ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566

สกร.ลพบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:12

  สกร.ลพบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา...

Read more

สกร.ลพบุรี ประชุมบุคลากร…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:14

  สกร.ลพบุรี ประชุมบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐...

Read more

สกร.ลพบุรี ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เเละทำบุญตักบาตร…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:9

  สกร.ลพบุรี ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เเละทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวเจนจรี...

Read more

สกร.ลพบุรี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:9

  สกร.ลพบุรี กิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับ สกร.อำเภอโคกสำโรง วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวเจนจรี...

Read more

สกร.ลพบุรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:14

  สกร.ลพบุรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖...

Read more

สกร.ลพบุรี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:7

  สกร.ลพบุรี กิจกรรม "สองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันทำความสะอาด" ครั้งที่ ๓     วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖...

Read more

สกร.ลพบุรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:16

  สกร.ลพบุรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖...

Read more

สกร.ลพบุรี ร่วมงานเเถลงข่าวการจัดประเพณีลอยกระทงย้อนยุค…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:201

    สกร.ลพบุรี ร่วมงานเเถลงข่าวการจัดประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น...

Read more

สกร.ลพบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:131

  สกร.ลพบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบิดาเเห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐...

Read more

สกร.ลพบุรี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:136

  สกร.ลพบุรี โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐...

Read more

สกร.ลพบุรี โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:135

      สกร.ลพบุรี โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินบัญชี เเละพัสดุ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น...

Read more

สกร.ลพบุรี กิจกรรม…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:132

  สกร.ลพบุรี กิจกรรม "สองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันทำความสะอาด" วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๑๐...

Read more
แจ้งให้ทราบ
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items