Configurations Error(!)
Configurations Error(!)
top
logo

นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

 

 นายทวี สว่างมณี

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

เข้าสู่ระบบ

ราคาน้ำมันในประเทศ

พยากรณ์อากาศ


feed-image Feed Entries

100%
-
+
12
Show options

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี กล่าวคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี กล่าวคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด

        วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะบุคลากร นำนักศึกษา กศน. ในสังกัด กล่าวคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด เทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ26 มิ.ย. 2015] [Hits:15]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ(n-net) และงานทะเบียนนักศึกษา

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ(n-net) และงานทะเบียนนักศึกษา

          วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ(n-net) และงานทะเบียนนักศึกษา ณ ห้องประชุมพิกุลแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักศึกษา, เจ้าหน้าที่งานเทียบโอน และเจ้าหน้าที่งานเว็บไซต์...

[Administrator] [เขียนเมื่อ17 มิ.ย. 2015] [Hits:40]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ สัญจร ณ เทศบาลตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ สัญจร ณ เทศบาลตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม

         วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ สัญจร ณ เทศบาลตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยได้มีการร่วมอวยพรครบรอบวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรในสังกัด ประจำเดือนพฤษภาคม...

[Administrator] [เขียนเมื่อ29 พ.ค. 2015] [Hits:69]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษาในการจัดทำร่างมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษาในการจัดทำร่างมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษาในการจัดทำร่างมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก อาคารคิดเป็น สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 พ.ค. 2015] [Hits:141]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด (กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก) ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด (กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก) ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

      วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายทวี สว่างมณี รอง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด (กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก) ครั้งที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ22 พ.ค. 2015] [Hits:139]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรม “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเยาวชน ๓ D”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรม “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเยาวชน ๓ D”

          วันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด จัดกิจกรรม “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเยาวชน ๓...

[Administrator] [เขียนเมื่อ27 มิ.ย. 2015] [Hits:6]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการคนท่าวุ้งร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการคนท่าวุ้งร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”

          วันศุกร์ที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการคนท่าวุ้งร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ณ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ26 มิ.ย. 2015] [Hits:9]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการประชาร่วมใจ สร้างประชาธิปไตยให้ยั่งยืน

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการประชาร่วมใจ สร้างประชาธิปไตยให้ยั่งยืน

     วันพฤหัสสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ ครู กศน. อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการประชาร่วมใจ สร้างประชาธิปไตยให้ยั่งยืน มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ๕ ตำบล...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ25 มิ.ย. 2015] [Hits:6]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการ เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการ เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง

    วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘   ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่    จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ ครู  กศน. อำเภอบ้านหมี่  จัดโครงการ เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง  มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒๐ ...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ25 มิ.ย. 2015] [Hits:5]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรม “โครงการศึกษาเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างวิทยากรมืออาชีพ”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรม “โครงการศึกษาเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างวิทยากรมืออาชีพ”

          ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง, ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ22 มิ.ย. 2015] [Hits:5]

Read more

โครงการ กศน.อำเภอบ้านหมี่ รู้ทัน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการ กศน.อำเภอบ้านหมี่ รู้ทัน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

     วันอาทิตย์ที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๘   ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่    จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ ครู  กศน. อำเภอบ้านหมี่  จัดโครงการ กศน.อำเภอบ้านหมี่ รู้ทัน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ21 มิ.ย. 2015] [Hits:14]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๘

กศน.อำเภอบ้านหมี่จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี  ๒๕๕๘

     วันอาทิตย์ที่  ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๘ ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่    จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ ครู  กศน. อำเภอบ้านหมี่ จัดพิธีไหว้ครู  เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู และการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  และเป็นผู้ที่มีสัมมนาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน  รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ21 มิ.ย. 2015] [Hits:21]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

          วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยข้าราชการครู, ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน, ครู กศน.ตำบล,...

[Administrator] [เขียนเมื่อ21 มิ.ย. 2015] [Hits:5]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอท่าวุ้ง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอท่าวุ้ง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

          วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอท่าวุ้ง ประจำภาคเรียนที่ ๑...

[Administrator] [เขียนเมื่อ21 มิ.ย. 2015] [Hits:5]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่จัดโครงการพัฒนาอาชีพอาชีพและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.อำเภอบ้านหมี่จัดโครงการพัฒนาอาชีพอาชีพและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

     วันพฤหัสสบดีที่   ๑๘  มิถุนายน   ๒๕๕๘  ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่    จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ ครู  กศน. อำเภอบ้านหมี่  จัดโครงการพัฒนาอาชีพอาชีพและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ณ โครงการชั่งหัวมัน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ18 มิ.ย. 2015] [Hits:18]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่จัดโครงการพัฒนาสังคมสู่ 12 ค่านิยมหลักของคนไทย

กศน.อำเภอบ้านหมี่จัดโครงการพัฒนาสังคมสู่ 12 ค่านิยมหลักของคนไทย

     วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ ครู กศน. อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการพัฒนาสังคมสู่ 12 ค่านิยมหลักของคนไทย โดยได้รับเกียรติจากนายเล็ก ศรีเรือง...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ17 มิ.ย. 2015] [Hits:19]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

          วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร...

[Administrator] [เขียนเมื่อ16 มิ.ย. 2015] [Hits:15]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาการเพาะเห็ด

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาการเพาะเห็ด

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาการเพาะเห็ด ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลตำบลบางงาอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่ ๑๖...

[Administrator] [เขียนเมื่อ16 มิ.ย. 2015] [Hits:17]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล จัดโครงการป้องกันยาเสพติด/เอดส์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กศน.อำเภอชัยบาดาล จัดโครงการป้องกันยาเสพติด/เอดส์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

     วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผอ.รุ่งนภา เทพมะกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชัยบาดาล นำคณะครูและบุคลากรในสังกัด จัดโครงการป้องกันยาเสพติด/เอดส์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ณ หอประชุมอำเภอชัยบาดาล เพื่อรณรงค์สรัางกระแสปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/เอดส์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับนักศึกษาทั้ง ๑๗ ตำบล

[กศน.อำเภอชัยบาดาล] [เขียนเมื่อ11 มิ.ย. 2015] [Hits:31]

Read more

พิธีไหว้ครู กศน.อำเภอชัยบาดาล

พิธีไหว้ครู กศน.อำเภอชัยบาดาล

      วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ นักศึกษา กศน.อำเภอชัยบาดาล ร่วมพิธีไหว้ครู (กพช.) เพื่อการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อคณะครู ผู้ประสาทวิชาในแขนงต่างๆที่ผู้เป็นศิษย์ต้องเคารพครู  เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักศึกษา โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพครูขอพรจากครู ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการส่งเสริมการแสดงออกในด้านศักยภาพของนักศึกษาโดยผ่านกิจกรรมการทำพานไหว้ครูทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานและการวางแผนร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

[กศน.อำเภอชัยบาดาล] [เขียนเมื่อ11 มิ.ย. 2015] [Hits:33]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กศน.อำเภอบ้านหมี่จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

     วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ อบต.ตำบลบ้านชี ได้รับเกียรติจากนายกอบต.บ้านชี หัวหน้ารพ.สต. กำนัน ผู้นำชุมชน และวิทยากรจากรพ.บ้านหมี่ คณะค่ายพันปจว. @ กศน.อำเภอบ้านหมี่ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรม

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ11 มิ.ย. 2015] [Hits:28]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสานเส้นเชือกพลาสติก ตำบลบางลี่

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสานเส้นเชือกพลาสติก ตำบลบางลี่

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานเส้นเชือกพลาสติก) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๙...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 มิ.ย. 2015] [Hits:27]

Read more

กสน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสานเส้นเชือกพลาสติก ตำบลบ้านเบิก

กสน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสานเส้นเชือกพลาสติก ตำบลบ้านเบิก

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานเส้นเชือกพลาสติก) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๙...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 มิ.ย. 2015] [Hits:27]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่จัดโครงการสองขาปั่นสองมือปลูก

กศน.อำเภอบ้านหมี่จัดโครงการสองขาปั่นสองมือปลูก

วันพฤหัสสบดีที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘  นาจิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่  มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลบ้านทราย คณะครู กศน.อำเภอบ้านหมี่   จัดกิจกรรมทักษะชีวิต โครงการสองขาปั่นสองมือปลูก  โดยมีประชาชนตำบลบ้านทรายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๑๖  คน  ณ  ตำบลบ้านทราย...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ08 มิ.ย. 2015] [Hits:32]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ

กศน.อำเภอบ้านหมี่จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ

เมื่อวันพฤหัสสบดีที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘  นายจิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์  ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่  มอบหมายให้ครู กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดกิจกรรมทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ  โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำภอบ้านหมี่ให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การออกกำลังกาย  มีบริการวัดความดันช่างน้ำหนัก จาก  อสม.ตำบลหนองเมือง  การทำน้ำสมุนไพร  การทำขนมปั้นสิบ  การทำทานตะวันตัดราก  ณ...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ08 มิ.ย. 2015] [Hits:35]

Read more

bottom

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี
เลขที่ 284 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร : 036-413582 โทรสาร : 036-422624 e-mail : lopburi@nfe.go.th
ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: download joomla templates top female actors Valid XHTML and CSS.