กศน.ลพบุรี เข้ารับการตรวจราชการ รอบที่ 1

 

     วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 นายเธียร  เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางอังศนา  สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี และนางสาวพรธิภา  หอมขจร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้ารับการตรวจราชาการ เพื่อนำเสนอ “สภาพการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน” จาก นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ในการลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี