Configurations Error(!)
Configurations Error(!)
top
logo

นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

 

การดำเนินงาน กศน.

โปรแกรม e-budget ปี2557
 

เข้าสู่ระบบ

ราคาน้ำมันในประเทศ

พยากรณ์อากาศ


feed-image Feed Entries

100%
-
+
12
Show options

การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 1. ปฏิทินการดำเนินงาน                  ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ19 พ.ค. 2014] [Hits:170]

Read more

วิธีการเริ่มเรียน British Council LearnEnglish Pathways

1. วิธีการเข้าเรียน LearnEnglish Pathways    ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2014] [Hits:243]

Read more

แนวทางการดำเนินงาน

มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอในภาคกลาง 1. คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแนวทางดำเนินงาน             ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แนวทางการดำเนินงาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 เม.ย. 2014] [Hits:129]

Read more

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

1. แบบประเมินครู กศน.ตำบล                               ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แบบประเมินครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 3. แบบประเมินครู...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 ก.พ. 2014] [Hits:485]

Read more

โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

การขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( กระทรวง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ07 ต.ค. 2013] [Hits:303]

Read more

ข่าวงานนิเทศก์

เครื่องมือนิเทศกิจกรรมและแบบติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2556...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ก.ค. 2013] [Hits:744]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม ๕ส ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม ๕ส ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

              ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี นำคณะบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม ๕ส ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งบุคลากรผู้รับผิดชอบพื้นที่ตามโซนต่างๆ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโซนที่รับผิดชอบ และช่วยกันทำความสะอาดภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ก.ค. 2014] [Hits:2]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน "สุดยอด กศน." ครั้งที่ ๒ รอบชิงชนะเลิศ

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน

            เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี นำผู้บริหาร, นักศึกษา กศน. และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถพิเศษ นักศึกษา กศน. "สุดยอด กศน." ครั้งที่ ๒...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ก.ค. 2014] [Hits:2]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมรักสามัคคี ร่วมเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมรักสามัคคี ร่วมเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย

            ในวันพุธที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี นำบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมรักสามัคคี ร่วมเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย ซึ่งนำจัดโดย ผอ.ธมลวรรณ รู้กิจนา ผอ.กศน.อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ16 ก.ค. 2014] [Hits:12]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

           ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ ศน.นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ....

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 ก.ค. 2014] [Hits:13]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

           ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒๗ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พระผู้ทรงคุณูปการต่อภาษาและวรรณคดีไทยในอดีต โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 ก.ค. 2014] [Hits:10]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเพื่อณรงค์การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเพื่อณรงค์การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน

              ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครู นักศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อณรงค์การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างความปรองดองและสมานฉันท์...

[Administrator] [เขียนเมื่อ15 ก.ค. 2014] [Hits:9]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗

          เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครู...

[Administrator] [เขียนเมื่อ15 ก.ค. 2014] [Hits:11]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

              เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือ “โครงการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความก้าวหน้าแก่ผู้สนใจศึกษา” จาก นายกอรพิน จิระพันธุ์วาณิช...

[Administrator] [เขียนเมื่อ15 ก.ค. 2014] [Hits:10]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ประชุมครูประจำกลุ่มหน่วยงานภาคีเครือข่าย

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ประชุมครูประจำกลุ่มหน่วยงานภาคีเครือข่าย

          ในระหว่างวันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอเมืองลพบุรีได้จัดประชุมครูประจำกลุ่มหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ ครูประจำกลุ่มทหาร ครูประจำกลุ่มในเรือนจำกลางลพบุรี จำนวน ๙๐ คน          ...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ08 ก.ค. 2014] [Hits:8]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ถวายเทียนพรรษา ๙ วัด

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ถวายเทียนพรรษา ๙ วัด

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดโครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ สืบสานประเพณี กศน.” ถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี โดยแบ่งออกเป็น ๒...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ08 ก.ค. 2014] [Hits:10]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประเมินโครงการ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประเมินโครงการ

              เมื่อวันที่ ๒ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประเมินโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 ก.ค. 2014] [Hits:11]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการเรียนรู้อาชีพเพื่อความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการเรียนรู้อาชีพเพื่อความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผอ. กศน.อำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการเรียนรู้อาชีพเพื่อความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ ณ กศน.อำเภอเมืองแพร่ กศน.อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมาชีการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลุงมนูณ...

[] [เขียนเมื่อ07 ก.ค. 2014] [Hits:8]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง ต้อนรับ คณะนักวิชาการ จากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

กศน.อำเภอท่าวุ้ง ต้อนรับ คณะนักวิชาการ จากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

              ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะนักวิชาการ จากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่เดินทางมาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกศน.ตำบลต่างๆ ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ03 ก.ค. 2014] [Hits:8]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบกศน.อำเภอท่าวุ้ง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบกศน.อำเภอท่าวุ้ง

              เมื่อวันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ กศน.อำเภอท่าวุ้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี การเสียสละ การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม...

[Administrator] [เขียนเมื่อ02 ก.ค. 2014] [Hits:8]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมองค์กรนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมองค์กรนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

              เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ ครูเกศินี ศรีสาธร ครูชำนาญการในสังกัด จัดประชุมองค์กรนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาพื้นฐาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ30 มิ.ย. 2014] [Hits:13]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

              เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง ร่วมจัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู”...

[Administrator] [เขียนเมื่อ30 มิ.ย. 2014] [Hits:16]

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กศน.อำเภอบ้านหมี่ พานักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑ (ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก) ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนาธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

[] [เขียนเมื่อ30 มิ.ย. 2014] [Hits:16]

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านเทคนิคการสอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านเทคนิคการสอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ผอ.จิราวุฒิ   เปล่งศรีรัตน์  ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่   เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านเทคนิคการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  โดยมีการแบ่งกลุ่มการจัดทำแผนการเรียนรู้  ๖ + ๓  โดยมี คณะครูจากอำเภอบ้านหมี่  หนองม่วง  สระโบสถ์ ...

[] [เขียนเมื่อ30 มิ.ย. 2014] [Hits:13]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “สุดยอด กศน.” ครั้งที่ ๒ รอบคัดเลือกระดับภาค

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “สุดยอด กศน.” ครั้งที่ ๒ รอบคัดเลือกระดับภาค

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ น.ส.อภิสรา เอี่ยมสอาด เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง และ ครูเฉลียว มั่งคั่ง ครูประจำกลุ่มสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง นำนักศึกษาพื้นฐานเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “สุดยอด...

[Administrator] [เขียนเมื่อ27 มิ.ย. 2014] [Hits:14]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก กศน.อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก กศน.อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

              เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก กศน.อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓๓ คน ทั้งนี้ได้เข้าศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยได้ลงศึกษาดูงานในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 มิ.ย. 2014] [Hits:17]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

              กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลหัวสำโรง โดยจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง วิชาการปลูกพืชผักด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ ทำการสอนที่ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ มิถุนายน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 มิ.ย. 2014] [Hits:16]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “รู้ทันพิษภัย ต้านภัยยาเสพติด”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “รู้ทันพิษภัย ต้านภัยยาเสพติด”

              เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด จัดโครงการ “รู้ทันพิษภัย ต้านภัยยาเสพติด” ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 มิ.ย. 2014] [Hits:13]

Read more

กศน.อำเภอหนองม่วง จัดโครงการเรียนรู้อาชีพ เพื่อความสามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท์

กศน.อำเภอหนองม่วง  จัดโครงการเรียนรู้อาชีพ เพื่อความสามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท์

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗   กศน.อำเภอหนองม่วง นำโดย ผอ.เยาวลักษณ์  ออกช่อ  ได้จัดทำโครงการเรียนรู้อาชีพ เพื่อความสามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท์   ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น นักเรียน  นักศึกษา/ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่  อำเภอหนองม่วง  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีการเรียนรู้ความรู้ด้านอาชีพ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความรัก...

[กศน.อำเภอหนองม่วง] [เขียนเมื่อ25 มิ.ย. 2014] [Hits:11]

Read more

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองลพบุรี

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองลพบุรี

          เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดโครงการ กศน.ก้าวไกล ใส่ใจพัฒนาวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑/๕๗ ให้แก่ นักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษาระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ....

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ20 มิ.ย. 2014] [Hits:24]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรม วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง วิชา การถนอมอาหาร

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรม วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง วิชา การถนอมอาหาร

              กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรม วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง วิชา การถนอมอาหาร ทำการสอนที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ17 มิ.ย. 2014] [Hits:33]

Read more

bottom

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี
เลขที่ 284 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร : 036-413582 โทรสาร : 036-422624 e-mail : lopburi@nfe.go.th
ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: download joomla templates top female actors Valid XHTML and CSS.