Configurations Error(!)
Configurations Error(!)
top
logo

นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

 

 นายทวี สว่างมณี

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

เข้าสู่ระบบ

ราคาน้ำมันในประเทศ

พยากรณ์อากาศ


feed-image Feed Entries

100%
-
+
12
Show options

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ สัญจร ณ เทศบาลตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ สัญจร ณ เทศบาลตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม

         วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ สัญจร ณ เทศบาลตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยได้มีการร่วมอวยพรครบรอบวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรในสังกัด ประจำเดือนพฤษภาคม...

[Administrator] [เขียนเมื่อ29 พ.ค. 2015] [Hits:15]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษาในการจัดทำร่างมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษาในการจัดทำร่างมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษาในการจัดทำร่างมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก อาคารคิดเป็น สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 พ.ค. 2015] [Hits:15]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด (กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก) ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด (กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก) ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

      วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายทวี สว่างมณี รอง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด (กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก) ครั้งที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ22 พ.ค. 2015] [Hits:21]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประเมินสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบ ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประเมินสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบ ประจำปี ๒๕๕๘

          วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประเมินสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

[Administrator] [เขียนเมื่อ22 พ.ค. 2015] [Hits:12]

Read more

ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร

ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร

          วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในสังกัด กศน.อำเภอโคกสำโรง ณ วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 พ.ค. 2015] [Hits:61]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรม “โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรม “โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน”

       วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน” ให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตำบลบางคู้, ตำบลลาดสาลี่และตำบลโพตลาดแก้ว ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ28 พ.ค. 2015] [Hits:10]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการประกวดคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการประกวดคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการประกวดคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาสมอคอน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ28 พ.ค. 2015] [Hits:10]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี จัดโครงการค่ายค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี จัดโครงการค่ายค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการค่ายค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดย กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับ กศน.อำเภอชัยบาดาล ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์&รัสอร์ท จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ23 พ.ค. 2015] [Hits:11]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรม “โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรม “โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน”

          วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน” ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี สวป.จาก สภ.ท่าวุ้ง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๔...

[Administrator] [เขียนเมื่อ22 พ.ค. 2015] [Hits:12]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมชมรายการโทรทัศน์ ETV

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมชมรายการโทรทัศน์ ETV

          วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด เข้าร่วมชมรายการโทรทัศน์ ETV โดยท่านเลขาธิการสำนักงาน กศน. มอบนโยบายและการพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV...

[Administrator] [เขียนเมื่อ22 พ.ค. 2015] [Hits:20]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมสัมมนา “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมสัมมนา “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย”

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมสัมมนา “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” ณ กระทรวงศึกษาธิการ

[Administrator] [เขียนเมื่อ21 พ.ค. 2015] [Hits:15]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง)  ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ  ศาลากลางตาหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ21 พ.ค. 2015] [Hits:18]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้านิเทศตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาชีพ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้านิเทศตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาชีพ

        วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น และการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ตำบลบางงา และตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

[Administrator] [เขียนเมื่อ20 พ.ค. 2015] [Hits:21]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรม “โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรม “โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร”

       วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ครูยุพิน เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด จัดกิจกรรม “โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ วัดพระบาทน้ำพุ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ19 พ.ค. 2015] [Hits:20]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินคัดเลือกห้องสมุดประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินคัดเลือกห้องสมุดประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

       วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินคัดเลือกห้องสมุดประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ นำโดย ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ19 พ.ค. 2015] [Hits:25]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาขนมไทย

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาขนมไทย

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชาขนมไทย  ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ บ้านเลขที่ ๙๓/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๙ –...

[Administrator] [เขียนเมื่อ19 พ.ค. 2015] [Hits:9]

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศ กศน.อำเภอบ้านหมี่ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

โครงการปัจฉิมนิเทศ กศน.อำเภอบ้านหมี่ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

วันที่อาทิตย์ ที่  ๑๗   พฤษภาคม  ๒๔๔๘  ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์    ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่  คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู กศน. อำเภอบ้านหมี่ ร่วมจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจากนายเล็ก  ศรีเรือง นายอำเภอบ้านหมี่ ...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ17 พ.ค. 2015] [Hits:22]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี จัดโครงการ รุ่นพี่รุ่นน้อง รวมใจสายสายใย กศน.

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี จัดโครงการ รุ่นพี่รุ่นน้อง รวมใจสายสายใย กศน.

     วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี โดยมี ผอ.ธมลวรรณ รู้กิจนา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี พร้อม คณะครู และ องค์นักศึกษา จัดโครงการ รุ่นพี่รุ่นน้อง รวมใจสายสายใย กศน. ให้นักศึกษาใหม่...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ16 พ.ค. 2015] [Hits:22]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรม “โครงการอบรมวิทยากรมืออาชีพ”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรม “โครงการอบรมวิทยากรมืออาชีพ”

         วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด จัดกิจกรรม “โครงการอบรมวิทยากรมืออาชีพ” ให้กับวิทยากรวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น...

[Administrator] [เขียนเมื่อ15 พ.ค. 2015] [Hits:20]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชา การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ณ ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ14 พ.ค. 2015] [Hits:25]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาขนมไทย

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาขนมไทย

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชาขนมไทย ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศาลา SML หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ13 พ.ค. 2015] [Hits:17]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์ฝึกอาชีชุมชนตำบลบางงา หมู่ที่ ๗ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 พ.ค. 2015] [Hits:33]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสานเส้นเชือกพลาสติก

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสานเส้นเชือกพลาสติก

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานเส้นเชือกพลาสติก) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๑–...

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 พ.ค. 2015] [Hits:12]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๘

วันอาทิตย์ที่ ๑๐   พฤษภาคม  ๒๕๕๘   ผอ.จิราวุฒ  เปล่งศรีรัตน์    ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่ พร้อม ครู กศน. อำเภอบ้านหมี่  และนักศึกษา ในสังกัด   จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๘  โดยมีการเชิญสาธารณสุข...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ10 พ.ค. 2015] [Hits:102]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

       วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี ศรีสาธร ครูชำนาญการ, ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน, ครู กศน.ตำบล, ครูเครือข่ายในสังกัด และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 พ.ค. 2015] [Hits:34]

Read more

คู่มือการใช้สื่อโทรทัศน์ ETV ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คู่มือการใช้สื่อโทรทัศน์ ETV ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เพิ่มเติมวิชาคณิตสาสตร์ (พต 31001)      -...

[Administrator] [เขียนเมื่อ22 พ.ค. 2015] [Hits:124]

Read more

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2558

1. แผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 1/2558                    ดาวน์โหลดที่นี่ 2....

[Administrator] [เขียนเมื่อ22 พ.ค. 2015] [Hits:152]

Read more

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

- โปรแกรม ITW 2.0 รุ่น...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2015] [Hits:390]

Read more

แผนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2558

1. ประถมศึกษา      ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ01 เม.ย. 2015] [Hits:219]

Read more

รายงานผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์(PR) ของนักศึกษาที่จบหลักสูตร2551 และ ปวช.

ให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้           1. ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556, 2/2556...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 มี.ค. 2015] [Hits:696]

Read more

แบบฟอร์มรายงานออนไลน์จำนวนผู้รับบริการ

     รายงานจำนวนผู้รับบริการEIS      ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 ก.พ. 2015] [Hits:546]

Read more

กำหนดการเยี่ยมห้องสมุดประชาชน

ลำดับการเข้าตรวจเยี่ยม ดังนี้ 1. เฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองลพบุรี  ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 ก.ย. 2014] [Hits:362]

Read more

แนวทางการดำเนินงาน

มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอในภาคกลาง 1. คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแนวทางดำเนินงาน             ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แนวทางการดำเนินงาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 เม.ย. 2014] [Hits:335]

Read more

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

1. แบบประเมินครู กศน.ตำบล                               ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แบบประเมินครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 3. แบบประเมินครู...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 ก.พ. 2014] [Hits:949]

Read more

โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

การขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( กระทรวง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ07 ต.ค. 2013] [Hits:564]

Read more

ข่าวงานนิเทศก์

เครื่องมือนิเทศกิจกรรมและแบบติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2556...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ก.ค. 2013] [Hits:978]

Read more

bottom

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี
เลขที่ 284 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร : 036-413582 โทรสาร : 036-422624 e-mail : lopburi@nfe.go.th
ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: download joomla templates top female actors Valid XHTML and CSS.