Configurations Error(!)
Configurations Error(!)
top
logo

นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

 

 นายทวี สว่างมณี

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

ดาวน์โหลด

micro planing ส่วนที่ 1-3 และ 5 


 micro planing ส่วนที่ 4 


 แบบฟอร์มการจัดทำแผนชุมชน 


 ต้นฉบับคู่มือดำเนินงานหลักสูตร51(ปรับปรุงปี2555)


คู่มือการดำเนินงาน  องค์กรนักศึกษา กศน.


หลักสูตรค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 


 รายงานการประชุม แก้ปัญหาภัยแล้ง  ปี 2558  


 ข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2557 


 การประเมินผลการจัดประชุมครูที่ปรึกษา  


 รายงานตรวจสอบดำเนินงานโครงการเทียบสูงสุด ปี 2557 


 รายชื่อเกษตรกรโครงการภัยแล้ง 


 แบบนิเทศติดตาม ETV 


 แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตำบล 


 แบบรายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน


แบบฟอร์มรายงานข้อมูล EIS 


แบบฟอร์มรายงานข้อมูลแหล่งเรียนรู้


 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก 


 คู่มือขึ้นข่าวหน้าเว็บจังหวัด_สำหรับอำเภอ_

 

 

 

เข้าสู่ระบบ

ราคาน้ำมันในประเทศ

พยากรณ์อากาศ


กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นการถักตะกร้าจากเชือกป่าน PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 12:48 น.

กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การถักตะกร้าจากเชือกป่าน) ทำการสอนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลเขาสมอคอน หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง โดยมี นางวันทิพย์ สินไทยกิตติโชค เป็นครูผู้สอน จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 12:52 น.
 

bottom

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี
เลขที่ 284 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร : 036-413582 โทรสาร : 036-422624 e-mail : lopburi@nfe.go.th
ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: download joomla templates top female actors Valid XHTML and CSS.