โครงการประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัดลพบุรี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:32

     ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัดลพบุรี...

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการเเละการประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:24

     วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการเเละการประเมินโครงการ ณ...

Read more

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร การใช้พลังงานทดเเทนเเสงอาทิตย์

จำนวนผู้เข้าชม Hits:27

     วันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานกศน.จังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการ พัฒนาบุคลากร ทางด้านเเสงอาทิตย์...

Read more

ประชุมผู้บริหาร กศน.จังหวัดลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม Hits:25

     วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี​ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา​ ณ​...

Read more

โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อตรวจทานการจัดทำรายงาน…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:31

       วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี​ จัดโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อตรวจทานการจัดทำรายงาน การประเมินตนเองของสถานศึกษา...

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ​ ประจำปีงบประมาณ​…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:35

       วันที่​ ๘ ธันวาคม​ ๒๕๖๔​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดลพบุรี​ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดหนังสือราชการ​ มีผู้เข้าร่วมโครงการ​...

Read more

กศน.ลพบุรี จัดงานวันพ่อแห่งชาติ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:40

     ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จำนวน 24...

Read more

กศน.ลพบุรี พัฒนาคุณภาพครูสู่การสอนออนไลน์…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:32

     ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีจัดโครงการอบรมครู กศน. ด้านเทคนิคการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน...

Read more

ประชุมผู้บริหาร กศน.จังหวัดลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม Hits:38

     วันที่​ ๒๕​ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๔ สำนักงานกศน.จังหวัดลพบุรี​ ได้จัดการประ​ชุมผู้บริหาร​ โดยมี​ นาย​เธียร​...

Read more

กศน.ลพบุรี พัฒนาคุณภาพครูสู่การสอนออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม Hits:32

           ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีจัดโครงการอบรมครู...

Read more

กศน.ลพบุรี จัดอบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

จำนวนผู้เข้าชม Hits:31

     ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช...

Read more

กศน.ลพบุรี ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:27

     ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี...

Read more

กศน.ลพบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:28

     วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอตากฟ้า...

Read more

กศน.ลพบุรี ประชุมผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:30

     ในวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีจัดการประชุมการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม...

Read more

กศน.ลพบุรีจัดพิธีน้อมรำลึกแด่รัชกาลที่ 9

จำนวนผู้เข้าชม Hits:29

       ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี...

Read more

ผู้บริหาร กศน.ลพบุรี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:103

     ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงาน...

Read more

การเตรียมความพร้อมสอบ n…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:93

       วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงาน...

Read more

กศน.ลพบุรี ส่งมอบให้กำลังใจสถานศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม

จำนวนผู้เข้าชม Hits:77

     ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี...

Read more

องค์กรนักศึกษาของ กศน.ลพบุรี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:60

     สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีได้ดำเนินประเมินการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน. ของสถานศึกษาในสังกัดประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรนักศึกษา กศน. และยกย่องเชิดชูเกียรติ...

Read more

กศน.ลพบุรี ปลูกไม้มงคล…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:71

     วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.09 น. นายเธียร...

Read more

งานร้อยรักถักทอใจ สานสายใยเป็นหนึ่งเดียวกันแด่ผู้เกษียณอายุราชการ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:97

ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดงานร้อยรักถักทอใจ...

Read more

ประชุมภารกิจเร่งด่วน กศน.ลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม Hits:55

     ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงาน...

Read more

ทีมงาน กศน.ลพบุรี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:54

       (30 กันยายน 2564) วันที่สองของการเดินหน้าช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยทีมงานบุคลากร(ชาย)ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ณ กศน.อำเภอลำสนธิ...

Read more

กศน.ลพบุรี รวมใจสู้ภัยน้ำท่วม

จำนวนผู้เข้าชม Hits:55

     ในวันที่ 27 กันยายน 2564 นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี...

Read more

พิธีเปิดศูนย์ OOCC…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:57

     ในวันที่ 21 กันยายน 2564 นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี...

Read more

กศน.ลพบุรี เฉลิมพระเกียรติพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:112

          วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา...

Read more

น้ำสมุนไพรต้านโควิดเพื่อ กศน.ลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม Hits:99

       วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ...

Read more

โครงการปลูกป่าและจิตอาสา กศน.ลพบุรี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:95

      วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเธียร...

Read more

กศน.ลพบุรี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติแด่รัชกาลที่…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:93

     วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ...

Read more

พิธีลงเสาเอกสร้างบ้านใหม่ให้นักศึกษา กศน.

จำนวนผู้เข้าชม Hits:121

     ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฏาคม 2564 ณ บ้านดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี...

Read more

กศน. For…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:100

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงาน...

Read more

รางวัลการประกวดขยายผลโครงการจิตอาสาของ กศน.ลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม Hits:146

       ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ประกาศผลการตัดสินกิจกรรมการประกวดขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน...

Read more

ประชุมคณะกรรมการ กศน…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:156

     วันอังคารที่  22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงาน...

Read more

การประชุม กศน.ลพบุรี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:77

       ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ประชุมผู้บริหาร...

Read more

สื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนต้นแบบ กศน.ลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม Hits:132

     ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมนำเสนอผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนต้นแบบ ไป...

Read more

องค์กรนักศึกษา กศน…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:127

     ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บ้านเลขที่ ๘๓ หมู่ที่...

Read more

โครงการรวมใจรักสามัคคี ๕…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:115

     ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการรวมใจรักสามัคคี ๕...

Read more

โครงการรวมใจรักสามัคคี ๕…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:103

     ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการรวมใจรักสามัคคี ๕...

Read more

กศน.ลพบุรี ประชุมผู้บริหาร…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:100

       ในวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง...

Read more

กศน.ลพบุรี ตรวจ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:88

     ในวันที่ ๒๗  เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดส่งเอกสารและตรวจเอกสารสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่...

Read more

กศน.ลพบุรี ตรวจ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:110

     ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดส่งเอกสารและตรวจเอกสารสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่...

Read more

กิจกรรมวันรักการอ่านของ กศน.ลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม Hits:116

     วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี...

Read more

กศน.ลพบุรี ประชุมพนักงานจ้างเหมาบริการ

จำนวนผู้เข้าชม Hits:108

     ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมชี้แจงนโยบาย ข้อสั่งการและข้อหารืออื่น...

Read more

กศน.ลพบุรี อบรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนผู้เข้าชม Hits:118

     ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีได้รับเกียรติจาก นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ...

Read more

กศน.ลพบุรี อบรมการป้องกันการทุจริต

จำนวนผู้เข้าชม Hits:99

     ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี...

Read more

ประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.ลพบุรี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:118

     วันที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีจัดโครงการประชุมองค์กรนักศึกษา กศน. สำนักงาน...

Read more

กศน.ลพบุรี อบรมการจัดทำวีดีทัศน์…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:126

     ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี...

Read more

กศน.ลพบุรี อบรมการจัดทำวีดีทัศน์…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:106

     นายเธียร  เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่...

Read more

หลักสูตรดิจิทัล กศน.ลพบุรี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:106

     ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน วิทยากรแกนนำ...

Read more

หลักสูตรดิจิทัล กศน.ลพบุรี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:125

     ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน วิทยากรแกนนำ...

Read more

กศน.ลพบุรี จัดโครงการจัดแผนปฏิบัติการ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:121

     สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่...

Read more

การประชุม กศน.ลพบุรี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:128

     ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง...

Read more

กศน.ลพบุรี เตรียมความพร้อมสอบ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:156

     เนื่องในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 นี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จะดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน...

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา กศน…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:102

     เวลา 09.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงาน...

Read more

กศน.ลพบุรี ประกอบพิธีเสริมสิริมงคลประจำปี

จำนวนผู้เข้าชม Hits:125

     วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายเธียร...

Read more

กศน.ลพบุรี เข้ารับการตรวจราชการ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:132

       วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 นายเธียร  เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี...

Read more

ประชุมบุคลากร กศน.ลพบุรี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:169

       วันพุธที่24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี...

Read more

กศน.ลพบุรี จัดทำข้อสอบวิชาเลือก

จำนวนผู้เข้าชม Hits:209

           สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีจัดโครงการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการและตรวจคุณภาพต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเลือกเสรี

Read more

mobile clinic…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:148

       วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี รับการตรวจเยี่ยมจากคลังจังหวัดลพบุรีตามแผนลงพื้นที่...

Read more

ประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.ลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม Hits:158

       สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีจัดโครงการประชุมองค์กรนักศึกษา กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์...

Read more

โครงการปราชญ์ร่วมใจกับ กศน.ลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม Hits:206

       วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง...

Read more

กิจกรรม 5ส…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:151

       วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเธียร  เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี...

Read more

กศน.ลพบุรี ประชุมบุคลากร…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:143

       วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี...

Read more
แจ้งให้ทราบ
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items