Configurations Error(!)
Configurations Error(!)
top
logo

เข้าสู่ระบบ

ราคาน้ำมันในประเทศ

พยากรณ์อากาศ


feed-image Feed Entries

 

 

100%
-
+
12
Show options

วิธีการเริ่มเรียน British Council LearnEnglish Pathways

1. วิธีการเข้าเรียน LearnEnglish Pathways    ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2014] [Hits:33]

Read more

แนวทางการดำเนินงาน

มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอในภาคกลาง 1. คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแนวทางดำเนินงาน             ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แนวทางการดำเนินงาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 เม.ย. 2014] [Hits:20]

Read more

แผนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2557

1. ประถมศึกษา      ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ02 เม.ย. 2014] [Hits:149]

Read more

แบบประเมินในการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่1 (1 เมษายน 57)

1. แบบประเมิน (ศึกษานิเทศก์)                  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แบบประเมิน (ผู้บริหารสถานศึกษา)      ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 ก.พ. 2014] [Hits:141]

Read more

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

1. แบบประเมินครู กศน.ตำบล                               ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แบบประเมินครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 ก.พ. 2014] [Hits:327]

Read more

รายงานผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์(PR) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ ของนักศึกษาที่จบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑

ให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้           1. ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการเรียน           2. ตรวจสอบพร้อมลงนาม...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 ม.ค. 2014] [Hits:334]

Read more

ประกาศผลสอบ N-NET เทียบระดับการศึกษาในขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี 2556

1. กศน.อำเภอเมืองลพบุรี          คลิกที่นี่ 2. กศน.อำเภอพัฒนานิคม         ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ธ.ค. 2013] [Hits:489]

Read more

โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

การขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( กระทรวง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ07 ต.ค. 2013] [Hits:215]

Read more

ข่าวงานการศึกษาตามอัธยาศัย

แบบประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล ปี2556 1. 35426_แบบประเมินมาตรฐาน กศน....

[Administrator] [เขียนเมื่อ23 ก.ย. 2013] [Hits:420]

Read more

ข่าวงานนิเทศก์

เครื่องมือนิเทศกิจกรรมและแบบติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2556...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ก.ค. 2013] [Hits:639]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดงานมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๕๗

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดงานมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๕๗

          ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ นายศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี นำสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด จัดงานมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย โดยมีการสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และผู้บริหารสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีแสดงรำวงย้อนยุค ซึ่งทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข...

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 เม.ย. 2014] [Hits:18]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๗

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๗

          ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ นายศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี นำผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ตรวจสุขภาพประจำปี ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 เม.ย. 2014] [Hits:7]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้ารดน้ำ ขอพร ท่านชลอ กองสุดใจ เนื่องในวันสงกรานต์

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้ารดน้ำ ขอพร ท่านชลอ กองสุดใจ เนื่องในวันสงกรานต์

          ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ นายศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี, ผู้บริหาร กศน.อำเภอ, ศน.วีรวรรณ  สุพพัตเวช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้ารดน้ำ ขอพร ท่านชลอ กองสุดใจ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 เม.ย. 2014] [Hits:9]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ลงนามความร่วมมือข้อตกลง(Mou) ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี วิทยาลัยสารพัดช่าง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ลงนามความร่วมมือข้อตกลง(Mou) ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี วิทยาลัยสารพัดช่าง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

            ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ นายศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี, ผู้บริหาร กศน.อำเภอ, ศน.วีรวรรณ  สุพพัตเวช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือข้อตกลง(Mou) ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี, วิทยาลัยสารพัดช่าง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด...

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 เม.ย. 2014] [Hits:10]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประเพณีวันสงกรานต์เพื่อรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประเพณีวันสงกรานต์เพื่อรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

            ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ นายศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ ศน.วีรวรรณ  สุพพัตเวช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประเพณีวันสงกรานต์เพื่อรดน้ำขอพรจาก นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งเข้าร่วมงานชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 เม.ย. 2014] [Hits:8]

Read more

กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมเดินรณรงค์”โครงการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทย ไร้อุบัติเหตุ

กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมเดินรณรงค์”โครงการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทย ไร้อุบัติเหตุ

          ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด และนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเดินรณรงค์ ”โครงการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทย ไร้อุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ ๑๑...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 เม.ย. 2014] [Hits:10]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การถักตะกร้าจากเชือกมัดฟาง)

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การถักตะกร้าจากเชือกมัดฟาง)

                      กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การถักตะกร้าจากเชือกมัดฟาง) ทำการสอนที่ บ้านเลขที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 เม.ย. 2014] [Hits:9]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อก้าวสู่สุดยอด กศน. ซีซั่น ๒

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อก้าวสู่สุดยอด กศน. ซีซั่น ๒

          เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัดศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อก้าวสู่สุดยอด...

[Administrator] [เขียนเมื่อ01 เม.ย. 2014] [Hits:24]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเปิดสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเปิดสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน

          เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครู สิริรัตน์  หัสดินรัตน์...

[Administrator] [เขียนเมื่อ01 เม.ย. 2014] [Hits:18]

Read more

กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการเดินรณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการเดินรณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

          วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู...

[Administrator] [เขียนเมื่อ01 เม.ย. 2014] [Hits:24]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ เปิดศูนย์อาเซียนและเดินรณนรงค์เลือกตั้ง ส.ว.

กศน.อำเภอบ้านหมี่ เปิดศูนย์อาเซียนและเดินรณนรงค์เลือกตั้ง ส.ว.

เมื่อ วันที่ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๗ ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์ ผอ. กศน.อำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้บุคลกร กศน.อำเภอบ้านหมี่ และห้องสมุดประชาชน จัดพิธีเปิดศูนย์อาเซียนและเดินรณนรงค์เลือกตั้ง ส.ว. โดยมี ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและร่วมกันเดินรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง สว.และการประชาสัมพันธ์ศูนย์อาเซียนและประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านหมี่ ณ...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ31 มี.ค. 2014] [Hits:7]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรีเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๕๗

กศน.อำเภอเมืองลพบุรีเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๕๗

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดพิธีการเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ของ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี โดยการนำทีมของท่าน ผอ.ธมลวรรณ รู้กิจนา...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ28 มี.ค. 2014] [Hits:29]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสอนเสริมและสอบซ่อมรายวิชาภาษาอังกฤษ (พต๑๑๐๐๑ และ พต๒๑๐๐๑) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสอนเสริมและสอบซ่อมรายวิชาภาษาอังกฤษ (พต๑๑๐๐๑ และ พต๒๑๐๐๑) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

          เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ ครู สิริรัตน์  หัสดินรัตน์ ครู กศน.ตำบล...

[Administrator] [เขียนเมื่อ28 มี.ค. 2014] [Hits:22]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม”โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม”โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน”

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม”โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน”  ให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำเภอสมยศ  มะลิลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ21 มี.ค. 2014] [Hits:20]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมป้องกันภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมป้องกันภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมป้องกันภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางคู้ ตำบลลาดสาลี่ และ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้...

[Administrator] [เขียนเมื่อ21 มี.ค. 2014] [Hits:21]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาวัดโพธิ์แก้ว ตำบลโพตลาดแก้ว

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาวัดโพธิ์แก้ว ตำบลโพตลาดแก้ว

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นายณรงค์ชัย  นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบลในสังกัด...

[Administrator] [เขียนเมื่อ21 มี.ค. 2014] [Hits:24]

Read more

“กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เกมส์” ครั้งที่ 3 ณ โรงยิมพิสุทธิธรรมธาดา สนามกีฬาพระราเมศวร ลพบุรี

“กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เกมส์” ครั้งที่ 3 ณ โรงยิมพิสุทธิธรรมธาดา สนามกีฬาพระราเมศวร ลพบุรี

วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556 กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดการแข่งขันกีฬา “กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เกมส์” ครั้งที่ 3 ให้กับนักศึกษา กศน. ณ โรงยิมพิสุทธิธรรมธาดา สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เวลา...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ20 มี.ค. 2014] [Hits:41]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนา และปรับภูมิทัศน์ รอบบริเวณอาคาร กศน.อำเภอท่าวุ้ง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนา และปรับภูมิทัศน์ รอบบริเวณอาคาร กศน.อำเภอท่าวุ้ง

          เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ ครูวรวัลย์ หิรัญ และ ครูเด่นนภา ภู่งาม...

[Administrator] [เขียนเมื่อ20 มี.ค. 2014] [Hits:21]

Read more

กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับฯ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับฯ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

            เมื่อวันที่ ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับฯ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ รวมถึงขั้นตอนในการเข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีและการประเมินภาคประสบการณ์ของนักศึกศึกษาเทียบระดับฯ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ17 มี.ค. 2014] [Hits:20]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๗ และวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จำนวน ๒ สนามสอบ ๑. สนามสอบโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฏร์รังสฤษฏ์) ให้กับนักศึกษา...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ17 มี.ค. 2014] [Hits:29]

Read more

วันพุธที่ 19 มี.ค. 2557 เชิญร่วมงานการแข่งขันกีฬา “กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เกมส์” ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 19 มี.ค. 2557 เชิญร่วมงานการแข่งขันกีฬา “กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เกมส์” ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556 กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ขอเชิญร่วมงานการแข่งขันกีฬา “กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เกมส์” ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้แบ่งนักศึกษา กศน. ที่เข้าร่วมกิจกรรม ออกเป็น 4...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ14 มี.ค. 2014] [Hits:30]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรม กศน.อำเภอเคลื่อนที่ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรม กศน.อำเภอเคลื่อนที่ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน

            เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูสุนี  กุญแจทอง และครูวรวัลย์ หิรัญ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ13 มี.ค. 2014] [Hits:26]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเลี้ยงส่ง ครู ศรช.

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเลี้ยงส่ง ครู ศรช.

           เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล...

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 มี.ค. 2014] [Hits:35]

Read more

ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดกองบังคับการควบคุมการปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมาย ตามโครงการขยายผลชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน

ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมพิธีเปิดกองบังคับการควบคุมการปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมาย ตามโครงการขยายผลชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน

            เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 มี.ค. 2014] [Hits:18]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖

           เมื่อวันที่  ๘ มีนาคม  ๒๕๕๗  ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดยผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด ฯ  ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 มี.ค. 2014] [Hits:31]

Read more

นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday107
mod_vvisit_counterYesterday158
mod_vvisit_counterThis week455
mod_vvisit_counterLast week1409
mod_vvisit_counterThis month3097
mod_vvisit_counterLast month6773
mod_vvisit_counterAll days130779

Online (20 minutes ago): 4
Your IP: 107.21.136.116
,
Today: 16 เม.ย. , 2014
Visitors Counter

Who's Online

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

bottom

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี
เลขที่ 284 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร : 036-413582 โทรสาร : 036-422624 e-mail : lopburi@nfe.go.th
ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: download joomla templates top female actors Valid XHTML and CSS.