สกร.จังหวัดลพบุรี
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี
"งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัล รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาส เปลี่ยนเป็นคำอวยพร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

บุคลากร