Configurations Error(!)
Configurations Error(!)
top
logo

นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

 

เข้าสู่ระบบ

ราคาน้ำมันในประเทศ

พยากรณ์อากาศ


feed-image Feed Entries

100%
-
+
12
Show options

การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 1. ปฏิทินการดำเนินงาน                  ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ19 พ.ค. 2014] [Hits:220]

Read more

วิธีการเริ่มเรียน British Council LearnEnglish Pathways

1. วิธีการเข้าเรียน LearnEnglish Pathways    ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2014] [Hits:265]

Read more

แนวทางการดำเนินงาน

มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอในภาคกลาง 1. คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแนวทางดำเนินงาน             ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แนวทางการดำเนินงาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 เม.ย. 2014] [Hits:140]

Read more

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

1. แบบประเมินครู กศน.ตำบล                               ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แบบประเมินครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 3. แบบประเมินครู...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 ก.พ. 2014] [Hits:577]

Read more

โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

การขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( กระทรวง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ07 ต.ค. 2013] [Hits:323]

Read more

ข่าวงานนิเทศก์

เครื่องมือนิเทศกิจกรรมและแบบติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2556...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ก.ค. 2013] [Hits:766]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มสธ. กับ สำนักงาน กศน.

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มสธ. กับ สำนักงาน กศน.

            ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษา นายจิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่ และ ศน.วีรวรรณ สุพพัตเวช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มสธ....

[Administrator] [เขียนเมื่อ14 ส.ค. 2014] [Hits:16]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๔ ระดับภาค

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๔ ระดับภาค

             ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี (ประธานกลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก) มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศน.พัชรา จงโกรย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำบุคลากรและนักศึกษา กศน. ในสังกัด จัดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์...

[Administrator] [เขียนเมื่อ06 ส.ค. 2014] [Hits:26]

Read more

กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก ประชุมการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/ภาคีเครือข่ายดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก ประชุมการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/ภาคีเครือข่ายดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

            ในวันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี (ประธานกลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก) จัดประชุมการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/ภาคีเครือข่ายดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ร่วมด้วย ผอ.อรณิช วรรณนุช ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี, รอง ผอ.พัฒน์ ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ29 ก.ค. 2014] [Hits:17]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมรับ ดร.ชัย ยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๒

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมรับ ดร.ชัย ยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๒

            ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการและบุคลากร เข้าร่วมรับ ดร.ชัย ยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๒ ตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ ๒/๒๕๕๗ และการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ28 ก.ค. 2014] [Hits:19]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดการสอบภาคทฤษฎี(n-net)การประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดการสอบภาคทฤษฎี(n-net)การประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

            ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศน.พัชรา จงโกรย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดการสอบภาคทฤษฎี(n-net)การประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา...

[Administrator] [เขียนเมื่อ27 ก.ค. 2014] [Hits:17]

Read more

อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการศึกษาดูงาน นิทรรศการ เฉลิม ๘๒ พรรษา มหาราชินี และ ฉลอง ๒๙ ปี พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ

อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการศึกษาดูงาน นิทรรศการ เฉลิม ๘๒ พรรษา มหาราชินี และ ฉลอง ๒๙ ปี พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ

          ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  “โครงการศึกษาดูงานนิทรรศการ เฉลิม ๘๒ พรรษา มหาราชินี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ18 ส.ค. 2014] [Hits:10]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กศน.อำเภอบ้านหมี่  จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ในวันอาทิตย์ที่  ๑๗   สิงหาคม  ๒๕๕๗ ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์  ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอบ้านหมี่  จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๕๕   คน   ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ   หมู่ตำหนัก   และ  TK  PARK...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ18 ส.ค. 2014] [Hits:9]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคมจัดโครงการกศน.อำเภอพัฒนานิคม เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์

กศน.อำเภอพัฒนานิคมจัดโครงการกศน.อำเภอพัฒนานิคม เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์

    เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  นายไพฑูรย์ ศรีเพ็ชร ผอ.กศน.อำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอพัฒนานิคม  จัดโครงการ กศน.อำเภอพัฒนานิคม เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อเสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน สร้างความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยให้มีความซาบซึ้งใน พระราชประวัติพระราชกรณียกิจ  ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ18 ส.ค. 2014] [Hits:11]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการ กศน.อำเภอบ้านมี่ร่วมใจอนุรักษ์พลังงานเพื่อมีใช้อย่างยั่งยืน

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการ กศน.อำเภอบ้านมี่ร่วมใจอนุรักษ์พลังงานเพื่อมีใช้อย่างยั่งยืน

          ในวันศุกร์ที่  ๑๕   สิงหาคม  ๒๕๕๗ ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้  ครู กศน.อำเภอบ้านหมี่  จัดโครงการ  กศน.อำเภอบ้านหมี่ร่วมใจอนุรักษ์พลังงานเพื่อมีใช้อย่างยั่งยืน   ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนลำตะคองชลภาวัฒนา อำเภอสีคิ้ว...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ15 ส.ค. 2014] [Hits:7]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพ

กศน.อำเภอพัฒนานิคม  เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพ

             เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  นายไพฑูรย์  ศรีเพ็ชร  ผอ. กศน.อำเภอพัฒนานิคม  และครู กศน.อำเภอพัฒนานิคม  เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ13 ส.ค. 2014] [Hits:12]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ

กศน.อำเภอชัยบาดาล เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผอ.รุ่งนภา  เทพมะกุล ผอ. กศน.อำเภอชัยบาดาล นำคณะบุคลากร และนักศึกษา  เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล...

[กศน.อำเภอลำสนธิ] [เขียนเมื่อ13 ส.ค. 2014] [Hits:7]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ”

          เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 ส.ค. 2014] [Hits:12]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์”

          เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 ส.ค. 2014] [Hits:13]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงาน "มหกรรมความภาคภูมิใจ เนื่อ

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมงาน

   เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมงาน "มหกรรมความภาคภูมิใจ เนื่องในวันสตีไทย"ตามโครงการรวมพลังสตรี เนื่องในวันสตรีไทย โดยมี นายถวิล ศิริสวัสดิ์ดิลก นายอำเภอพัฒนานิคมเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบรี   โดยมีประชาชนทั่วไปเข้าร่วม...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ07 ส.ค. 2014] [Hits:10]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล จัดกิจกรรมทักษะชีวิต

กศน.อำเภอชัยบาดาล จัดกิจกรรมทักษะชีวิต

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผอ.รุ่งนภา  เทพมะกุล ผอ. กศน.อำเภอชัยบาดาล นำคณะครูและบุคลากร ดำเนินการจัดกิจกรรมทักษะชีวิต โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ แบ่งเป็น ๒ ฐาน ดังนี้ ฐานที่ ๑ เตรียมพร้อมรับมือกับอัคคีภัย ฐานที่ ๒...

[กศน.อำเภอลำสนธิ] [เขียนเมื่อ07 ส.ค. 2014] [Hits:4]

Read more

กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.เยาวลักษณ์  ออกช่อ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีกลุ่มเป้าหมาย  ๕๐ คน  ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดนครนายก  

[กศน.อำเภอหนองม่วง] [เขียนเมื่อ06 ส.ค. 2014] [Hits:6]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศเยี่ยมเยียน การดำเนินงาน กศน.ตำบล และ บ้านหนังสืออัจฉริยะ ในสังกัด

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศเยี่ยมเยียน การดำเนินงาน กศน.ตำบล และ บ้านหนังสืออัจฉริยะ ในสังกัด

          เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ เข้านิเทศเยี่ยมเยียน การดำเนินงาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ06 ส.ค. 2014] [Hits:6]

Read more

กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

              กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้มีความรู้เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่าง วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 ส.ค. 2014] [Hits:17]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม กีฬา กศน.เกมส์ ภาคกลาง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม กีฬา กศน.เกมส์ ภาคกลาง

              วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ ครูปาริชาติ มาแก้ว และ ครูมนัสวี เนตรยอง นำนักศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมกิจกรรม...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 ส.ค. 2014] [Hits:14]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้

กศน.อำเภอชัยบาดาล กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้

เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗ นำโดยนางรุ่งนภา  เทพมะกุล ผอ.กศน. อำเภอชัยบาดาล ร่วมกับคณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้ โดยแบ่งเป็น ๓ ฐาน ดังนี้ ๑. ภาษาอังกฤษ     ๒. วิทยาศาสตร์...

[กศน.อำเภอชัยบาดาล] [เขียนเมื่อ01 ส.ค. 2014] [Hits:9]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน

          ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวมัลลิกา จิระพันธ์วาณิช อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาสรุปโครงการฯณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

[Administrator] [เขียนเมื่อ31 ก.ค. 2014] [Hits:14]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอาชีพก้าวไกลนำไทยสู่อาเซียน

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอาชีพก้าวไกลนำไทยสู่อาเซียน

เมื่อวันจันทร์  ที่  28   กรกฎาคม  2557 ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์   มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอบ้านหมี่  จัดโครงการอาชีพก้าวไกลนำไทยสู่อาเซียน โดยมีนักศึกษากลุ่มอาชีพเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  100   คน   ณ บ้านท่าสว่าง (ผ้าไหม)  ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ30 ก.ค. 2014] [Hits:13]

Read more

กีฬาต้านยาเสพติด ผูกมิตรสัมพันธ์ สมานฉันท์ปรองดอง

กีฬาต้านยาเสพติด ผูกมิตรสัมพันธ์ สมานฉันท์ปรองดอง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภอชัยบาดาล ร่วมกับ กศน.อำเภอเมือง, กศน.อำเภอท่าหลวง, กศน.อำเภอโคกเจริญและกศน.อำเภอลำสนธิ จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ผูกมิตรสัมพันธ์ สมานฉันท์ปรองดอง ณ สนามกีฬา กศน.บ้านใหมาสามัคคี อำเภอชัยบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาทั้ง 5 อำเภอร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย...

[กศน.อำเภอชัยบาดาล] [เขียนเมื่อ29 ก.ค. 2014] [Hits:18]

Read more

กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT

กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT

กศน.อำเภอหนองม่วง นำโดย ผอ.เยาวลักษณ์  ออกช่อ  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๑,๒๘ มิถุนายน,๕,๑๒,๑๙,๒๖  กรกฎาคม ๒๕๕๗  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ทำงาน มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ คน  

[กศน.อำเภอหนองม่วง] [เขียนเมื่อ28 ก.ค. 2014] [Hits:8]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

          เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ป๋วยอึ้งภากรณ์ จังหวัดชัยนาท โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

[Administrator] [เขียนเมื่อ28 ก.ค. 2014] [Hits:17]

Read more

bottom

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี
เลขที่ 284 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร : 036-413582 โทรสาร : 036-422624 e-mail : lopburi@nfe.go.th
ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: download joomla templates top female actors Valid XHTML and CSS.