โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร การใช้พลังงานทดเเทนเเสงอาทิตย์

     วันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานกศน.จังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการ พัฒนาบุคลากร ทางด้านเเสงอาทิตย์ ณ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี โดยมี นาย เธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน มีบุคลากรเข้าร่วมอบรมทั้งหมด ๔๐ คน เพื่อนำความรู้ไปใช้ในภายในครัวเรือน ชุมชน เเละสถานศึกษาของตนเอง ทั้งนี้ได้จัดทีมในการทำงานเพื่อย้ายเเละติดติดระบบพลังงานเเสงอาทิตย์ เพื่อได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่ดียิ่งไป