Configurations Error(!)
Configurations Error(!)
top
logo

นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

 

 นายทวี สว่างมณี

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

ดาวน์โหลด

micro planing ส่วนที่ 1-3 และ 5 


 micro planing ส่วนที่ 4 


 แบบฟอร์มการจัดทำแผนชุมชน 


 ต้นฉบับคู่มือดำเนินงานหลักสูตร51(ปรับปรุงปี2555)


คู่มือการดำเนินงาน  องค์กรนักศึกษา กศน.


หลักสูตรค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 


 รายงานการประชุม แก้ปัญหาภัยแล้ง  ปี 2558  


 ข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2557 


 การประเมินผลการจัดประชุมครูที่ปรึกษา  


 รายงานตรวจสอบดำเนินงานโครงการเทียบสูงสุด ปี 2557 


 รายชื่อเกษตรกรโครงการภัยแล้ง 


 แบบนิเทศติดตาม ETV 


 แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตำบล 


 แบบรายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน


แบบฟอร์มรายงานข้อมูล EIS 


แบบฟอร์มรายงานข้อมูลแหล่งเรียนรู้


 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก 


 คู่มือขึ้นข่าวหน้าเว็บจังหวัด_สำหรับอำเภอ_

 

 

 

เข้าสู่ระบบ

ราคาน้ำมันในประเทศ

พยากรณ์อากาศ


feed-image Feed Entries

 

100%
-
+
12
Show options

แจ้งเปลี่ยน URL สำหรับการรายงานออนไลน์จำนวนผู้รับบริการ ไตรมาส1

1. รายงานจำนวนผู้รับบริการEIS      ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ19 ก.พ. 2015] [Hits:74]

Read more

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนามสอบ N-NET 2/2557

-  คำสั่งศูนย์สอบ      ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ18 ก.พ. 2015] [Hits:72]

Read more

แบบฟอร์มรายงานออนไลน์จำนวนผู้รับบริการ

1. แบบฟอร์มรายงาน EIS      ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 ก.พ. 2015] [Hits:123]

Read more

วีดีทัศน์ กิจกรรม วอล์คแรลลี่

1. หนุ่มๆเต้นจิ้งจก_กิ้งก่า_ตุ๊กแก      ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ18 ธ.ค. 2014] [Hits:137]

Read more

กำหนดการเยี่ยมห้องสมุดประชาชน

ลำดับการเข้าตรวจเยี่ยม ดังนี้ 1. เฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองลพบุรี  ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 ก.ย. 2014] [Hits:290]

Read more

วิธีการเริ่มเรียน British Council LearnEnglish Pathways

1. วิธีการเข้าเรียน LearnEnglish Pathways    ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2014] [Hits:470]

Read more

แนวทางการดำเนินงาน

มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอในภาคกลาง 1. คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแนวทางดำเนินงาน             ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แนวทางการดำเนินงาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 เม.ย. 2014] [Hits:256]

Read more

แผนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2557

แก้ไขเฉพาะระดับ ม.ปลาย ชื่อและรหัสรายวิชา "ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน" ที่ถูกต้องคือ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ02 เม.ย. 2014] [Hits:938]

Read more

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

1. แบบประเมินครู กศน.ตำบล                               ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แบบประเมินครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 3. แบบประเมินครู...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 ก.พ. 2014] [Hits:826]

Read more

โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

การขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( กระทรวง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ07 ต.ค. 2013] [Hits:465]

Read more

ข่าวงานนิเทศก์

เครื่องมือนิเทศกิจกรรมและแบบติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2556...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ก.ค. 2013] [Hits:889]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย

  วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย โดยมี ครู กศน. อำเภอ นำนักศึกษา...

[Administrator] [เขียนเมื่อ02 มี.ค. 2015] [Hits:6]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดการสนทนากลุ่มเพื่อการประเมินหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดการสนทนากลุ่มเพื่อการประเมินหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

      วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี (นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง) ได้มอบหมายให้ นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ผอ.ธมลวรรณ รู้กิจนา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 ก.พ. 2015] [Hits:16]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการผู้ว่าพบประชาชน

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการผู้ว่าพบประชาชน

          วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี (นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง) ได้มอบหมายให้ นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ ศรีเพ็ชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพัฒนานิคม และครู กศน.อำเภอในสังกัด...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 ก.พ. 2015] [Hits:11]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด(กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก)

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด(กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก)

          วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด (กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 ก.พ. 2015] [Hits:12]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ร่วมต้อนรับ นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ร่วมต้อนรับ นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

     วันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๒ ในการตรวจราชการกรณีปกติ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ21 ก.พ. 2015] [Hits:10]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการเวทีเสวนาค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการเวทีเสวนาค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย”

          วันพุทธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการเวทีเสวนาค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย” ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 ก.พ. 2015] [Hits:6]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย”

       วันพุทธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เวลา ๐๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย” ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 ก.พ. 2015] [Hits:7]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น”

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น” ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่  ตำบลเขาสมอคอน , ตำบลโคกสลุด, ตำบลบางลี่ และตำบลมุจลินท์  ณ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ19 ก.พ. 2015] [Hits:9]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

          วันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ13 ก.พ. 2015] [Hits:8]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคมจัดโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

กศน.อำเภอพัฒนานิคมจัดโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  นายไพฑูรย์  ศรีเพ็ชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้ ครูกศน.อำเภอพัฒนานิคม  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมโรงเรียนพัฒนานิคม โดยมี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากร  และมีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก      อินทรายุทธ /ภาพ/ข่าว

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ12 ก.พ. 2015] [Hits:11]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาอาหาร-ขนม

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาอาหาร-ขนม

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาอาหาร-ขนม ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ ๑...

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 ก.พ. 2015] [Hits:10]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจ สคบ.

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจ สคบ.

   วันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายไพฑูรย์  ศรีเพ็ชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้ ครูกศน.อำเภอพัฒนานิคม  จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจ สคบ.   โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ   จำนวน...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ10 ก.พ. 2015] [Hits:20]

Read more

โครงการสอนเสริมเตริมความรู้ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย)

โครงการสอนเสริมเตริมความรู้ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย)

วันอาทิตย์ ที่  ๑  และ  ๘   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการสอนเสริมเตริมความรู้ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย) ณ...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ09 ก.พ. 2015] [Hits:21]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ "การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง"

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ บ้านเลขที่ ๑๕๘...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 ก.พ. 2015] [Hits:10]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูอาสาสมัครฯ, ครูกศน.ตำบล และ ครูศูนย์การเรียนชุมชน ประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕...

[Administrator] [เขียนเมื่อ07 ก.พ. 2015] [Hits:11]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมพิธีมอบป้ายหมู่บ้านศีล๕ ณ ห้องประชุม อำเภอพัฒนานิคม

กศน.อำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมพิธีมอบป้ายหมู่บ้านศีล๕ ณ ห้องประชุม อำเภอพัฒนานิคม

 วันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายไพฑูรย์ ศรีเพ็ชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี และครู กศน. ในสังกัด เข้าร่วมงานพิธีมอบป้ายหมู่บ้านศีล ๕ ณ ห้องประชุม อำเภอพัฒนานิคม ประจำปี  ๒๕๕๖ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายธนาคม...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ06 ก.พ. 2015] [Hits:17]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานมอบทุนแก่เด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานมอบทุนแก่เด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  นายไพฑูรย์  ศรีเพ็ชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดพบุรี  มอบหมายให้ ครูวุฒินันท์ คำมงคล เข้าร่วมพิธีประทานทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา๖ จ.ลพบุรี โดยมี นายธนาคม จงจิระ...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ05 ก.พ. 2015] [Hits:36]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและกรรมการสถานศึกษา ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและกรรมการสถานศึกษา ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

          ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา, ศึกษานิเทศก์...

[Administrator] [เขียนเมื่อ04 ก.พ. 2015] [Hits:39]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "โครงการย้อนรอยเก่า เล่าเรื่องความเป็นไทย"

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

          วันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "โครงการย้อนรอยเก่า เล่าเรื่องความเป็นไทย" ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ30 ม.ค. 2015] [Hits:27]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

         วันพฤหัสบดีที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ครูสิริรัตน์  หัสดินรัตน์ ครู กศน.ตำบล ในสังกัด จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา...

[Administrator] [เขียนเมื่อ29 ม.ค. 2015] [Hits:18]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน “โครงการครอบครัวเข้มแข็ง”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน “โครงการครอบครัวเข้มแข็ง”

        ระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๗  มกราคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ27 ม.ค. 2015] [Hits:15]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๘  ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ26 ม.ค. 2015] [Hits:40]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดโครงการศึกษาธรรมมะไหว้พระขอพร วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดโครงการศึกษาธรรมมะไหว้พระขอพร วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

     วันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘   นายไพฑูรย์  ศรีเพ็ชร             ผอ. กศน.อำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วย ครู กศน.อำเภอพัฒนานิคม  จัดโครงการศึกษาธรรมะไหว้พระขอพร...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ23 ม.ค. 2015] [Hits:43]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ศน.นิตยา มุขลาย

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ศน.นิตยา มุขลาย

               วันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ23 ม.ค. 2015] [Hits:24]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีลห้า ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๘...

[Administrator] [เขียนเมื่อ23 ม.ค. 2015] [Hits:16]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัด“โครงการสอนเสริมรายวิชาภาอังกฤษและรายวิชาคณิตศาสตร์”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัด“โครงการสอนเสริมรายวิชาภาอังกฤษและรายวิชาคณิตศาสตร์”

      วันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการสอนเสริมรายวิชาภาอังกฤษและรายวิชาคณิตศาสตร์” ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ19 ม.ค. 2015] [Hits:21]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน

วันจันทร์วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่ พร้อมด้วย  ครู กศน. อำเภอบ้านหมี่  จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน ระหว่างวันที่  ๑๙ –๒๑  มกราคม  ๒๕๕๘ ณ ...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ19 ม.ค. 2015] [Hits:34]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดโครงการค่ายทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนนายร้อย จปร.

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดโครงการค่ายทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนนายร้อย จปร.

     ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๘  นายไพฑูรย์  ศรีเพ็ชร ผอ.กศน.อำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอพัฒนานิคม  เข้าร่วมโครงการค่ายทักษะวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก            ...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ19 ม.ค. 2015] [Hits:41]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การรู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การรู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ที ๑๖ มกราคม  ๒๕๕๘    นายจิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่  พร้อมด้วย ครู กศน.อำเภอบ้านหมี่ ได้จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การรู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้นักศึกษาเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานธรรมชาติ และเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวิทยากร บรรยายให้ความรู้   ณ แหล่งเรียนรู้พัฒนาพลังงานธรรมชาติ ตำบลสังเพลิง อำเภอโคกสำโรง...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ16 ม.ค. 2015] [Hits:28]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วม “โครงการ กศน.รำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๘”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วม “โครงการ กศน.รำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๘”

       วันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยบุคลากรในทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการ กศน.รำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๘” ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ16 ม.ค. 2015] [Hits:23]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ขนมไทย ตำบลลาดสาลี่

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ขนมไทย ตำบลลาดสาลี่

         วันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ” หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา ขนมไทย ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลลาดสาลี่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ15 ม.ค. 2015] [Hits:27]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

ในระหว่างวันที  ๑๕ - ๑๖ มกราคม  ๒๕๕๘ นายจิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่  พร้อมด้วยครู กศน.อำเภอบ้านหมี่ ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เพื่อให้ นักศึกษาตระหนักและเข้าใจถึงค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ  โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นฐาน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ15 ม.ค. 2015] [Hits:41]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ขนมไทย (ขนมปลากริมไข่เต่า)

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ขนมไทย (ขนมปลากริมไข่เต่า)

    วันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ” หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา ขนมไทย (ขนมปลากริมไข่เต่า) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ14 ม.ค. 2015] [Hits:28]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ขนมไทย (ขนมกระยาสารท)

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ขนมไทย (ขนมกระยาสารท)

    วันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ” หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา ขนมไทย (ขนมกระยาสารท) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ14 ม.ค. 2015] [Hits:33]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การปั้นตุ๊กตาด้วยดินไทย)

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การปั้นตุ๊กตาด้วยดินไทย)

    วันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ” หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การปั้นตุ๊กตาด้วยดินไทย) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ14 ม.ค. 2015] [Hits:30]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ขนมไทย

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ขนมไทย

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๔๐ ชั่วโมง วิชา ขนมไทย ทำการสอนที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ12 ม.ค. 2015] [Hits:25]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว)

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว)

     วันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ” หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ12 ม.ค. 2015] [Hits:30]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ “ห้องสมุดเฉลิมราช

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ “ห้องสมุดเฉลิมราช

       วันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๕๘ นายไพฑูรย์  ศรีเพชร ผอ.กศน.อำเภอพัฒนานิคม และครู กศน.อำเภอพัฒนานิคม  จัดโครงการปลูกฝังเยาวชนรักการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘    ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอพัฒนานิคม โดยมีกิจกรรมประกวดร้องเพลง ประกวดวาดภาพระบายสีและ ประกวดคัดลายมือ โดยมีนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ10 ม.ค. 2015] [Hits:37]

Read more

กศน.ตำบล สายห้วยแก้ว จัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับภาคีเครือข่าย

กศน.ตำบล สายห้วยแก้ว จัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับภาคีเครือข่าย

วันศุกร์ที่   ๙ มกราคม  ๒๕๕๘ กศน.ตำบลสายห้วยแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กในตำบลสายห้วยแก้ว   ณ โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว  หมู่  ๕  ตำบล สายห้วยแก้ว  ร่วมกับ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม., อบต., นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่  โดยมีการแสดง และกิจกรรมการจับฉลากแจกรางวัลให้กับเด็กนักเรียน 

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ09 ม.ค. 2015] [Hits:23]

Read more

กศน.ตำบล สนามแจง จัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับภาคีเครือข่าย

กศน.ตำบล สนามแจง จัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับภาคีเครือข่าย

วันศุกร์ที่   ๙ มกราคม  ๒๕๕๘ กศน.ตำบลสนามแจง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กในตำบลสนามแจง  ณ โรงเรียนพิบูลปัทมาคม  หมู่  ๕  ตำบล สนามแจง  ร่วมกับ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม., อบต., นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่  โดยมีการแสดง และกิจกรรมการจับฉลากแจกรางวัลให้กับเด็กนักเรียน

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ09 ม.ค. 2015] [Hits:25]

Read more

กศน.ตำบลบ้านกล้วย จัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับภาคีเครือข่าย

กศน.ตำบลบ้านกล้วย จัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับภาคีเครือข่าย

วันศุกร์ที่   ๙ มกราคม  ๒๕๕๘   เวลา  ๑๖.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. กศน.ตำบลบ้านกล้วย  ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กในตำบลบ้านกล้วย  ณ สวนสมเด็จย่าฯ  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอบ้านหมี่   ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม., อบต., นักศึกษา...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ09 ม.ค. 2015] [Hits:22]

Read more

"หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่

          วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ศน.วีรวรรณ สุพพัตเวช) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ"   วัดบ้านทราย  ตำบลบ้านทราย  อำเภอบ้านหมี่...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ09 ม.ค. 2015] [Hits:28]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

      วันศุกร์ที่ ๙  มกราคม  ๒๕๕๘  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความรู้และประเทืองปัญญาแก่เด็กและเยาชน อย่างหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมการทำสมุดทำมือ กิจกรรมการทำดอกกุหลาบจากกระดาษสา...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 ม.ค. 2015] [Hits:27]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ “โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ “โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก”

      วันพฤหัสบดีที่ ๘  มกราคม  ๒๕๕๘  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง  นำโดย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง (ผอ.วนิดา  เชียงกูล) พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 ม.ค. 2015] [Hits:47]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก)

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก)

      วันพฤหัสบดีที่ ๘  มกราคม  ๒๕๕๘  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ”  หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านเบิก...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 ม.ค. 2015] [Hits:26]

Read more

โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันพฤหัสสบดีที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  นายจิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์  ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่  ร่วมกับ ประธานกรรมการสถานศึกษากศน.อำเภอบ้านหมี่, ครู กศน. อำเภอบ้านหมี่, เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์จ้างเหมา และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ได้ร่วมจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมีการแสดงของเด็ก มีกิจกรรมการจับฉลากแจกรางวัลให้กับเด็กนักเรียน การวาดภาพระบายสี และเก้าอี้ดนตรี...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ08 ม.ค. 2015] [Hits:27]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลบางลี่

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลบางลี่

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน๔๐ ชั่วโมง วิชา ขนมไทย ทำการสอนที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่๕  ตำบลบางลี่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 ม.ค. 2015] [Hits:31]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ”

       วันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ”  หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา ขนมไทย ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลโพตลาดแก้ว  อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ06 ม.ค. 2015] [Hits:32]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา การทำพวงกุญแจผ้าด้นมือ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา การทำพวงกุญแจผ้าด้นมือ

      วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ”  หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา การทำพวงกุญแจผ้าด้นมือ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลเขาสมอคอน  อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ06 ม.ค. 2015] [Hits:40]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา การถักโครเชต์พวงกุญแจสัตว์

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา การถักโครเชต์พวงกุญแจสัตว์

      วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ”  หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา การถักโครเชต์พวงกุญแจสัตว์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางงา  อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ06 ม.ค. 2015] [Hits:27]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา การทำอาหารไทย

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา การทำอาหารไทย

      วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ”  หลักสูตร ๕ ชั่วโมง วิชา การทำอาหารไทย ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ06 ม.ค. 2015] [Hits:25]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์ธรณีวิทยา ย้อนเวลาสู่ยุคดึกดำบรรพ์”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์ธรณีวิทยา ย้อนเวลาสู่ยุคดึกดำบรรพ์”

          วันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์ธรณีวิทยา ย้อนเวลาสู่ยุคดึกดำบรรพ์”ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 ธ.ค. 2014] [Hits:27]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

            วันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารคิดเป็น กศน.อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีท่าน ดร.ประยุทธ คงเฉลิมวัฒน์  ประธานคณะกรมการสถานศึกษา...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ25 ธ.ค. 2014] [Hits:29]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลบางคู้และตำบลท่าวุ้ง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลบางคู้และตำบลท่าวุ้ง

          วันอังคารที่ ๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะนิเทศ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลบางคู้และตำบลท่าวุ้ง ได้แก่ กิจกรรมการฝึกวิชาชีพระยะสั้น...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ธ.ค. 2014] [Hits:26]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการค่านิยม ๑๒ ประการ

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการค่านิยม ๑๒ ประการ

ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  นายไพฑูรย์  ศรีเพ็ชร ตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้ นางสาวกันตนา ตาวัง  ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล พร้อมด้วย  ครู กศน. อำเภอพัฒนานิคม จัดกิจกรรมโครงการค่านิยม...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ21 ธ.ค. 2014] [Hits:31]

Read more

กศน.อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการ "นักคิด วิทยาศาสตร์"

กศน.อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการ

          วันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.เยาวลักษณ์ ออกช่อ ตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองม่วง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอหนองม่วง จัดกิจกรรมโครงการ "นักคิด วิทยาศาสตร์" ให้กับนักศึกษาในสังกัด ณ...

[กศน.อำเภอหนองม่วง] [เขียนเมื่อ20 ธ.ค. 2014] [Hits:27]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

          วันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นายณรงค์ชัย  นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบล สังกัด...

[Administrator] [เขียนเมื่อ19 ธ.ค. 2014] [Hits:24]

Read more

อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง

อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน   ๔๐ ชั่วโมง วิชา อาหาร-ขนม ทำการสอนที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ19 ธ.ค. 2014] [Hits:39]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์

   วันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.รุ่งนภา เทพมะกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอชัยบาดาล จัดกิจกรรมทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งออกเป็น  ๔ ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ ฐานที่ ๑....

[กศน.อำเภอชัยบาดาล] [เขียนเมื่อ19 ธ.ค. 2014] [Hits:37]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และจิตใจผู้สูงอายุ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และจิตใจผู้สูงอายุ

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และจิตใจผู้สูงอายุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้...

[Administrator] [เขียนเมื่อ18 ธ.ค. 2014] [Hits:58]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน   ๔๐ ชั่วโมง วิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร...

[Administrator] [เขียนเมื่อ18 ธ.ค. 2014] [Hits:27]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร “ เพื่อส่งเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร “ เพื่อส่งเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

          ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร...

[Administrator] [เขียนเมื่อ15 ธ.ค. 2014] [Hits:38]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลบางงา

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลบางงา

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน   ๔๐ ชั่วโมง วิชา อาหาร-ขนม ทำการสอน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ14 ธ.ค. 2014] [Hits:36]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลโพตลาดแก้ว

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลโพตลาดแก้ว

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๔๐ ชั่วโมง วิชา ขนมไทย ทำการสอน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ13 ธ.ค. 2014] [Hits:48]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง และตำบลมุจลินท์

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง และตำบลมุจลินท์

          วันศุกร์ที่ ๑๒  ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะนิเทศ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง และตำบลมุจลินท์ ได้แก่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ12 ธ.ค. 2014] [Hits:33]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จัดกิจกรรมโครงการสร้างจินตนาการสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จัดกิจกรรมโครงการสร้างจินตนาการสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  นายไพฑูรย์  ศรีเพ็ชร ตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้ นางสาวกันตนา ตาวัง  ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล พร้อมด้วย  ครู กศน. อำเภอพัฒนานิคม จัดกิจกรรมโครงการสร้างจินตนาการสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ ประการ ให้กับนักศึกษาในสังกัด ณ...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ12 ธ.ค. 2014] [Hits:25]

Read more

ผอ.วนิดา นิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลโคกสลุด

ผอ.วนิดา นิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลโคกสลุด

          วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลโคกสลุด กิจกรรมการฝึกวิชาชีพ "การเพาะเห็ด" เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประสบภัยแล้ง  ณ หมู่ที่ ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 ธ.ค. 2014] [Hits:33]

Read more

กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

          วันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อปรับพื้นฐานและพัฒนาความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 ธ.ค. 2014] [Hits:37]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

         เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป  ผอ.ธมลวรรณ รู้กิจนา ผอ.กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ ครูอาสาสมัคร กศน....

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ09 ธ.ค. 2014] [Hits:31]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

กศน.อำเภอบ้านหมี่ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ. จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผอ. กศน.อำเภอบ้านหมี่ คณะครู นักศึกษา กศน.อำเภอบ้านหมี่ ร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่า ในอำเภอบ้านหมี่ ได้เดินเทิดพระเกียรติวางพานพุ่ม และจุดเทียนขัยถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ08 ธ.ค. 2014] [Hits:34]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดมุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดมุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

          ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดมุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหน้า กศน. อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 ธ.ค. 2014] [Hits:61]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗

          วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 ธ.ค. 2014] [Hits:45]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

           วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ04 ธ.ค. 2014] [Hits:37]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

           วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  ผอ.ธมลวรรณ รู้กิจนา ผอ.กศน.อำเภอเมืองลพบุรี (ประธานในพิธีเปิด) พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม "โครงการ กศน.เมือง ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์" เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ03 ธ.ค. 2014] [Hits:41]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม”

          วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ02 ธ.ค. 2014] [Hits:62]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นิเทศติดตามการชมรายการ ETV

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นิเทศติดตามการชมรายการ ETV

          วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี    เข้านิเทศติดตามการชมรายการ ETV ตามโครงการ “ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน กศน.”ณ พื้นที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 พ.ย. 2014] [Hits:58]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประชุม จัดทำแผนแก้ปัญหาผู้ประสบภัยแล้ง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประชุม จัดทำแผนแก้ปัญหาผู้ประสบภัยแล้ง

          วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมประชุม จัดทำแผนแก้ปัญหาผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 พ.ย. 2014] [Hits:37]

Read more

ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลโคกสลุด

ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลโคกสลุด

          วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลโคกสลุด เพื่อดูความพร้อมของ กศน.ตำบล ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ21 พ.ย. 2014] [Hits:45]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมฝึกอาชีพกับผู้ประสบภัยแล้ง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมฝึกอาชีพกับผู้ประสบภัยแล้ง

          วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุมวางแผนจัดกิจกรรมฝึกอาชีพกับผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด และขั้นตอนในการกรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ21 พ.ย. 2014] [Hits:36]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

         วันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๔๗ ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่,  คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู กศน. อำเภอบ้านหมี่ ร่วมจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจากนายทวี สว่างมณี  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ17 พ.ย. 2014] [Hits:48]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำกิจกรรม ๕ ส.

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำกิจกรรม ๕ ส.

          วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ในสังกัด ร่วมทำกิจกรรม ๕ ส. ณ บริเวณโดยรอบ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ14 พ.ย. 2014] [Hits:42]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมสนับสนุน นโยบายแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมสนับสนุน นโยบายแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง

          วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  จังหวัดปทุมธานี

[Administrator] [เขียนเมื่อ13 พ.ย. 2014] [Hits:46]

Read more

ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบล

ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบล

          วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการนิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบล ได้แก่ กศน.ตำบลเขาสมอคอน กศน.ตำบลมุจลินท์ กศน.ตำบลโคกสลุดและกศน.ตำบลลาดสาลี่ เพื่อดูความพร้อมในการรับชมรายการทางช่อง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ13 พ.ย. 2014] [Hits:48]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการเรียน ตามโครงการ ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียน

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการเรียน ตามโครงการ ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียน

              ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูยุพิน เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 พ.ย. 2014] [Hits:71]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

              ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดย ผอ.วนิดา ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 พ.ย. 2014] [Hits:51]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

                                          ในวันอาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่ พร้อมด้วยคณะครู และนักศึกษา กศน. อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๗ โดยมีการเชิญสาธารณสุข อำเภอบ้านหมี่  ให้บริการวัดความดัน  และมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในระยะเวลาที่เรียน กศน. ว่าจะต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไร มีการให้ความรู้เรื่องโครงสร้างหลักสูตร กิจกรรม...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ10 พ.ย. 2014] [Hits:54]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เปิดลงทะเบียนออนไลน์ วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เปิดลงทะเบียนออนไลน์ วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

          กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ได้เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔๐ - ๕๐ ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน (ฟรี) มีรายวิชา ดังนี้ - วิชาอาหาร-ขนม (เบเกอรี่) -...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ05 พ.ย. 2014] [Hits:100]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี ทำกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big Clean Day

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี ทำกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big Clean Day

          ในวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี ทำกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big Clean Day บริเวณถนนหน้าพระกาฬ (บริเวณสถานีรถไฟลพบุรี)...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ05 พ.ย. 2014] [Hits:43]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”

          ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 พ.ย. 2014] [Hits:66]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ”

            ในวันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยครูวรวัลย์ หิรัญ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม...

[Administrator] [เขียนเมื่อ04 พ.ย. 2014] [Hits:61]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เปิดการเรียนการสอนอาชีพ วิชาอาหาร-ขนม (อาหารว่างไทย-ขนมไทย)

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เปิดการเรียนการสอนอาชีพ วิชาอาหาร-ขนม (อาหารว่างไทย-ขนมไทย)

          ในระหว่างวันที่ ๑๓ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอเมืองลพบุรี  ได้เปิดการเรียนการสอนอาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๕๐ ชั่วโมง วิชาอาหาร-ขนม...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ03 พ.ย. 2014] [Hits:98]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมมอบประกาศนียบัตร วิชาช่างปั้นกระถาง นักศึกษาวิชาชีพ (ทหารประจำการ)

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมมอบประกาศนียบัตร วิชาช่างปั้นกระถาง นักศึกษาวิชาชีพ (ทหารประจำการ)

          เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผอ.ธมลวรรณ รู้กิจนา ผอ.กศน.อำเภอเมืองลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่อง ได้ไปร่วมมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชาช่างปั้นกระถาง ให้กับนักศึกษาวิชาชีพ (ทหารประจำการ)...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ28 ต.ค. 2014] [Hits:74]

Read more

กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี ๒๕๕๗

กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี ๒๕๕๗

              ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี ๒๕๕๗ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ต.ค. 2014] [Hits:45]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จัดทำแผนการจัดการเรียนเรียนรู้รายวิชา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จัดทำแผนการจัดการเรียนเรียนรู้รายวิชา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

กศน.อำเภอชัยบาดาล จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ร่วมกับ กศน.อำเภอลำสนธิ กศน.อำเภอโคกสำโรง และ กศน.อำเภอหนองม่วง ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ กศน.อำเภอชัยบาดาล

[กศน.อำเภอลำสนธิ] [เขียนเมื่อ24 ต.ค. 2014] [Hits:76]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผอ.รุ่งนภา  เทพมะกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชัยบาดาล นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช

[กศน.อำเภอลำสนธิ] [เขียนเมื่อ23 ต.ค. 2014] [Hits:102]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมบุคลากรในสถานศึกษาประจำสัปดาห์

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมบุคลากรในสถานศึกษาประจำสัปดาห์

            ในวันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูลผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมบุคลากรในสถานศึกษาประจำสัปดาห์ เพื่อแจ้งรายละเอียด จุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

[Administrator] [เขียนเมื่อ22 ต.ค. 2014] [Hits:52]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา “วิธีเรียนทางไกล”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา “วิธีเรียนทางไกล”

          ในวันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ได้ดำเนินการ  ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “วิธีเรียนทางไกล” ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง และประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่ ทั้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ22 ต.ค. 2014] [Hits:63]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

กศน.อำเภอชัยบาดาล เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดสิงหาราม ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล ในวันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๗ โดยได้นำแผ่นพับ ใบปลิว ไปประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาในเขตตำบลบัวชุม ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

[กศน.อำเภอลำสนธิ] [เขียนเมื่อ16 ต.ค. 2014] [Hits:90]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดการประเมินภาคประสบการณ์ (การทดสอบภาคปฏิบัติ) นักศึกษาเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดการประเมินภาคประสบการณ์ (การทดสอบภาคปฏิบัติ) นักศึกษาเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี แต่งตั้งให้ ครูเกศินี ศรีสาธร ครูชำนาญการ เป็นคณะกรรมการประเมินภาคประสบการณ์นักศึกษาเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ14 ต.ค. 2014] [Hits:50]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

กศน.อำเภอชัยบาดาล ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ทั้ง ๑๗ ตำบล โดยใช้รถกระจายเสียงออกประชาสัมพันธ์ แจกเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว ระหว่างวันที่  ๑๑ - ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๕๗

[กศน.อำเภอลำสนธิ] [เขียนเมื่อ13 ต.ค. 2014] [Hits:38]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

               เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ในสังกัด เข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์  เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 ต.ค. 2014] [Hits:68]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาลจัดโครงการสัมมนาวิชาการการประเมินการเทียบระดับการศึกษา

กศน.อำเภอชัยบาดาลจัดโครงการสัมมนาวิชาการการประเมินการเทียบระดับการศึกษา

กศน.อำเภอชัยบาดาล ร่วมกับ กศน.อำเภอบ้านหมี่ กศน.อำเภอท่าวุ้ง กศน.อำเภอหนองม่วง กศน.อำเภอพัฒนานิคม กศน.อำเภอท่าหลวง และ กศน.อำเภอโคกสำโรง จัดโครงการสัมมนาวิชาการการประเมินการเทียบระดับการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓ ตุลาคม...

[กศน.อำเภอลำสนธิ] [เขียนเมื่อ03 ต.ค. 2014] [Hits:55]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ สัญจร ณ กศน.ตำบลบางคู้

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ สัญจร ณ กศน.ตำบลบางคู้

              เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด ให้การต้อนรับ ผอ.ศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ก.ย. 2014] [Hits:117]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการ ประชุมชี้แจงเพื่อพัฒนาการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการ ประชุมชี้แจงเพื่อพัฒนาการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด

            เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ คณะครูที่รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงเพื่อพัฒนาการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ01 ก.ย. 2014] [Hits:80]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

          เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 ส.ค. 2014] [Hits:102]

Read more

bottom

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี
เลขที่ 284 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร : 036-413582 โทรสาร : 036-422624 e-mail : lopburi@nfe.go.th
ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: download joomla templates top female actors Valid XHTML and CSS.