Configurations Error(!)
Configurations Error(!)
top
logo

นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

 

เข้าสู่ระบบ

ราคาน้ำมันในประเทศ

พยากรณ์อากาศ


feed-image Feed Entries

 

100%
-
+
12
Show options

การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 1. ปฏิทินการดำเนินงาน                  ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ19 พ.ค. 2014] [Hits:194]

Read more

วิธีการเริ่มเรียน British Council LearnEnglish Pathways

1. วิธีการเข้าเรียน LearnEnglish Pathways    ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2014] [Hits:250]

Read more

แนวทางการดำเนินงาน

มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอในภาคกลาง 1. คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแนวทางดำเนินงาน             ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แนวทางการดำเนินงาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 เม.ย. 2014] [Hits:132]

Read more

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

1. แบบประเมินครู กศน.ตำบล                               ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แบบประเมินครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 3. แบบประเมินครู...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 ก.พ. 2014] [Hits:514]

Read more

โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

การขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( กระทรวง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ07 ต.ค. 2013] [Hits:310]

Read more

ข่าวงานนิเทศก์

เครื่องมือนิเทศกิจกรรมและแบบติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2556...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ก.ค. 2013] [Hits:749]

Read more

กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก ประชุมการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/ภาคีเครือข่ายดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก ประชุมการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/ภาคีเครือข่ายดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

            ในวันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี (ประธานกลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก) จัดประชุมการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/ภาคีเครือข่ายดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ร่วมด้วย ผอ.อรณิช วรรณนุช ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี, รอง ผอ.พัฒน์ ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ29 ก.ค. 2014] [Hits:7]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมรับ ดร.ชัย ยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๒

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมรับ ดร.ชัย ยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๒

            ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี นำข้าราชการและบุคลากร เข้าร่วมรับ ดร.ชัย ยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๒ ตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ ๒/๒๕๕๗ และการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ28 ก.ค. 2014] [Hits:8]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดการสอบภาคทฤษฎี(n-net)การประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดการสอบภาคทฤษฎี(n-net)การประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

            ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศน.พัชรา จงโกรย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดการสอบภาคทฤษฎี(n-net)การประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา...

[Administrator] [เขียนเมื่อ27 ก.ค. 2014] [Hits:7]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ สัญจร ณ กศน.อำเภอบ้านหมี่ วัดพุน้อย

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ สัญจร ณ กศน.อำเภอบ้านหมี่ วัดพุน้อย

            ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี นำผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ สัญจร ณ กศน.อำเภอบ้านหมี่ วัดพุน้อย โดยให้แต่ละ กศน.อำเภอ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 ก.ค. 2014] [Hits:12]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม ๕ส ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม ๕ส ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

              ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี นำคณะบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม ๕ส ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งบุคลากรผู้รับผิดชอบพื้นที่ตามโซนต่างๆ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโซนที่รับผิดชอบ และช่วยกันทำความสะอาดภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ก.ค. 2014] [Hits:10]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน

          ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวมัลลิกา จิระพันธ์วาณิช อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาสรุปโครงการฯณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

[Administrator] [เขียนเมื่อ31 ก.ค. 2014] [Hits:3]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอาชีพก้าวไกลนำไทยสู่อาเซียน

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอาชีพก้าวไกลนำไทยสู่อาเซียน

เมื่อวันจันทร์  ที่  28   กรกฎาคม  2557 ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์   มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอบ้านหมี่  จัดโครงการอาชีพก้าวไกลนำไทยสู่อาเซียน โดยมีนักศึกษากลุ่มอาชีพเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  100   คน   ณ บ้านท่าสว่าง (ผ้าไหม)  ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ30 ก.ค. 2014] [Hits:4]

Read more

กีฬาต้านยาเสพติด ผูกมิตรสัมพันธ์ สมานฉันท์ปรองดอง

กีฬาต้านยาเสพติด ผูกมิตรสัมพันธ์ สมานฉันท์ปรองดอง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภอชัยบาดาล ร่วมกับ กศน.อำเภอเมือง, กศน.อำเภอท่าหลวง, กศน.อำเภอโคกเจริญและกศน.อำเภอลำสนธิ จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ผูกมิตรสัมพันธ์ สมานฉันท์ปรองดอง ณ สนามกีฬา กศน.บ้านใหมาสามัคคี อำเภอชัยบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาทั้ง 5 อำเภอร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย...

[กศน.อำเภอชัยบาดาล] [เขียนเมื่อ29 ก.ค. 2014] [Hits:7]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

          เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ป๋วยอึ้งภากรณ์ จังหวัดชัยนาท โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

[Administrator] [เขียนเมื่อ28 ก.ค. 2014] [Hits:5]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ สู่วิถีแห่งความพอเพียง

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ สู่วิถีแห่งความพอเพียง

 เมื่อวันศุกร์ที่  25   กรกฎาคม  2557 ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์   มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอบ้านหมี่  จัดโครงการการศึกษาเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ สู่วิถีแห่งความพอเพียง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  100   คน   ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริง  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ25 ก.ค. 2014] [Hits:4]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

          เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ก.ค. 2014] [Hits:4]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถพิเศษ นักศึกษา กศน. "สุดยอด กศน." ครั้งที่ ๒ รอบชิงชนะเลิศ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถพิเศษ นักศึกษา กศน.

          เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด และนักศึกษาพื้นฐาน เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถพิเศษ นักศึกษา กศน. "สุดยอด กศน." ครั้งที่ ๒ รอบชิงชนะเลิศ ณ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ23 ก.ค. 2014] [Hits:4]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.ครั้งที่ ๒ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.ครั้งที่ ๒ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

          ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ครูณรงค์ชัย นวลจันทร์ และ ครูกันยารัตน์...

[Administrator] [เขียนเมื่อ22 ก.ค. 2014] [Hits:5]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเพื่อณรงค์การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเพื่อณรงค์การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน

              ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครู นักศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อณรงค์การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างความปรองดองและสมานฉันท์...

[Administrator] [เขียนเมื่อ15 ก.ค. 2014] [Hits:13]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗

          เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครู...

[Administrator] [เขียนเมื่อ15 ก.ค. 2014] [Hits:13]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

              เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือ “โครงการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความก้าวหน้าแก่ผู้สนใจศึกษา” จาก นายกอรพิน จิระพันธุ์วาณิช...

[Administrator] [เขียนเมื่อ15 ก.ค. 2014] [Hits:12]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ประชุมครูประจำกลุ่มหน่วยงานภาคีเครือข่าย

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ประชุมครูประจำกลุ่มหน่วยงานภาคีเครือข่าย

          ในระหว่างวันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอเมืองลพบุรีได้จัดประชุมครูประจำกลุ่มหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ ครูประจำกลุ่มทหาร ครูประจำกลุ่มในเรือนจำกลางลพบุรี จำนวน ๙๐ คน          ...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ08 ก.ค. 2014] [Hits:11]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ถวายเทียนพรรษา ๙ วัด

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ถวายเทียนพรรษา ๙ วัด

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดโครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ สืบสานประเพณี กศน.” ถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี โดยแบ่งออกเป็น ๒...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ08 ก.ค. 2014] [Hits:12]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประเมินโครงการ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประเมินโครงการ

              เมื่อวันที่ ๒ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประเมินโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 ก.ค. 2014] [Hits:12]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการเรียนรู้อาชีพเพื่อความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการเรียนรู้อาชีพเพื่อความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผอ. กศน.อำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการเรียนรู้อาชีพเพื่อความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ ณ กศน.อำเภอเมืองแพร่ กศน.อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมาชีการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลุงมนูณ...

[] [เขียนเมื่อ07 ก.ค. 2014] [Hits:9]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง ต้อนรับ คณะนักวิชาการ จากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

กศน.อำเภอท่าวุ้ง ต้อนรับ คณะนักวิชาการ จากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

              ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะนักวิชาการ จากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่เดินทางมาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกศน.ตำบลต่างๆ ในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ03 ก.ค. 2014] [Hits:9]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบกศน.อำเภอท่าวุ้ง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบกศน.อำเภอท่าวุ้ง

              เมื่อวันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ กศน.อำเภอท่าวุ้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี การเสียสละ การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม...

[Administrator] [เขียนเมื่อ02 ก.ค. 2014] [Hits:9]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมองค์กรนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมองค์กรนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

              เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ ครูเกศินี ศรีสาธร ครูชำนาญการในสังกัด จัดประชุมองค์กรนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาพื้นฐาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ30 มิ.ย. 2014] [Hits:14]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

              เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง ร่วมจัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู”...

[Administrator] [เขียนเมื่อ30 มิ.ย. 2014] [Hits:18]

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กศน.อำเภอบ้านหมี่ พานักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑ (ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก) ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนาธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

[] [เขียนเมื่อ30 มิ.ย. 2014] [Hits:17]

Read more

bottom

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี
เลขที่ 284 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร : 036-413582 โทรสาร : 036-422624 e-mail : lopburi@nfe.go.th
ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: download joomla templates top female actors Valid XHTML and CSS.