ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

สกร.ลพบุรี การตรวจสุขภาพประจำปี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:31

  วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. สกร.จังหวัดลพบุรี จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๗...

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระชัยมงคลแด่…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:34

  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายนินาท ป้องอ้วน...

Read more

การประเมินองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอที่มีผลงานดีเด่น…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:51

  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสาววิมล เล็กสูงเนิน...

Read more

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรีประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวนผู้เข้าชม Hits:31

  วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดลพบุรีประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗...

Read more

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา

จำนวนผู้เข้าชม Hits:42

  วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา ณ...

Read more

การประเมินองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอที่มีผลงานดีเด่น…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:34

  วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสาววิมล เล็กสูงเนิน...

Read more

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:29

  วันที่ ๒๔ กุมภุาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

พิธีวันที่ระลึก "พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย"

จำนวนผู้เข้าชม Hits:39

  วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:40

  วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

การประเมินองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอที่มีผลงานดีเด่น…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:26

  วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสาววิมล เล็กสูงเนิน...

Read more

พิธีมอบเครื่องหมายเเสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่ม ประจำปี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:28

  วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

การประเมินองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอที่มีผลงานดีเด่น…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:32

  วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสาววิมล เล็กสูงเนิน...

Read more

กิจกรรม "สองมือเธอ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:34

  วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดลพบุรี...

Read more

การประเมินองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอที่มีผลงานดีเด่น…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:32

  วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสาววิมล เล็กสูงเนิน...

Read more

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:29

  วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

นิทรรศการกิจกรรม Thawung…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:32

  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายพรพัฒน์ เธียรถาวร...

Read more

การประเมินองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอที่มีผลงานดีเด่น…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:29

  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสาววิมล เล็กสูงเนิน...

Read more

โครงการอบรมเเกนนำครู ค…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:40

  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

กิจกรรมเเต่งไทยไหว้พระ เสริมบารมี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:296

    วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

การสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:296

    วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี ดำเนินการนิเทศการจัดสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้...

Read more

พิธีรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:299

  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๑๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรเเละบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:296

    วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีการศึกษา…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:296

  วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข...

Read more

กิจกรรมเเสดงความจงรักภักดีเเด่​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:295

  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี นางสาววิมล เล็กสูงเนิน...

Read more

ประชุมผู้บริหารเเละหัวหน้ากลุ่ม…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:301

  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. สกร.จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่...

Read more

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีการศึกษา…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:298

  วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข...

Read more

ประชุมบุคลากร ครั้งที่…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:294

  วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีการศึกษา…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:293

  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับวิทยากรกระบวนการ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:295

  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายอนุวัฒน์...

Read more

โครงการกีฬาสี สร้างความสามัคคี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:298

  วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

พิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:278

  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาเเละบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช...

Read more

กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชม Hits:294

  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

ประชุมสัมมนา การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาเเละกฎหมายที่เกี่ยวข้อง…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:292

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาววิมล เล็กสูงเนิน...

Read more

การคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:297

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:292

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข...

Read more

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีการศึกษา…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:564

  วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข...

Read more

การนิเทศติดตามการจัดการกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม Hits:558

  วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางพชรณัฏฐ์ อ่อนละมัย...

Read more

การนิเทศสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน n-net​…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:560

  วันที่​ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี​ สร้อย​ประเสริฐ​ ผู้​อำนวยการ​ สกร.จังหวัด​ลพบุรี​​ มอบหมายให้ นางสาวพรธิภา...

Read more

การนิเทศสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน n-net​…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:557

  วันที่​ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี​ สร้อย​ประเสริฐ​ ผู้​อำนวยการ​ สกร.จังหวัด​ลพบุรี​​ มอบหมายให้ นางพชรณัฏฐ์...

Read more

การนิเทศสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน n-net​…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:763

  วันที่​ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี​ สร้อย​ประเสริฐ​ ผู้​อำนวยการ​ สกร.จังหวัด​ลพบุรี​​ มอบหมายให้ นางสาววิมล...

Read more

การนิเทศสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน n-net​…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:783

  วันที่​ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี​ สร้อย​ประเสริฐ​ ผู้​อำนวยการ​ สกร.จังหวัด​ลพบุรี​​ พร้อมด้วย​ นางสาววาสนา...

Read more

พิธีพุทธามังคลาภิเษกเข็มกลัดที่ระลึก สมเด็จพระนารายณ์มหาราช…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:558

  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

ประชุมชี้เเจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:782

  วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

โครงการ "ผู้ว่าฯ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:556

  วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

สกร.ลพบุรี นิเทศกลุ่มอาชีพ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:539

  วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางประชัน ยื้มละไม้...

Read more

ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีการศึกษา…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:556

  วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

การอบรมโครงการจัดทำระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล

จำนวนผู้เข้าชม Hits:554

  วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

สกร.ลพบุรี เยี่ยมห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม Hits:556

  วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

กิจกรรม "สองมือเธอ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:996

  สกร.ลพบุรี กิจกรรม "สองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันทำความสะอาด" ครั้งที่ ๘ วันที่ ๓๑ มกราคม เวลา...

Read more

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถห้องสมุดเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชม Hits:561

สกร.ลพบุรี กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ...

Read more

งานวันสถาปนาศูนย์สงครามพิเศษ ครบรอบปีที่…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:556

สกร.ลพบุรี ร่วมงานวันสถาปนาศูนย์สงครามพิเศษ ครบรอบปีที่ ๕๘ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๔๕ น...

Read more

กิจกรรม "สองมือเธอ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:555

  สกร.ลพบุรี กิจกรรม "สองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันทำความสะอาด" ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๔ มกราคม เวลา...

Read more

การนิเทศติดตามการจัดการกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม Hits:552

สกร.ลพบุรี การนิเทศติดตามการจัดการกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสาวเสาวภาคย์...

Read more

กิจกรรม "วันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี"

จำนวนผู้เข้าชม Hits:555

สกร.ลพบุรี ร่วมกิจกรรม "วันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี" วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี...

Read more

กิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:531

สกร.ลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลพบุรี วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น...

Read more

เดินรณรงค์เเต่งไทยทั้งเมือง "นุ่งโจง…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:557

สกร.ลพบุรี ร่วมเดินรณรงค์เเต่งไทยทั้งเมือง "นุ่งโจง ห่มสไบ เเต่งไทย ทั้งเมือง" งานแผ่นสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๙...

Read more

ประชุมผู้บริหารเเละหัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:560

  สกร.ลพบุรี ประชุมผู้บริหารเเละหัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗...

Read more

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถี

จำนวนผู้เข้าชม Hits:556

  สกร.ลพบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถี วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๑๕ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ...

Read more

กิจกรรม "สองมือเธอ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:559

  สกร.ลพบุรี กิจกรรม "สองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันทำความสะอาด" ครั้งที่ ๖| วันที่ ๑๗ มกราคม เวลา...

Read more

ประชุมบุคลากร ครั้งที่…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:985

  สกร.จังหวัดลพบุรี ประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ## วันที่ ๑๗ มกราคม...

Read more

พิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:563

  สกร.ลพบุรี เข้าร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๗”   วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐...

Read more

งานวันครูเเห่งชาติ ประจำปี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:567

  สกร.ลพบุรี เข้าร่วมงานวันครูเเห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จังหวัดลพบุรี วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐...

Read more

โครงการครูไทย เเต่งไทย…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:569

  สกร.ลพบุรี โครงการครูไทย เเต่งไทย ใส่ใจศิษย์ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น...

Read more

กิจกรรมส่งความสุขให้น้อง…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:569

  สกร.ลพบุรี กิจกรรมส่งความสุขให้น้อง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น...

Read more

โครงการส่งเสริมการอ่านกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๗

จำนวนผู้เข้าชม Hits:566

  สกร.ลพบุรี โครงการส่งเสริมการอ่านกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี...

Read more

โครงการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบรูณาการ ประจำปีงบประมาณ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:558

  สกร.ลพบุรี ร่วมโครงการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบรูณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗    วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น...

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:569

  สกร.ลพบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น...

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ​ ครั้งที่​…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:560

  สกร.ลพบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ​ ครั้งที่​ ๑๑ วันที่ ๒๘ ธันวาคม​ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น...

Read more

พิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จำนวนผู้เข้าชม Hits:563

    สกร.ลพบุรี ร่วมพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ...

Read more

สกร.ลพบุรี กิจกรรม…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:575

  สกร.ลพบุรี กิจกรรม "สองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันทำความสะอาด" ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖...

Read more

สกร.ลพบุรี การคัดเลือกการปฏิบัติงาน…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:995

  สกร.ลพบุรี การคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา...

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการเเละส่งเสริมกระบวนจัดการการเรียนรู้

จำนวนผู้เข้าชม Hits:586

สกร.จังหวัดลพบุรี โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการเเละส่งเสริมกระบวนจัดการการเรียนรู้​ ของสำนักงานส่งเสริม​การ​เรียนรู้​จังหวัด​ลพบุรี ระหว่างวันที่​ ๒๐​ -​ ๒๒ ธันวาคม​ ๒๕๖๖ โดยนางสาวเจนจรี​...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับวิทยากรกระบวนการ

จำนวนผู้เข้าชม Hits:580

  วันที่ ๒๐ ธันวาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี...

Read more

กิจกรรม…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:583

 วันที่ ๑๙ ธันวาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี...

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม Hits:918

  วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

จำนวนผู้เข้าชม Hits:586

    วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

ประชุมผู้บริหารเเละหัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:606

  วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สกร.จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่...

Read more

ประชุมบุคลากรครั้งที่ ๖…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:585

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. สกร.จังหวัดลพบุรี จัดประชุมบุคลากรครั้งที่ ๖...

Read more

ประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:583

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

กิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:593

  วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

ประชุมรวบรวมการศึกษาอาชีพจังหวัดลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม Hits:593

  วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข

จำนวนผู้เข้าชม Hits:585

  วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

จำนวนผู้เข้าชม Hits:577

  วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

กิจกรรม "สองมือเธอ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:583

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๑๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน...

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเสริมสร้างคุณธรรม…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:1092

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาระหว่างเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี...

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เเละเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:1090

  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:1194

  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more
แจ้งให้ทราบ
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

ประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวพรธิภา หอมขจร นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๑ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในการประชุมนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาเเละบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม เพื่อประสานความร่วมมือเเละให้คำปรึกษา
ในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี รับทราบถึงปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอเเนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพเเละประสิทธิผลในระดับพื้นที่ต่อไป