Configurations Error(!)
Configurations Error(!)
top
logo

นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

 

 นายทวี สว่างมณี

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

เข้าสู่ระบบ

ราคาน้ำมันในประเทศ

พยากรณ์อากาศ


feed-image Feed Entries

100%
-
+
12
Show options

ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร

ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร

          วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในสังกัด กศน.อำเภอโคกสำโรง ณ วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมี...

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 พ.ค. 2015] [Hits:46]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พิธีมอบป้ายหน่วยงานรักษาศีล ๕

สำนักงาน กศน.จังหวัด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พิธีมอบป้ายหน่วยงานรักษาศีล ๕

        วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายจิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่ นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พิธีมอบป้ายหน่วยงานรักษาศีล ๕ และการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันฑ์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล...

[Administrator] [เขียนเมื่อ07 พ.ค. 2015] [Hits:36]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกระโดดร่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๘ พรรษา และการแข่งขันกระโดดร่มกีฬากองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔๘

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกระโดดร่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๘ พรรษา และการแข่งขันกระโดดร่มกีฬากองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔๘

          วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ศน.วีรวรรณ สุพพัตเวช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกระโดดร่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๘ พรรษา และการแข่งขันกระโดดร่มกีฬากองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๘...

[Administrator] [เขียนเมื่อ06 พ.ค. 2015] [Hits:93]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ มารดาของนางสาวพรชนก ปานสิน

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ มารดาของนางสาวพรชนก ปานสิน

       วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และ ศน.วีรวรรณ สุพพัตเวช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำบุคลากรในสังกัด มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ให้กับมารดาของนางสาวพรชนก ปานสิน ซึ่งได้ออกจากโรงพยาบาลกลับไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านแล้ว

[Administrator] [เขียนเมื่อ06 พ.ค. 2015] [Hits:50]

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ นายสมศักดิ์ แสนงามวงศ์ศิริ

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ นายสมศักดิ์ แสนงามวงศ์ศิริ

         วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายทวี สว่างมณี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และ ศน.วีรวรรณ สุพพัตเวช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำบุคลากรในสังกัด มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ให้กับนายสมศักดิ์ แสนงามวงศ์ศิริ เข้ารับการผ่าตัดหลัง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ06 พ.ค. 2015] [Hits:39]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้านิเทศตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาชีพ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้านิเทศตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาชีพ

        วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น และการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ตำบลบางงา และตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

[Administrator] [เขียนเมื่อ20 พ.ค. 2015] [Hits:4]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรม “โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรม “โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร”

       วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ครูยุพิน เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด จัดกิจกรรม “โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ วัดพระบาทน้ำพุ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ19 พ.ค. 2015] [Hits:4]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินคัดเลือกห้องสมุดประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

กศน.อำเภอท่าวุ้ง ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินคัดเลือกห้องสมุดประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

       วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินคัดเลือกห้องสมุดประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ นำโดย ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ19 พ.ค. 2015] [Hits:4]

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศ กศน.อำเภอบ้านหมี่ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

โครงการปัจฉิมนิเทศ กศน.อำเภอบ้านหมี่ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

วันที่อาทิตย์ ที่  ๑๗   พฤษภาคม  ๒๔๔๘  ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์    ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่  คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู กศน. อำเภอบ้านหมี่ ร่วมจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจากนายเล็ก  ศรีเรือง นายอำเภอบ้านหมี่ ...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ17 พ.ค. 2015] [Hits:11]

Read more

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี จัดโครงการ รุ่นพี่รุ่นน้อง รวมใจสายสายใย กศน.

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี จัดโครงการ รุ่นพี่รุ่นน้อง รวมใจสายสายใย กศน.

     วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี โดยมี ผอ.ธมลวรรณ รู้กิจนา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี พร้อม คณะครู และ องค์นักศึกษา จัดโครงการ รุ่นพี่รุ่นน้อง รวมใจสายสายใย กศน. ให้นักศึกษาใหม่...

[กศน.อำเภอเมืองลพบุรี] [เขียนเมื่อ16 พ.ค. 2015] [Hits:12]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรม “โครงการอบรมวิทยากรมืออาชีพ”

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรม “โครงการอบรมวิทยากรมืออาชีพ”

         วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด จัดกิจกรรม “โครงการอบรมวิทยากรมืออาชีพ” ให้กับวิทยากรวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น...

[Administrator] [เขียนเมื่อ15 พ.ค. 2015] [Hits:11]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชา การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ณ ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ14 พ.ค. 2015] [Hits:16]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาขนมไทย

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาขนมไทย

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชาขนมไทย ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศาลา SML หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ13 พ.ค. 2015] [Hits:3]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์ฝึกอาชีชุมชนตำบลบางงา หมู่ที่ ๗ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่...

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 พ.ค. 2015] [Hits:25]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสานเส้นเชือกพลาสติก

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสานเส้นเชือกพลาสติก

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานเส้นเชือกพลาสติก) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๑–...

[Administrator] [เขียนเมื่อ11 พ.ค. 2015] [Hits:3]

Read more

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๘

วันอาทิตย์ที่ ๑๐   พฤษภาคม  ๒๕๕๘   ผอ.จิราวุฒ  เปล่งศรีรัตน์    ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านหมี่ พร้อม ครู กศน. อำเภอบ้านหมี่  และนักศึกษา ในสังกัด   จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๘  โดยมีการเชิญสาธารณสุข...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ10 พ.ค. 2015] [Hits:60]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

       วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี ศรีสาธร ครูชำนาญการ, ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน, ครู กศน.ตำบล, ครูเครือข่ายในสังกัด และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 พ.ค. 2015] [Hits:24]

Read more

ผอ.วนิดา เชียงกูล เข้านิเทศตรวจเยี่ยม กลุ่มวิชาชีพ การทำกระเป๋าผ้าด้นมือ

ผอ.วนิดา  เชียงกูล เข้านิเทศตรวจเยี่ยม กลุ่มวิชาชีพ การทำกระเป๋าผ้าด้นมือ

          วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศตรวจเยี่ยม กลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การทำกระเป๋าผ้าด้นมือ)  ณ ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ07 พ.ค. 2015] [Hits:27]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ  ศาลากลางหมู่บ้านท้ายน้ำ  หมู่ที่ ๙...

[Administrator] [เขียนเมื่อ01 พ.ค. 2015] [Hits:60]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง ให้การต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในอำเภอท่าวุ้ง

กศน.อำเภอท่าวุ้ง ให้การต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในอำเภอท่าวุ้ง

          วันศุกร์ที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๘  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด ให้การต้อนรับ ผอ.ศุภัชณัฏฐ์...

[Administrator] [เขียนเมื่อ28 เม.ย. 2015] [Hits:35]

Read more

โครงการอบรมพัฒนาความรู้มุ่งสู่กระบวนการวิทยากรมืออาชีพ

โครงการอบรมพัฒนาความรู้มุ่งสู่กระบวนการวิทยากรมืออาชีพ

วันที่จันทร์ ที่  ๒๗   เมษายน และวันอังคารที่ ๒๘  เมษายน ๒๕๕๘    ผอ.จิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์    ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่องจัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้มุ่งสู่กระบวนการวิทยากรมืออาชีพ  โดยมีนางสาวอุทัยวรรณ สมัครการ  เป็นผู้แนะนำแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆๆ  ณ  โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา และวันอังคารที่...

[กศน.อำเภอบ้านหมี่] [เขียนเมื่อ27 เม.ย. 2015] [Hits:28]

Read more

กศน.อำเภอโคกเจริญ ร่วมงานประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย รอบชิงชนะเลิศ

กศน.อำเภอโคกเจริญ ร่วมงานประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย รอบชิงชนะเลิศ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกเจริญ และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย รอบชิงชนะเลิศ ณ...

[กศน.อำเภอโคกเจริญ] [เขียนเมื่อ24 เม.ย. 2015] [Hits:113]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล จัดโครงการภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทย สู่ประชาคมอาเซียน

กศน.อำเภอชัยบาดาล จัดโครงการภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทย สู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘  ผอ.รุ่งนภา เทพมะกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดโครงการภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทย สู่ประชาคมอาเซียน ณ อบต.ท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนและสังคมอาเซียนและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมได้

[กศน.อำเภอชัยบาดาล] [เขียนเมื่อ23 เม.ย. 2015] [Hits:23]

Read more

กศน.อำเภอชัยบาดาล จัดโครงการเศรษกิจพอเพียง

กศน.อำเภอชัยบาดาล จัดโครงการเศรษกิจพอเพียง

    ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔  เมษายน ๒๕๕๘  ผอ.รุ่งนภา  เทพมะกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดโครงการเศรษกิจพอเพียง ณ กศน.อำเภอชัยบาดาล เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนสร้างการนิสัยในการออมและการมีวินัยในตนเอง มีความคิดริเริ่มและมีแนวทางใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพเสริมรายได้ มีทักษะกระบวนการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยอบรมให้ความรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที ๒๓ แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้...

[กศน.อำเภอชัยบาดาล] [เขียนเมื่อ23 เม.ย. 2015] [Hits:31]

Read more

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างความภูมิใจในความเป็นไทย

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างความภูมิใจในความเป็นไทย

       วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน  ๒๕๕๘ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรฯ “โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างความภูมิใจในความเป็นไทย” ประจำปี ๒๕๕๘  ณ สำนักงาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ22 เม.ย. 2015] [Hits:97]

Read more

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2558

1. แผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 1/2558                    ดาวน์โหลดที่นี่ 2....

[Administrator] [เขียนเมื่อ22 พ.ค. 2015] [Hits:23]

Read more

ดาวน์โหลด

- โปรแกรม ITW 2.0 รุ่น...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 เม.ย. 2015] [Hits:310]

Read more

แผนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2558

1. ประถมศึกษา      ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ01 เม.ย. 2015] [Hits:207]

Read more

รายงานผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์(PR) ของนักศึกษาที่จบหลักสูตร2551 และ ปวช.

ให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้           1. ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556, 2/2556...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 มี.ค. 2015] [Hits:652]

Read more

แบบฟอร์มรายงานออนไลน์จำนวนผู้รับบริการ

     รายงานจำนวนผู้รับบริการEIS      ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ09 ก.พ. 2015] [Hits:503]

Read more

กำหนดการเยี่ยมห้องสมุดประชาชน

ลำดับการเข้าตรวจเยี่ยม ดังนี้ 1. เฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองลพบุรี  ...

[Administrator] [เขียนเมื่อ10 ก.ย. 2014] [Hits:356]

Read more

แนวทางการดำเนินงาน

มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอในภาคกลาง 1. คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแนวทางดำเนินงาน             ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แนวทางการดำเนินงาน...

[Administrator] [เขียนเมื่อ08 เม.ย. 2014] [Hits:330]

Read more

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

1. แบบประเมินครู กศน.ตำบล                               ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 2. แบบประเมินครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 3. แบบประเมินครู...

[Administrator] [เขียนเมื่อ05 ก.พ. 2014] [Hits:939]

Read more

โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

การขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( กระทรวง...

[Administrator] [เขียนเมื่อ07 ต.ค. 2013] [Hits:555]

Read more

ข่าวงานนิเทศก์

เครื่องมือนิเทศกิจกรรมและแบบติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2556...

[Administrator] [เขียนเมื่อ24 ก.ค. 2013] [Hits:967]

Read more

bottom

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี
เลขที่ 284 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร : 036-413582 โทรสาร : 036-422624 e-mail : lopburi@nfe.go.th
ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: download joomla templates top female actors Valid XHTML and CSS.