Configurations Error(!)
Configurations Error(!)
top
logo

นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

 

 นายทวี สว่างมณี

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

เข้าสู่ระบบ

ราคาน้ำมันในประเทศ

พยากรณ์อากาศ


feed-image Feed Entries

100%
-
+
12
Show options

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยสร้างความภูมิใจในความเป็นไทย

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยสร้างความภูมิใจในความเป็นไทย

วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยสร้างความภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีกิจกรรมดังนี้ ในช่วงเช้า ๐๖.๓๐ –...

[Administrator] [เขียนเมื่อ21 เม.ย. 2015] [Hits:23]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประเพณีวันสงกรานต์เพื่อรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประเพณีวันสงกรานต์เพื่อรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

       วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ศน.วีรวรรณ สุพพัตเวช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, ศน.นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประเพณีวันสงกรานต์เพื่อรดน้ำขอพรจาก นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2015] [Hits:26]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย ระดับภาค

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย ระดับภาค

          วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ศน.พัชรา จงโกรย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการจัดนิทรรศการค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย ในฐานที่ ๑ เรื่องความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2015] [Hits:31]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

          วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2015] [Hits:23]

Read more

โครงการรักการอ่านสร้างรากฐานชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการรักการอ่านสร้างรากฐานชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นายทวี สว่างมณี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี (ประธานพิธีเปิดโครงการ) พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับมอบหมายให้นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกันจัดโครงการรักการอ่านสร้างรากฐานชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ ๖๐ พรรษา ๒...

[Administrator] [เขียนเมื่อ03 เม.ย. 2015] [Hits:39]

Read more

กศน.อำเภอโคกเจริญ ร่วมงานประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย รอบชิงชนะเลิศ

กศน.อำเภอโคกเจริญ ร่วมงานประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย รอบชิงชนะเลิศ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกเจริญ และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย รอบชิงชนะเลิศ ณ...

[กศน.อำเภอโคกเจริญ] [เขียนเมื่อ24 เม.ย. 2015] [Hits:8]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล จัดโครงการภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทย สู่ประชาคมอาเซียน

กศน.อำเภอชัยบาดาล จัดโครงการภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทย สู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘  ผอ.รุ่งนภา เทพมะกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดโครงการภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทย สู่ประชาคมอาเซียน ณ อบต.ท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนและสังคมอาเซียนและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมได้

[กศน.อำเภอชัยบาดาล] [เขียนเมื่อ23 เม.ย. 2015] [Hits:5]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างความภูมิใจในความเป็นไทย

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างความภูมิใจในความเป็นไทย

       วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน  ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรฯ “โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างความภูมิใจในความเป็นไทย” ประจำปี ๒๕๕๘  ณ สำนักงาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ22 เม.ย. 2015] [Hits:10]

Read more

โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น

โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น

วันที่  ๗ - ๘  เมษายน  ๒๕๕๘  นายจิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่อง และผู้เกี่ยวข้องเช่น วิทยาการอาชีพ  จัด โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น โดยมีท่าน ศน.วีรวรรณ สุพพัตเวช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2015] [Hits:16]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปะประดิษฐ์ (การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ)  ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ กศน.ตำบลมุจลินท์ หมู่ที่ ๗...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2015] [Hits:7]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรนายปรัชญา เปปะตัง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรนายปรัชญา  เปปะตัง

         วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2015] [Hits:8]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลบางงา

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลบางงา

         วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูลผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยครูสิริรัตน์ หัสดินรัตน์...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 เม.ย. 2015] [Hits:14]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการวันรักการอ่านสร้างรากฐานชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการวันรักการอ่านสร้างรากฐานชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

        วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง และนักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม...

[Administrator] [เขียนเมื่อ02 เม.ย. 2015] [Hits:12]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “เรารักในหลวง”

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “เรารักในหลวง”

          เมื่อวันจันทร์ที่ 16  มีนาคม 2558   กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “เรารักในหลวง”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ การแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  โดยนำนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองลพบุรี จำนวน...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ17 มี.ค. 2015] [Hits:42]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการป้องกันภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการป้องกันภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

          วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการป้องกันภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”  ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ตำบลท่าวุ้ง, ตำบลบ้านเบิก, ตำบลหัวสำโรง และตำบลบางงา  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ13 มี.ค. 2015] [Hits:114]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาการเพาะเห็ด

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาการเพาะเห็ด

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาการเพาะเห็ด ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ กศน.ตำบลโพตลาดแก้วหมู่ที่ ๑ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ12 มี.ค. 2015] [Hits:119]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การเปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การเปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

         วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ12 มี.ค. 2015] [Hits:62]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

                 วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด...

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 มี.ค. 2015] [Hits:118]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

       วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”  ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ตำบลบางคู้, ตำบลลาดสาลี่ และตำบลโพตลาดแก้ว  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 มี.ค. 2015] [Hits:128]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การถักโครเชต์

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การถักโครเชต์

           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การถักโครเชต์) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศาลาการเปรียญวัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวสำโรง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 มี.ค. 2015] [Hits:112]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

          ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 มี.ค. 2015] [Hits:115]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2558

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2558

         วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูสุนี กุญแจทอง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 มี.ค. 2015] [Hits:118]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมพิธีเปิด

          วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว” โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯในครั้งนี้ ซึ่งโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ดำเนินการจัดโดยศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ06 มี.ค. 2015] [Hits:37]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 มี.ค. 2015] [Hits:116]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาการนวดฝ่าเท้า

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาการนวดฝ่าเท้า

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชาการนวดฝ่าเท้า ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางงา หมู่ที่ ๗ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 มี.ค. 2015] [Hits:118]

Read more

ดาวน์โหลด

- แบบนิเทศ ETV (แก้ไข 15...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2015] [Hits:104]

Read more

แผนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2558

1. ประถมศึกษา      ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ01 เม.ย. 2015] [Hits:144]

Read more

รายงานผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์(PR) ของนักศึกษาที่จบหลักสูตร2551 และ ปวช.

ให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้           1. ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556, 2/2556...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 มี.ค. 2015] [Hits:556]

Read more

แบบฟอร์มรายงานออนไลน์จำนวนผู้รับบริการ

     รายงานจำนวนผู้รับบริการEIS      ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 ก.พ. 2015] [Hits:388]

Read more

กำหนดการเยี่ยมห้องสมุดประชาชน

ลำดับการเข้าตรวจเยี่ยม ดังนี้ 1. เฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองลพบุรี  ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 ก.ย. 2014] [Hits:329]

Read more

แนวทางการดำเนินงาน

มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอในภาคกลาง 1. คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแนวทางดำเนินงาน             ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แนวทางการดำเนินงาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 เม.ย. 2014] [Hits:301]

Read more

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

1. แบบประเมินครู กศน.ตำบล                               ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แบบประเมินครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 3. แบบประเมินครู...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 ก.พ. 2014] [Hits:903]

Read more

โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

การขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( กระทรวง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ07 ต.ค. 2013] [Hits:516]

Read more

ข่าวงานนิเทศก์

เครื่องมือนิเทศกิจกรรมและแบบติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2556...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ก.ค. 2013] [Hits:934]

Read more

bottom

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี
เลขที่ 284 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร : 036-413582 โทรสาร : 036-422624 e-mail : lopburi@nfe.go.th
ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: download joomla templates top female actors Valid XHTML and CSS.