ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566

สกร.ลพบุรี จัดอบรม…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:3

  สกร.ลพบุรี จัดอบรม Project Based Learning รุ่นที่ ๓   วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖...

Read more

สกร.ลพบุรี จัดอบรม…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:4

  สกร.ลพบุรี จัดอบรม Project Based Learning รุ่นที่ 2   วันที่ 21 กันยายน 2566...

Read more

สกร.ลพบุรี จัดอบรม…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:2

  สกร.ลพบุรี จัดอบรม Project Based Learning รุ่นที่ 1    วันที่ 18 กันยายน 2566...

Read more

การสอบปลายภาคเรียน ๑/๒๕๖๖…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:4

  การสอบปลายภาคเรียน ๑/๒๕๖๖ ของ สกร.ลพบุรี​   วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑...

Read more

การสอบปลายภาคเรียน ๑/๒๕๖๖…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:2

  การสอบปลายภาคเรียน ๑/๒๕๖๖ ของ สกร.ลพบุรี   วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑...

Read more

การสอบปลายภาคเรียน ๑/๒๕๖๖…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:3

  การสอบปลายภาคเรียน ๑/๒๕๖๖ ของ สกร.ลพบุรี​   วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑...

Read more

การสอบปลายภาคเรียน ๑/๒๕๖๖…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:2

  การสอบปลายภาคเรียน ๑/๒๕๖๖ ของ สกร.ลพบุรี​   วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑...

Read more

การสอบปลายภาคเรียน ๑/๒๕๖๖…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:4

  การสอบปลายภาคเรียน ๑/๒๕๖๖ ของ สกร.ลพบุรี​   วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑...

Read more

การสอบปลายภาคเรียน ๑/๒๕๖๖…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:2

  การสอบปลายภาคเรียน ๑/๒๕๖๖ ของ สกร.ลพบุรี​    วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑...

Read more

สกร.จังหวัดลพบุรี ทำความสะอาดเมืองลพบุรี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:2

  สกร.จังหวัดลพบุรี ทำความสะอาดเมืองลพบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖    วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น...

Read more

สกร.ลพบุรี ประชุมผู้บริหาร…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:2

  สกร.ลพบุรี ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖   วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ สกร.จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มเเละผู้เกี่ยวข้อง...

Read more

สกร.ลพบุรี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:2

  สกร.ลพบุรี ประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖    ในวันที่​ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ สกร.จังหวัดลพบุรี จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่...

Read more

สกร.ลพบุรี จัดโครงการนุ่งโจงห่มสไบ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:13

  สกร.ลพบุรี จัดโครงการนุ่งโจงห่มสไบ ไปเรียนรู้ (Open House)   วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ สกร.จังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดโครงการงานนุ่งโจงห่มสไบไปเรียนรู้ เปิดโลกการศึกษา...

Read more

สกร.ลพบุรี ประเมิน…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:14

  สกร.ลพบุรี ประเมิน ว.PA ผู้บริหารสถานศึกษา สกร.จังหวัดลพบุรี   วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ สกร.จังหวัดลพบุรี ประเมิน...

Read more

สกร.จังหวัดลพบุรี ทำความสะอาดเมืองลพบุรี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:8

  สกร.จังหวัดลพบุรี ทำความสะอาดเมืองลพบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖   วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น...

Read more
แจ้งให้ทราบ
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items