องค์กรนักศึกษา กศน. 


หลักสูตรค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ


 รายงานการประชุม แก้ปัญหาภัยแล้ง  ปี 2558 

 


 ข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2557 


 การประเมินผลการจัดประชุมครูที่ปรึกษา  


 รายงานตรวจสอบดำเนินงานโครงการเทียบสูงสุด ปี 2557 


 รายชื่อเกษตรกรโครงการภัยแล้ง 


 แบบนิเทศติดตาม ETV 


 แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตำบล 


 แบบรายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน


แบบฟอร์มรายงานข้อมูล EIS 


แบบฟอร์มรายงานข้อมูลแหล่งเรียนรู้


 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก 


 คู่มือขึ้นข่าวหน้าเว็บจังหวัด_สำหรับอำเภอ_

 

 

 

เข้าสู่ระบบ

ราคาน้ำมันในประเทศ

พยากรณ์อากาศ


feed-image Feed Entries

100%
-
+
12
Show options

วีดีทัศน์ กิจกรรม วอล์คแรลลี่

1. หนุ่มๆเต้นจิ้งจก_กิ้งก่า_ตุ๊กแก      ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ18 ธ.ค. 2014] [Hits:56]

Read more

กำหนดการเยี่ยมห้องสมุดประชาชน

ลำดับการเข้าตรวจเยี่ยม ดังนี้ 1. เฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองลพบุรี  ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 ก.ย. 2014] [Hits:240]

Read more

วิธีการเริ่มเรียน British Council LearnEnglish Pathways

1. วิธีการเข้าเรียน LearnEnglish Pathways    ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2014] [Hits:393]

Read more

แนวทางการดำเนินงาน

มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอในภาคกลาง 1. คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแนวทางดำเนินงาน             ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แนวทางการดำเนินงาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 เม.ย. 2014] [Hits:232]

Read more

แผนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2557

แก้ไขเฉพาะระดับ ม.ปลาย ชื่อและรหัสรายวิชา "ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน" ที่ถูกต้องคือ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ02 เม.ย. 2014] [Hits:865]

Read more

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

1. แบบประเมินครู กศน.ตำบล                               ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แบบประเมินครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 3. แบบประเมินครู...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 ก.พ. 2014] [Hits:766]

Read more

โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

การขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( กระทรวง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ07 ต.ค. 2013] [Hits:433]

Read more

ข่าวงานนิเทศก์

เครื่องมือนิเทศกิจกรรมและแบบติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2556...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ก.ค. 2013] [Hits:857]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ18 ธ.ค. 2014] [Hits:23]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมและสังเวชนียสถาน

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมและสังเวชนียสถาน

            วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๑๙ น. นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 ธ.ค. 2014] [Hits:27]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต

           วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ผอ.ธมลวรรณ รู้กิจนา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี,...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 ธ.ค. 2014] [Hits:18]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล วันพ่อแห่งชาติ

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล วันพ่อแห่งชาติ

            วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ศน.วีรวรรณ สุพพัตเวช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 ธ.ค. 2014] [Hits:17]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล “วันพ่อแห่งชาติ”

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล “วันพ่อแห่งชาติ”

            วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี, ศน.วีรวรรณ สุพพัตเวช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ,...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 ธ.ค. 2014] [Hits:23]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และจิตใจผู้สูงอายุ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และจิตใจผู้สูงอายุ

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และจิตใจผู้สูงอายุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้...

[Administrator] [เขียนเมื่อ18 ธ.ค. 2014] [Hits:8]

Read more

ผอ.วนิดา นิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลโคกสลุด

ผอ.วนิดา นิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลโคกสลุด

          วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลโคกสลุด กิจกรรมการฝึกวิชาชีพ "การเพาะเห็ด" เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประสบภัยแล้ง  ณ หมู่ที่ ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 ธ.ค. 2014] [Hits:14]

Read more

กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

          วันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อปรับพื้นฐานและพัฒนาความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 ธ.ค. 2014] [Hits:11]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

         เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป  ผอ.ธมลวรรณ รู้กิจนา ผอ.กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ ครูอาสาสมัคร กศน....

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ09 ธ.ค. 2014] [Hits:12]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

กศน.อำเภอบ้านหมี่ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ. จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผอ. กศน.อำเภอบ้านหมี่ คณะครู นักศึกษา กศน.อำเภอบ้านหมี่ ร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่า ในอำเภอบ้านหมี่ ได้เดินเทิดพระเกียรติวางพานพุ่ม และจุดเทียนขัยถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ08 ธ.ค. 2014] [Hits:13]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดมุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดมุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

          ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดมุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหน้า กศน. อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 ธ.ค. 2014] [Hits:12]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗

          วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 ธ.ค. 2014] [Hits:12]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

           วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ04 ธ.ค. 2014] [Hits:17]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

           วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  ผอ.ธมลวรรณ รู้กิจนา ผอ.กศน.อำเภอเมืองลพบุรี (ประธานในพิธีเปิด) พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม "โครงการ กศน.เมือง ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์" เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ03 ธ.ค. 2014] [Hits:20]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม”

          วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ02 ธ.ค. 2014] [Hits:16]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นิเทศติดตามการชมรายการ ETV

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นิเทศติดตามการชมรายการ ETV

          วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี    เข้านิเทศติดตามการชมรายการ ETV ตามโครงการ “ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน กศน.”ณ พื้นที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 พ.ย. 2014] [Hits:33]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประชุม จัดทำแผนแก้ปัญหาผู้ประสบภัยแล้ง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประชุม จัดทำแผนแก้ปัญหาผู้ประสบภัยแล้ง

          วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมประชุม จัดทำแผนแก้ปัญหาผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 พ.ย. 2014] [Hits:21]

Read more

ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลโคกสลุด

ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลโคกสลุด

          วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลโคกสลุด เพื่อดูความพร้อมของ กศน.ตำบล ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ21 พ.ย. 2014] [Hits:21]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมฝึกอาชีพกับผู้ประสบภัยแล้ง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมฝึกอาชีพกับผู้ประสบภัยแล้ง

          วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุมวางแผนจัดกิจกรรมฝึกอาชีพกับผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด และขั้นตอนในการกรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ21 พ.ย. 2014] [Hits:19]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

         วันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๔๗ ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่,  คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู กศน. อำเภอบ้านหมี่ ร่วมจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจากนายทวี สว่างมณี  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ17 พ.ย. 2014] [Hits:21]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำกิจกรรม ๕ ส.

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำกิจกรรม ๕ ส.

          วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ในสังกัด ร่วมทำกิจกรรม ๕ ส. ณ บริเวณโดยรอบ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ14 พ.ย. 2014] [Hits:19]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมสนับสนุน นโยบายแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมสนับสนุน นโยบายแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง

          วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  จังหวัดปทุมธานี

[Administrator] [เขียนเมื่อ13 พ.ย. 2014] [Hits:19]

Read more

ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบล

ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบล

          วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการนิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบล ได้แก่ กศน.ตำบลเขาสมอคอน กศน.ตำบลมุจลินท์ กศน.ตำบลโคกสลุดและกศน.ตำบลลาดสาลี่ เพื่อดูความพร้อมในการรับชมรายการทางช่อง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ13 พ.ย. 2014] [Hits:22]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการเรียน ตามโครงการ ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียน

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการเรียน ตามโครงการ ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียน

              ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูยุพิน เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 พ.ย. 2014] [Hits:42]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

              ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดย ผอ.วนิดา ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 พ.ย. 2014] [Hits:26]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

                                          ในวันอาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่ พร้อมด้วยคณะครู และนักศึกษา กศน. อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๗ โดยมีการเชิญสาธารณสุข อำเภอบ้านหมี่  ให้บริการวัดความดัน  และมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในระยะเวลาที่เรียน กศน. ว่าจะต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไร มีการให้ความรู้เรื่องโครงสร้างหลักสูตร กิจกรรม...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ10 พ.ย. 2014] [Hits:29]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เปิดลงทะเบียนออนไลน์ วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เปิดลงทะเบียนออนไลน์ วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

          กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ได้เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔๐ - ๕๐ ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน (ฟรี) มีรายวิชา ดังนี้ - วิชาอาหาร-ขนม (เบเกอรี่) -...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ05 พ.ย. 2014] [Hits:48]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี ทำกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big Clean Day

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี ทำกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big Clean Day

          ในวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี ทำกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big Clean Day บริเวณถนนหน้าพระกาฬ (บริเวณสถานีรถไฟลพบุรี)...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ05 พ.ย. 2014] [Hits:25]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”

          ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 พ.ย. 2014] [Hits:24]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ”

            ในวันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยครูวรวัลย์ หิรัญ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม...

[Administrator] [เขียนเมื่อ04 พ.ย. 2014] [Hits:23]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เปิดการเรียนการสอนอาชีพ วิชาอาหาร-ขนม (อาหารว่างไทย-ขนมไทย)

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เปิดการเรียนการสอนอาชีพ วิชาอาหาร-ขนม (อาหารว่างไทย-ขนมไทย)

          ในระหว่างวันที่ ๑๓ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอเมืองลพบุรี  ได้เปิดการเรียนการสอนอาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๕๐ ชั่วโมง วิชาอาหาร-ขนม...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ03 พ.ย. 2014] [Hits:41]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมมอบประกาศนียบัตร วิชาช่างปั้นกระถาง นักศึกษาวิชาชีพ (ทหารประจำการ)

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมมอบประกาศนียบัตร วิชาช่างปั้นกระถาง นักศึกษาวิชาชีพ (ทหารประจำการ)

          เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผอ.ธมลวรรณ รู้กิจนา ผอ.กศน.อำเภอเมืองลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่อง ได้ไปร่วมมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชาช่างปั้นกระถาง ให้กับนักศึกษาวิชาชีพ (ทหารประจำการ)...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ28 ต.ค. 2014] [Hits:29]

Read more

กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี ๒๕๕๗

กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี ๒๕๕๗

              ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี ๒๕๕๗ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ต.ค. 2014] [Hits:29]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จัดทำแผนการจัดการเรียนเรียนรู้รายวิชา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จัดทำแผนการจัดการเรียนเรียนรู้รายวิชา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

กศน.อำเภอชัยบาดาล จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ร่วมกับ กศน.อำเภอลำสนธิ กศน.อำเภอโคกสำโรง และ กศน.อำเภอหนองม่วง ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ กศน.อำเภอชัยบาดาล

[กศน.อำเภอลำสนธิ] [เขียนเมื่อ24 ต.ค. 2014] [Hits:31]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผอ.รุ่งนภา  เทพมะกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชัยบาดาล นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช

[กศน.อำเภอลำสนธิ] [เขียนเมื่อ23 ต.ค. 2014] [Hits:50]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมบุคลากรในสถานศึกษาประจำสัปดาห์

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมบุคลากรในสถานศึกษาประจำสัปดาห์

            ในวันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูลผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมบุคลากรในสถานศึกษาประจำสัปดาห์ เพื่อแจ้งรายละเอียด จุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

[Administrator] [เขียนเมื่อ22 ต.ค. 2014] [Hits:29]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา “วิธีเรียนทางไกล”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา “วิธีเรียนทางไกล”

          ในวันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ได้ดำเนินการ  ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “วิธีเรียนทางไกล” ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง และประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่ ทั้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ22 ต.ค. 2014] [Hits:23]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

กศน.อำเภอชัยบาดาล เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดสิงหาราม ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล ในวันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๗ โดยได้นำแผ่นพับ ใบปลิว ไปประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาในเขตตำบลบัวชุม ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

[กศน.อำเภอลำสนธิ] [เขียนเมื่อ16 ต.ค. 2014] [Hits:43]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดการประเมินภาคประสบการณ์ (การทดสอบภาคปฏิบัติ) นักศึกษาเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดการประเมินภาคประสบการณ์ (การทดสอบภาคปฏิบัติ) นักศึกษาเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี แต่งตั้งให้ ครูเกศินี ศรีสาธร ครูชำนาญการ เป็นคณะกรรมการประเมินภาคประสบการณ์นักศึกษาเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ14 ต.ค. 2014] [Hits:35]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

กศน.อำเภอชัยบาดาล ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ทั้ง ๑๗ ตำบล โดยใช้รถกระจายเสียงออกประชาสัมพันธ์ แจกเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว ระหว่างวันที่  ๑๑ - ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๕๗

[กศน.อำเภอลำสนธิ] [เขียนเมื่อ13 ต.ค. 2014] [Hits:27]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

               เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ในสังกัด เข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์  เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 ต.ค. 2014] [Hits:38]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาลจัดโครงการสัมมนาวิชาการการประเมินการเทียบระดับการศึกษา

กศน.อำเภอชัยบาดาลจัดโครงการสัมมนาวิชาการการประเมินการเทียบระดับการศึกษา

กศน.อำเภอชัยบาดาล ร่วมกับ กศน.อำเภอบ้านหมี่ กศน.อำเภอท่าวุ้ง กศน.อำเภอหนองม่วง กศน.อำเภอพัฒนานิคม กศน.อำเภอท่าหลวง และ กศน.อำเภอโคกสำโรง จัดโครงการสัมมนาวิชาการการประเมินการเทียบระดับการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓ ตุลาคม...

[กศน.อำเภอลำสนธิ] [เขียนเมื่อ03 ต.ค. 2014] [Hits:27]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ สัญจร ณ กศน.ตำบลบางคู้

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ สัญจร ณ กศน.ตำบลบางคู้

              เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด ให้การต้อนรับ ผอ.ศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ก.ย. 2014] [Hits:76]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการ ประชุมชี้แจงเพื่อพัฒนาการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการ ประชุมชี้แจงเพื่อพัฒนาการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด

            เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ คณะครูที่รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงเพื่อพัฒนาการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ01 ก.ย. 2014] [Hits:64]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

          เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 ส.ค. 2014] [Hits:62]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพลิกฟื้นผืนป่า ๘๒ พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพลิกฟื้นผืนป่า ๘๒ พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี

  ในวันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการพลิกฟื้นผืนป่า ๘๒ พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๐ คน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ตำบลบ้านกล้วย...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ19 ส.ค. 2014] [Hits:69]

Read more

อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการศึกษาดูงาน นิทรรศการ เฉลิม ๘๒ พรรษา มหาราชินี และ ฉลอง ๒๙ ปี พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ

อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการศึกษาดูงาน นิทรรศการ เฉลิม ๘๒ พรรษา มหาราชินี และ ฉลอง ๒๙ ปี พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ

          ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  “โครงการศึกษาดูงานนิทรรศการ เฉลิม ๘๒ พรรษา มหาราชินี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ18 ส.ค. 2014] [Hits:86]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ในวันอาทิตย์ที่  ๑๗   สิงหาคม  ๒๕๕๗ ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์  ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอบ้านหมี่  จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๕๕   คน   ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ   หมู่ตำหนัก   และ  TK  PARK...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ18 ส.ค. 2014] [Hits:70]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคมจัดโครงการกศน.อำเภอพัฒนานิคม เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์

กศน.อำเภอพัฒนานิคมจัดโครงการกศน.อำเภอพัฒนานิคม เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์

    เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  นายไพฑูรย์ ศรีเพ็ชร ผอ.กศน.อำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอพัฒนานิคม  จัดโครงการ กศน.อำเภอพัฒนานิคม เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อเสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน สร้างความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยให้มีความซาบซึ้งใน พระราชประวัติพระราชกรณียกิจ  ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ18 ส.ค. 2014] [Hits:76]

Read more

กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.เยาวลักษณ์  ออกช่อ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน " ศึกษาสร้างสรรค์  แบ่งปันความรู้ " จัดกิจกรรมพัฒนาด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  ด้านการคำนวน และด้านการนำสารสนเทศไปพัฒนาอาชีพ มีกลุ่มเป้าหมาย  ๘๕ คน...

[กศน.อำเภอหนองม่วง] [เขียนเมื่อ18 ส.ค. 2014] [Hits:70]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการ กศน.อำเภอบ้านมี่ร่วมใจอนุรักษ์พลังงานเพื่อมีใช้อย่างยั่งยืน

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการ กศน.อำเภอบ้านมี่ร่วมใจอนุรักษ์พลังงานเพื่อมีใช้อย่างยั่งยืน

          ในวันศุกร์ที่  ๑๕   สิงหาคม  ๒๕๕๗ ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้  ครู กศน.อำเภอบ้านหมี่  จัดโครงการ  กศน.อำเภอบ้านหมี่ร่วมใจอนุรักษ์พลังงานเพื่อมีใช้อย่างยั่งยืน   ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนลำตะคองชลภาวัฒนา อำเภอสีคิ้ว...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ15 ส.ค. 2014] [Hits:82]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางงา โดยจัดฝึกอบรม วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง วิชาการปลูกพืชผักด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ  ทำการสอนที่ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางงา...

[Administrator] [เขียนเมื่อ14 ส.ค. 2014] [Hits:69]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการสถานีสวัสดิการณ์สมานฉันท์ ณ โรงเรียนบ้านสันตะลุง

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการสถานีสวัสดิการณ์สมานฉันท์ ณ โรงเรียนบ้านสันตะลุง

ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผอ.รุ่งนภา  เทพมะกุล ผอ. กศน.อำเภอชัยบาดาล ได้มอบหมายให้นางสาวนฤมล  กองสุวรรณ ครู กศน.ตำบลท่ามะนาว เป็นวิทยากรและเข้าร่วมโครงการสถานีสวัสดิการณ์สมานฉันท์ ณ โรงเรียนบ้านสันตะลุง ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

[กศน.อำเภอลำสนธิ] [เขียนเมื่อ14 ส.ค. 2014] [Hits:69]

Read more

กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดศึกษาดูงาน จังหวัดสิงห์บุรี

กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดศึกษาดูงาน จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.เยาวลักษณ์  ออกช่อ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "ศึกษาสร้างสรรค์  แบ่งปันความรู้ " พาไปศึกษาเรียนรู้ตามเศรษฐกิจพอเพียง ที่กลุ่มเห็ดไหสี่หู และ ปลูกมะนาววง  ที่จังหวัดสิงห์บุรี  มีกลุ่มเป้าหมาย  ๔๕...

[กศน.อำเภอหนองม่วง] [เขียนเมื่อ14 ส.ค. 2014] [Hits:66]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพ

กศน.อำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพ

             เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  นายไพฑูรย์  ศรีเพ็ชร  ผอ. กศน.อำเภอพัฒนานิคม  และครู กศน.อำเภอพัฒนานิคม  เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ13 ส.ค. 2014] [Hits:65]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ

กศน.อำเภอชัยบาดาล เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผอ.รุ่งนภา  เทพมะกุล ผอ. กศน.อำเภอชัยบาดาล นำคณะบุคลากร และนักศึกษา  เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล...

[กศน.อำเภอลำสนธิ] [เขียนเมื่อ13 ส.ค. 2014] [Hits:77]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ”

          เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 ส.ค. 2014] [Hits:68]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์”

          เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 ส.ค. 2014] [Hits:67]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงาน "มหกรรมความภาคภูมิใจ เนื่อ

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงาน

   เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมงาน "มหกรรมความภาคภูมิใจ เนื่องในวันสตีไทย"ตามโครงการรวมพลังสตรี เนื่องในวันสตรีไทย โดยมี นายถวิล ศิริสวัสดิ์ดิลก นายอำเภอพัฒนานิคมเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบรี   โดยมีประชาชนทั่วไปเข้าร่วม...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ07 ส.ค. 2014] [Hits:75]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล จัดกิจกรรมทักษะชีวิต

กศน.อำเภอชัยบาดาล จัดกิจกรรมทักษะชีวิต

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผอ.รุ่งนภา  เทพมะกุล ผอ. กศน.อำเภอชัยบาดาล นำคณะครูและบุคลากร ดำเนินการจัดกิจกรรมทักษะชีวิต โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ แบ่งเป็น ๒ ฐาน ดังนี้ ฐานที่ ๑ เตรียมพร้อมรับมือกับอัคคีภัย ฐานที่ ๒...

[กศน.อำเภอลำสนธิ] [เขียนเมื่อ07 ส.ค. 2014] [Hits:75]

Read more

กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.เยาวลักษณ์  ออกช่อ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีกลุ่มเป้าหมาย  ๕๐ คน  ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดนครนายก  

[กศน.อำเภอหนองม่วง] [เขียนเมื่อ06 ส.ค. 2014] [Hits:65]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศเยี่ยมเยียน การดำเนินงาน กศน.ตำบล และ บ้านหนังสืออัจฉริยะ ในสังกัด

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศเยี่ยมเยียน การดำเนินงาน กศน.ตำบล และ บ้านหนังสืออัจฉริยะ ในสังกัด

          เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ เข้านิเทศเยี่ยมเยียน การดำเนินงาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ06 ส.ค. 2014] [Hits:68]

Read more

กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

              กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้มีความรู้เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่าง วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 ส.ค. 2014] [Hits:91]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม กีฬา กศน.เกมส์ ภาคกลาง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม กีฬา กศน.เกมส์ ภาคกลาง

              วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ ครูปาริชาติ มาแก้ว และ ครูมนัสวี เนตรยอง นำนักศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมกิจกรรม...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 ส.ค. 2014] [Hits:79]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้

กศน.อำเภอชัยบาดาล กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้

เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗ นำโดยนางรุ่งนภา  เทพมะกุล ผอ.กศน. อำเภอชัยบาดาล ร่วมกับคณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้ โดยแบ่งเป็น ๓ ฐาน ดังนี้ ๑. ภาษาอังกฤษ     ๒. วิทยาศาสตร์...

[กศน.อำเภอชัยบาดาล] [เขียนเมื่อ01 ส.ค. 2014] [Hits:74]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน

          ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวมัลลิกา จิระพันธ์วาณิช อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาสรุปโครงการฯณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

[Administrator] [เขียนเมื่อ31 ก.ค. 2014] [Hits:81]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอาชีพก้าวไกลนำไทยสู่อาเซียน

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอาชีพก้าวไกลนำไทยสู่อาเซียน

เมื่อวันจันทร์  ที่  28   กรกฎาคม  2557 ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์   มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอบ้านหมี่  จัดโครงการอาชีพก้าวไกลนำไทยสู่อาเซียน โดยมีนักศึกษากลุ่มอาชีพเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  100   คน   ณ บ้านท่าสว่าง (ผ้าไหม)  ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ30 ก.ค. 2014] [Hits:80]

Read more

กีฬาต้านยาเสพติด ผูกมิตรสัมพันธ์ สมานฉันท์ปรองดอง

กีฬาต้านยาเสพติด ผูกมิตรสัมพันธ์ สมานฉันท์ปรองดอง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภอชัยบาดาล ร่วมกับ กศน.อำเภอเมือง, กศน.อำเภอท่าหลวง, กศน.อำเภอโคกเจริญและกศน.อำเภอลำสนธิ จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ผูกมิตรสัมพันธ์ สมานฉันท์ปรองดอง ณ สนามกีฬา กศน.บ้านใหมาสามัคคี อำเภอชัยบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาทั้ง 5 อำเภอร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย...

[กศน.อำเภอชัยบาดาล] [เขียนเมื่อ29 ก.ค. 2014] [Hits:77]

Read more

กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT

กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT

กศน.อำเภอหนองม่วง นำโดย ผอ.เยาวลักษณ์  ออกช่อ  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๑,๒๘ มิถุนายน,๕,๑๒,๑๙,๒๖  กรกฎาคม ๒๕๕๗  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ทำงาน มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ คน  

[กศน.อำเภอหนองม่วง] [เขียนเมื่อ28 ก.ค. 2014] [Hits:55]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

          เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ป๋วยอึ้งภากรณ์ จังหวัดชัยนาท โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

[Administrator] [เขียนเมื่อ28 ก.ค. 2014] [Hits:76]

Read more

กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน"หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด"

กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอหนองม่วง นำโดย ผอ.เยาวลักษณ์  ออกช่อ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน"หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด" ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ณ วัดถ้ำเขากระเจียวธรรมจิต อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี  มีกลุ่มเป้าหมาย ๔๒  คน  

[กศน.อำเภอหนองม่วง] [เขียนเมื่อ28 ก.ค. 2014] [Hits:69]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ สู่วิถีแห่งความพอเพียง

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ สู่วิถีแห่งความพอเพียง

 เมื่อวันศุกร์ที่  25   กรกฎาคม  2557 ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์   มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอบ้านหมี่  จัดโครงการการศึกษาเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ สู่วิถีแห่งความพอเพียง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  100   คน   ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริง  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ25 ก.ค. 2014] [Hits:73]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

          เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ก.ค. 2014] [Hits:65]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถพิเศษ นักศึกษา กศน. "สุดยอด กศน." ครั้งที่ ๒ รอบชิงชนะเลิศ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถพิเศษ นักศึกษา กศน.

          เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด และนักศึกษาพื้นฐาน เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถพิเศษ นักศึกษา กศน. "สุดยอด กศน." ครั้งที่ ๒ รอบชิงชนะเลิศ ณ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ23 ก.ค. 2014] [Hits:64]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.ครั้งที่ ๒ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.ครั้งที่ ๒ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

          ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ครูณรงค์ชัย นวลจันทร์ และ ครูกันยารัตน์...

[Administrator] [เขียนเมื่อ22 ก.ค. 2014] [Hits:70]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเพื่อณรงค์การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเพื่อณรงค์การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน

              ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครู นักศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อณรงค์การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างความปรองดองและสมานฉันท์...

[Administrator] [เขียนเมื่อ15 ก.ค. 2014] [Hits:75]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗

          เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครู...

[Administrator] [เขียนเมื่อ15 ก.ค. 2014] [Hits:74]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

              เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือ “โครงการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความก้าวหน้าแก่ผู้สนใจศึกษา” จาก นายกอรพิน จิระพันธุ์วาณิช...

[Administrator] [เขียนเมื่อ15 ก.ค. 2014] [Hits:70]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ประชุมครูประจำกลุ่มหน่วยงานภาคีเครือข่าย

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ประชุมครูประจำกลุ่มหน่วยงานภาคีเครือข่าย

          ในระหว่างวันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอเมืองลพบุรีได้จัดประชุมครูประจำกลุ่มหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ ครูประจำกลุ่มทหาร ครูประจำกลุ่มในเรือนจำกลางลพบุรี จำนวน ๙๐ คน          ...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ08 ก.ค. 2014] [Hits:65]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ถวายเทียนพรรษา ๙ วัด

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ถวายเทียนพรรษา ๙ วัด

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดโครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ สืบสานประเพณี กศน.” ถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี โดยแบ่งออกเป็น ๒...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ08 ก.ค. 2014] [Hits:76]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประเมินโครงการ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประเมินโครงการ

              เมื่อวันที่ ๒ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประเมินโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 ก.ค. 2014] [Hits:66]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการเรียนรู้อาชีพเพื่อความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการเรียนรู้อาชีพเพื่อความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผอ. กศน.อำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการเรียนรู้อาชีพเพื่อความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ ณ กศน.อำเภอเมืองแพร่ กศน.อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมาชีการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลุงมนูณ...

[] [เขียนเมื่อ07 ก.ค. 2014] [Hits:75]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง ต้อนรับ คณะนักวิชาการ จากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

กศน.อำเภอท่าวุ้ง ต้อนรับ คณะนักวิชาการ จากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

              ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะนักวิชาการ จากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่เดินทางมาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกศน.ตำบลต่างๆ ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ03 ก.ค. 2014] [Hits:65]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบกศน.อำเภอท่าวุ้ง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบกศน.อำเภอท่าวุ้ง

              เมื่อวันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ กศน.อำเภอท่าวุ้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี การเสียสละ การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม...

[Administrator] [เขียนเมื่อ02 ก.ค. 2014] [Hits:75]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมองค์กรนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมองค์กรนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

              เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ ครูเกศินี ศรีสาธร ครูชำนาญการในสังกัด จัดประชุมองค์กรนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาพื้นฐาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ30 มิ.ย. 2014] [Hits:62]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

              เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง ร่วมจัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู”...

[Administrator] [เขียนเมื่อ30 มิ.ย. 2014] [Hits:74]

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กศน.อำเภอบ้านหมี่ พานักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑ (ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก) ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนาธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

[] [เขียนเมื่อ30 มิ.ย. 2014] [Hits:72]

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านเทคนิคการสอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านเทคนิคการสอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ผอ.จิราวุฒิ   เปล่งศรีรัตน์  ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่   เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านเทคนิคการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  โดยมีการแบ่งกลุ่มการจัดทำแผนการเรียนรู้  ๖ + ๓  โดยมี คณะครูจากอำเภอบ้านหมี่  หนองม่วง  สระโบสถ์ ...

[] [เขียนเมื่อ30 มิ.ย. 2014] [Hits:89]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “สุดยอด กศน.” ครั้งที่ ๒ รอบคัดเลือกระดับภาค

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “สุดยอด กศน.” ครั้งที่ ๒ รอบคัดเลือกระดับภาค

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ น.ส.อภิสรา เอี่ยมสอาด เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง และ ครูเฉลียว มั่งคั่ง ครูประจำกลุ่มสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง นำนักศึกษาพื้นฐานเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “สุดยอด...

[Administrator] [เขียนเมื่อ27 มิ.ย. 2014] [Hits:66]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก กศน.อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก กศน.อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

              เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก กศน.อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓๓ คน ทั้งนี้ได้เข้าศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยได้ลงศึกษาดูงานในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 มิ.ย. 2014] [Hits:69]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

              กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลหัวสำโรง โดยจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง วิชาการปลูกพืชผักด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ ทำการสอนที่ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ มิถุนายน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 มิ.ย. 2014] [Hits:65]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “รู้ทันพิษภัย ต้านภัยยาเสพติด”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “รู้ทันพิษภัย ต้านภัยยาเสพติด”

              เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด จัดโครงการ “รู้ทันพิษภัย ต้านภัยยาเสพติด” ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 มิ.ย. 2014] [Hits:63]

Read more

กศน.อำเภอหนองม่วง จัดโครงการเรียนรู้อาชีพ เพื่อความสามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท์

กศน.อำเภอหนองม่วง จัดโครงการเรียนรู้อาชีพ เพื่อความสามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท์

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗   กศน.อำเภอหนองม่วง นำโดย ผอ.เยาวลักษณ์  ออกช่อ  ได้จัดทำโครงการเรียนรู้อาชีพ เพื่อความสามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท์   ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น นักเรียน  นักศึกษา/ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่  อำเภอหนองม่วง  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีการเรียนรู้ความรู้ด้านอาชีพ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความรัก...

[กศน.อำเภอหนองม่วง] [เขียนเมื่อ25 มิ.ย. 2014] [Hits:64]

Read more

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองลพบุรี

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองลพบุรี

          เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดโครงการ กศน.ก้าวไกล ใส่ใจพัฒนาวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑/๕๗ ให้แก่ นักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษาระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ....

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ20 มิ.ย. 2014] [Hits:75]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรม วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง วิชา การถนอมอาหาร

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรม วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง วิชา การถนอมอาหาร

              กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรม วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง วิชา การถนอมอาหาร ทำการสอนที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ17 มิ.ย. 2014] [Hits:125]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาให้ความรู้เรื่องการปราบปรามการทุจริต การซื้อสิทธิ์ขายเสียง กฎหมายน่ารู้ และการยกตัวอย่างการกระทำความผิด...

[] [เขียนเมื่อ16 มิ.ย. 2014] [Hits:76]

Read more

พิธีไหว้ครู กศน.อำเภอบ้านหมี่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

พิธีไหว้ครู กศน.อำเภอบ้านหมี่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กศน.อำเภอบ้านหมี่ ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่ ร่วมกับครู กศน.ทุกคน จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู กตเวทิตาต่อคุณครู เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้ศิษย์ยึดมั่นในคำสั่งสอนของครูและธรรมธงค์ไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงาม มีการประกวด การทำพานไหว้ครู โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นกรรมการในการตัดสินพานในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่...

[] [เขียนเมื่อ16 มิ.ย. 2014] [Hits:103]

Read more

พิธีไหว้ครู ภาคเรียนที่ ๑/๕๗ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี

พิธีไหว้ครู ภาคเรียนที่ ๑/๕๗ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ได้มีพิธีไหว้ครู ภาคเรียนที่ ๑/๕๗ ให้กับนักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษาระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  และหลักสูตรประกาศนียวิชาชีพ (ปวช.)...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ13 มิ.ย. 2014] [Hits:80]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “ศูนย์อาเซียนศึกษา”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “ศูนย์อาเซียนศึกษา”

            เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “ศูนย์อาเซียนศึกษา” โดยมีการจัดกิจกรรมการสอนเสริมภาษาอังกฤษอาเซียน โดยครูสิริรัตน์ หัสดินรัตน์ ครู กศน.ตำบล และ กิจกรรมการสอนเสริมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ13 มิ.ย. 2014] [Hits:83]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี กำหนดพิธีไหว้ครูภาคเรียที่ ๑/๒๕๕๗

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี กำหนดพิธีไหว้ครูภาคเรียที่ ๑/๒๕๕๗

ไหว้ครู             กศน.อำเภอเมืองลพบุรี กำหนดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เริ่มพิธีการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไปจนเสร็จพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ๒๘๔...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ10 มิ.ย. 2014] [Hits:106]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่สนามสอบนักศึกษาเทียบระดับสูงสุด

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่สนามสอบนักศึกษาเทียบระดับสูงสุด

            เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่สนามสอบนักศึกษาเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 มิ.ย. 2014] [Hits:71]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

            ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด จัดโครงการศึกษาดูงานการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดนครนายก และ จังหวัดปราจีนบุรี

[Administrator] [เขียนเมื่อ06 มิ.ย. 2014] [Hits:68]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จัดโครงการ กศน.อำเภอพัฒนานิคมส่งเสริมอาชีพพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ๒๕๕๗

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จัดโครงการ กศน.อำเภอพัฒนานิคมส่งเสริมอาชีพพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ๒๕๕๗

     เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗  นายไพฑูรย์  ศรีเพ็ชร ผอ. กศน.อำเภอพัฒนานิคม ข้าราชการ  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  และครู กศน.ตำบล  จัดโครงการ กศน.อำเภอพัฒนานิคมส่งเสริมอาชีพพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี        โดยมีผู้ร่วมโครงการ  จำนวน ๑๐๐...

[] [เขียนเมื่อ04 มิ.ย. 2014] [Hits:78]

Read more

โครงการเกษตรธรรมชาติยุคใหม่ใส่ใจปลอดสารพิษ

โครงการเกษตรธรรมชาติยุคใหม่ใส่ใจปลอดสารพิษ

เมื่อวันพฤหัสสบดี ที่  29 พฤษภาคม  2557 ผอ.ศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง  ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการ   ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์  ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่ กล่าวรายงาน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอบ้านหมี่  ร่วมกับตัวแทนเกษตรกร และเกษตรกรตำบลหนองเมือง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  50 ราย โดยมีการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ...

[] [เขียนเมื่อ04 มิ.ย. 2014] [Hits:79]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศปฐมนิเทศนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศปฐมนิเทศนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗  นายไพฑูรย์  ศรีเพ็ชร ผอ. กศน.อำเภอพัฒนานิคม ข้าราชการ         ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  และครู กศน.ตำบล  จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และปฐมนิเทศนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี โดยมีนายศุภัชณัฏฐ์...

[] [เขียนเมื่อ04 มิ.ย. 2014] [Hits:102]

Read more

bottom

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี
เลขที่ 284 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร : 036-413582 โทรสาร : 036-422624 e-mail : lopburi@nfe.go.th
ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: download joomla templates top female actors Valid XHTML and CSS.