Configurations Error(!)
Configurations Error(!)
top
logo

นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

 

 นายทวี สว่างมณี

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

เข้าสู่ระบบ

ราคาน้ำมันในประเทศ

พยากรณ์อากาศ


feed-image Feed Entries

100%
-
+
12
Show options

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประเพณีวันสงกรานต์เพื่อรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประเพณีวันสงกรานต์เพื่อรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

       วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ศน.วีรวรรณ สุพพัตเวช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, ศน.นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประเพณีวันสงกรานต์เพื่อรดน้ำขอพรจาก นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2015] [Hits:12]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย ระดับภาค

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย ระดับภาค

          วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ศน.พัชรา จงโกรย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการจัดนิทรรศการค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย ในฐานที่ ๑ เรื่องความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2015] [Hits:17]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

          วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2015] [Hits:12]

Read more

โครงการรักการอ่านสร้างรากฐานชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการรักการอ่านสร้างรากฐานชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นายทวี สว่างมณี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี (ประธานพิธีเปิดโครงการ) พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับมอบหมายให้นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกันจัดโครงการรักการอ่านสร้างรากฐานชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ ๖๐ พรรษา ๒...

[Administrator] [เขียนเมื่อ03 เม.ย. 2015] [Hits:30]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎายดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎายดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

          วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ศน.วีรวรรณ สุพพัตเวช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้นำบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวันวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ31 มี.ค. 2015] [Hits:13]

Read more

โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น

โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น

วันที่  ๗ - ๘  เมษายน  ๒๕๕๘  นายจิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่อง และผู้เกี่ยวข้องเช่น วิทยาการอาชีพ  จัด โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น โดยมีท่าน ศน.วีรวรรณ สุพพัตเวช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2015] [Hits:5]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปะประดิษฐ์ (การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ)  ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ กศน.ตำบลมุจลินท์ หมู่ที่ ๗...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2015] [Hits:4]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรนายปรัชญา เปปะตัง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรนายปรัชญา  เปปะตัง

         วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2015] [Hits:4]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลบางงา

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลบางงา

         วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูลผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยครูสิริรัตน์ หัสดินรัตน์...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 เม.ย. 2015] [Hits:5]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการวันรักการอ่านสร้างรากฐานชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการวันรักการอ่านสร้างรากฐานชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

        วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง และนักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม...

[Administrator] [เขียนเมื่อ02 เม.ย. 2015] [Hits:5]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “เรารักในหลวง”

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “เรารักในหลวง”

          เมื่อวันจันทร์ที่ 16  มีนาคม 2558   กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “เรารักในหลวง”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ การแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  โดยนำนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองลพบุรี จำนวน...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ17 มี.ค. 2015] [Hits:33]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการป้องกันภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการป้องกันภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

          วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการป้องกันภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”  ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ตำบลท่าวุ้ง, ตำบลบ้านเบิก, ตำบลหัวสำโรง และตำบลบางงา  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ13 มี.ค. 2015] [Hits:95]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาการเพาะเห็ด

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาการเพาะเห็ด

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาการเพาะเห็ด ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ กศน.ตำบลโพตลาดแก้วหมู่ที่ ๑ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ12 มี.ค. 2015] [Hits:97]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การเปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้านิเทศตรวจเยี่ยม การเปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

         วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ12 มี.ค. 2015] [Hits:59]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

                 วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด...

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 มี.ค. 2015] [Hits:97]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

       วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”  ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ตำบลบางคู้, ตำบลลาดสาลี่ และตำบลโพตลาดแก้ว  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 มี.ค. 2015] [Hits:108]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การถักโครเชต์

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การถักโครเชต์

           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การถักโครเชต์) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศาลาการเปรียญวัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวสำโรง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 มี.ค. 2015] [Hits:94]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

          ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 มี.ค. 2015] [Hits:92]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2558

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 2558

         วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูสุนี กุญแจทอง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 มี.ค. 2015] [Hits:96]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมพิธีเปิด

          วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว” โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯในครั้งนี้ ซึ่งโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ดำเนินการจัดโดยศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ06 มี.ค. 2015] [Hits:27]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 มี.ค. 2015] [Hits:95]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาการนวดฝ่าเท้า

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาการนวดฝ่าเท้า

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชาการนวดฝ่าเท้า ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางงา หมู่ที่ ๗ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทำการสอน ระหว่างวันที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 มี.ค. 2015] [Hits:100]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก

           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศาลา SML หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางลี่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 มี.ค. 2015] [Hits:65]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการกีฬา กศน.เชื่อมสัมพันธไมตรีสร้างคนดีสู่สังคม

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการกีฬา กศน.เชื่อมสัมพันธไมตรีสร้างคนดีสู่สังคม

วันอาทิตย์ที่  ๑   มีนาคม  ๒๕๕๘ นายจิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอในสังกัด  จัดกิจกรรมทักษะชีวิต โครงการกีฬา กศน. เชื่อมสัมพันธไมตรี สร้างคนดีสู่สังคม จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี ร่าเริงแจ่มใส และรู้รักสามัคคี...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ02 มี.ค. 2015] [Hits:146]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “โครงการสอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทย”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “โครงการสอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทย”

      วันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “โครงการสอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทย” ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน.ตำบลบางคู้ และ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ02 มี.ค. 2015] [Hits:54]

Read more

ดาวน์โหลด

- แบบนิเทศ ETV (แก้ไข 15...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2015] [Hits:55]

Read more

แผนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2558

1. ประถมศึกษา      ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ01 เม.ย. 2015] [Hits:97]

Read more

รายงานผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์(PR) ของนักศึกษาที่จบหลักสูตร2551 และ ปวช.

ให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้           1. ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556, 2/2556...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 มี.ค. 2015] [Hits:536]

Read more

แบบฟอร์มรายงานออนไลน์จำนวนผู้รับบริการ

     รายงานจำนวนผู้รับบริการEIS      ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 ก.พ. 2015] [Hits:360]

Read more

กำหนดการเยี่ยมห้องสมุดประชาชน

ลำดับการเข้าตรวจเยี่ยม ดังนี้ 1. เฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองลพบุรี  ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 ก.ย. 2014] [Hits:321]

Read more

แนวทางการดำเนินงาน

มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอในภาคกลาง 1. คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแนวทางดำเนินงาน             ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แนวทางการดำเนินงาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 เม.ย. 2014] [Hits:296]

Read more

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

1. แบบประเมินครู กศน.ตำบล                               ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แบบประเมินครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 3. แบบประเมินครู...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 ก.พ. 2014] [Hits:893]

Read more

โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

การขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( กระทรวง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ07 ต.ค. 2013] [Hits:510]

Read more

ข่าวงานนิเทศก์

เครื่องมือนิเทศกิจกรรมและแบบติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2556...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ก.ค. 2013] [Hits:926]

Read more

bottom

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี
เลขที่ 284 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร : 036-413582 โทรสาร : 036-422624 e-mail : lopburi@nfe.go.th
ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: download joomla templates top female actors Valid XHTML and CSS.