Configurations Error(!)
Configurations Error(!)
top
logo

นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

 

เข้าสู่ระบบ

ราคาน้ำมันในประเทศ

พยากรณ์อากาศ


feed-image Feed Entries

100%
-
+
12
Show options

การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 1. ปฏิทินการดำเนินงาน                  ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ19 พ.ค. 2014] [Hits:224]

Read more

วิธีการเริ่มเรียน British Council LearnEnglish Pathways

1. วิธีการเข้าเรียน LearnEnglish Pathways    ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2014] [Hits:267]

Read more

แนวทางการดำเนินงาน

มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอในภาคกลาง 1. คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแนวทางดำเนินงาน             ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แนวทางการดำเนินงาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 เม.ย. 2014] [Hits:142]

Read more

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

1. แบบประเมินครู กศน.ตำบล                               ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แบบประเมินครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 3. แบบประเมินครู...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 ก.พ. 2014] [Hits:582]

Read more

โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

การขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( กระทรวง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ07 ต.ค. 2013] [Hits:325]

Read more

ข่าวงานนิเทศก์

เครื่องมือนิเทศกิจกรรมและแบบติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2556...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ก.ค. 2013] [Hits:766]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ สัญจร ณ กศน.อำเภอสระโบสถ์

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ สัญจร ณ กศน.อำเภอสระโบสถ์

ในวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ประธานในการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ สัญจร ณ กศน.อำเภอสระโบสถ์ โดย กศน.อำเภอทุกแห่ง นำเสนอ สรุปผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ ได้อย่างน่าสนใจ

[Administrator] [เขียนเมื่อ27 ส.ค. 2014] [Hits:3]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม ๕ส ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม ๕ส ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

          ในวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี นำคณะบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม ๕ส ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ โดยครั้งนี้มีพื้นที่เป้าหมาย นอกจากปรับปรุงภูมิทัศน์ในโซนที่รับผิดชอบแล้ว...

[Administrator] [เขียนเมื่อ26 ส.ค. 2014] [Hits:7]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการผู้ว่าฯลพบุรี พบประชาชน

  ในวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๘.๓๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี     (ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง) และศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ(ศน.วีรรรณ สุพพัตเวช) เข้าร่วมโครงการผู้ว่าฯลพบุรี พบประชาชน(หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ปี ๒๕๕๗ ณ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 ส.ค. 2014] [Hits:6]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการในรูปแบบ Morning Brief

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการในรูปแบบ Morning Brief

          ในวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี    (ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง) และศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ(ศน.วีรรรณ สุพพัตเวช) เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการในรูปแบบ Morning Brief ณ อาคารคงสมพงษ์ กองพลรบพิเศษที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ25 ส.ค. 2014] [Hits:6]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน

            ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี นำคณะบุคลากรงานการศึกษาตามอัธยาศัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ในเครือข่ายของ "ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้" ให้น่าสนใจ, มีข่าวกิจกรรมที่เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้สื่อสารกับสมาชิกหรือบุคคลทั่วไปได้ โดยมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น...

[Administrator] [เขียนเมื่อ20 ส.ค. 2014] [Hits:9]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพลิกฟื้นผืนป่า ๘๒ พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพลิกฟื้นผืนป่า ๘๒ พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี

  ในวันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการพลิกฟื้นผืนป่า ๘๒ พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๐ คน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ตำบลบ้านกล้วย...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ19 ส.ค. 2014] [Hits:7]

Read more

อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการศึกษาดูงาน นิทรรศการ เฉลิม ๘๒ พรรษา มหาราชินี และ ฉลอง ๒๙ ปี พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ

อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการศึกษาดูงาน นิทรรศการ เฉลิม ๘๒ พรรษา มหาราชินี และ ฉลอง ๒๙ ปี พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ

          ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  “โครงการศึกษาดูงานนิทรรศการ เฉลิม ๘๒ พรรษา มหาราชินี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ18 ส.ค. 2014] [Hits:13]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กศน.อำเภอบ้านหมี่  จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ในวันอาทิตย์ที่  ๑๗   สิงหาคม  ๒๕๕๗ ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์  ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอบ้านหมี่  จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๕๕   คน   ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ   หมู่ตำหนัก   และ  TK  PARK...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ18 ส.ค. 2014] [Hits:10]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคมจัดโครงการกศน.อำเภอพัฒนานิคม เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์

กศน.อำเภอพัฒนานิคมจัดโครงการกศน.อำเภอพัฒนานิคม เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์

    เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  นายไพฑูรย์ ศรีเพ็ชร ผอ.กศน.อำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอพัฒนานิคม  จัดโครงการ กศน.อำเภอพัฒนานิคม เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อเสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน สร้างความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยให้มีความซาบซึ้งใน พระราชประวัติพระราชกรณียกิจ  ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ18 ส.ค. 2014] [Hits:14]

Read more

กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.เยาวลักษณ์  ออกช่อ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน " ศึกษาสร้างสรรค์  แบ่งปันความรู้ " จัดกิจกรรมพัฒนาด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  ด้านการคำนวน และด้านการนำสารสนเทศไปพัฒนาอาชีพ มีกลุ่มเป้าหมาย  ๘๕ คน...

[กศน.อำเภอหนองม่วง] [เขียนเมื่อ18 ส.ค. 2014] [Hits:4]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการ กศน.อำเภอบ้านมี่ร่วมใจอนุรักษ์พลังงานเพื่อมีใช้อย่างยั่งยืน

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการ กศน.อำเภอบ้านมี่ร่วมใจอนุรักษ์พลังงานเพื่อมีใช้อย่างยั่งยืน

          ในวันศุกร์ที่  ๑๕   สิงหาคม  ๒๕๕๗ ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้  ครู กศน.อำเภอบ้านหมี่  จัดโครงการ  กศน.อำเภอบ้านหมี่ร่วมใจอนุรักษ์พลังงานเพื่อมีใช้อย่างยั่งยืน   ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนลำตะคองชลภาวัฒนา อำเภอสีคิ้ว...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ15 ส.ค. 2014] [Hits:8]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางงา โดยจัดฝึกอบรม วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง วิชาการปลูกพืชผักด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ  ทำการสอนที่ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางงา...

[Administrator] [เขียนเมื่อ14 ส.ค. 2014] [Hits:5]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการสถานีสวัสดิการณ์สมานฉันท์ ณ โรงเรียนบ้านสันตะลุง

กศน.อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการสถานีสวัสดิการณ์สมานฉันท์ ณ โรงเรียนบ้านสันตะลุง

ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผอ.รุ่งนภา  เทพมะกุล ผอ. กศน.อำเภอชัยบาดาล ได้มอบหมายให้นางสาวนฤมล  กองสุวรรณ ครู กศน.ตำบลท่ามะนาว เป็นวิทยากรและเข้าร่วมโครงการสถานีสวัสดิการณ์สมานฉันท์ ณ โรงเรียนบ้านสันตะลุง ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

[กศน.อำเภอลำสนธิ] [เขียนเมื่อ14 ส.ค. 2014] [Hits:6]

Read more

กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดศึกษาดูงาน จังหวัดสิงห์บุรี

กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดศึกษาดูงาน จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.เยาวลักษณ์  ออกช่อ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "ศึกษาสร้างสรรค์  แบ่งปันความรู้ " พาไปศึกษาเรียนรู้ตามเศรษฐกิจพอเพียง ที่กลุ่มเห็ดไหสี่หู และ ปลูกมะนาววง  ที่จังหวัดสิงห์บุรี  มีกลุ่มเป้าหมาย  ๔๕...

[กศน.อำเภอหนองม่วง] [เขียนเมื่อ14 ส.ค. 2014] [Hits:4]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพ

กศน.อำเภอพัฒนานิคม  เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพ

             เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  นายไพฑูรย์  ศรีเพ็ชร  ผอ. กศน.อำเภอพัฒนานิคม  และครู กศน.อำเภอพัฒนานิคม  เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ13 ส.ค. 2014] [Hits:13]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ

กศน.อำเภอชัยบาดาล เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผอ.รุ่งนภา  เทพมะกุล ผอ. กศน.อำเภอชัยบาดาล นำคณะบุคลากร และนักศึกษา  เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล...

[กศน.อำเภอลำสนธิ] [เขียนเมื่อ13 ส.ค. 2014] [Hits:10]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ”

          เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 ส.ค. 2014] [Hits:12]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์”

          เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 ส.ค. 2014] [Hits:14]

Read more

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงาน "มหกรรมความภาคภูมิใจ เนื่อ

กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมงาน

   เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  กศน.อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมงาน "มหกรรมความภาคภูมิใจ เนื่องในวันสตีไทย"ตามโครงการรวมพลังสตรี เนื่องในวันสตรีไทย โดยมี นายถวิล ศิริสวัสดิ์ดิลก นายอำเภอพัฒนานิคมเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบรี   โดยมีประชาชนทั่วไปเข้าร่วม...

[กศน.อำเภอพัฒนานิคม] [เขียนเมื่อ07 ส.ค. 2014] [Hits:11]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล จัดกิจกรรมทักษะชีวิต

กศน.อำเภอชัยบาดาล จัดกิจกรรมทักษะชีวิต

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผอ.รุ่งนภา  เทพมะกุล ผอ. กศน.อำเภอชัยบาดาล นำคณะครูและบุคลากร ดำเนินการจัดกิจกรรมทักษะชีวิต โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ แบ่งเป็น ๒ ฐาน ดังนี้ ฐานที่ ๑ เตรียมพร้อมรับมือกับอัคคีภัย ฐานที่ ๒...

[กศน.อำเภอลำสนธิ] [เขียนเมื่อ07 ส.ค. 2014] [Hits:6]

Read more

กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กศน. อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.เยาวลักษณ์  ออกช่อ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีกลุ่มเป้าหมาย  ๕๐ คน  ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดนครนายก  

[กศน.อำเภอหนองม่วง] [เขียนเมื่อ06 ส.ค. 2014] [Hits:7]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศเยี่ยมเยียน การดำเนินงาน กศน.ตำบล และ บ้านหนังสืออัจฉริยะ ในสังกัด

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศเยี่ยมเยียน การดำเนินงาน กศน.ตำบล และ บ้านหนังสืออัจฉริยะ ในสังกัด

          เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ เข้านิเทศเยี่ยมเยียน การดำเนินงาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ06 ส.ค. 2014] [Hits:8]

Read more

กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

              กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้มีความรู้เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่าง วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 ส.ค. 2014] [Hits:17]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม กีฬา กศน.เกมส์ ภาคกลาง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม กีฬา กศน.เกมส์ ภาคกลาง

              วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ ครูปาริชาติ มาแก้ว และ ครูมนัสวี เนตรยอง นำนักศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมกิจกรรม...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 ส.ค. 2014] [Hits:15]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้

กศน.อำเภอชัยบาดาล กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้

เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗ นำโดยนางรุ่งนภา  เทพมะกุล ผอ.กศน. อำเภอชัยบาดาล ร่วมกับคณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้ โดยแบ่งเป็น ๓ ฐาน ดังนี้ ๑. ภาษาอังกฤษ     ๒. วิทยาศาสตร์...

[กศน.อำเภอชัยบาดาล] [เขียนเมื่อ01 ส.ค. 2014] [Hits:14]

Read more

bottom

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี
เลขที่ 284 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร : 036-413582 โทรสาร : 036-422624 e-mail : lopburi@nfe.go.th
ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: download joomla templates top female actors Valid XHTML and CSS.