กศน.ลพบุรี อบรมการบริหารความเสี่ยง

     ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีได้รับเกียรติจาก นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ให้กับโครงการอบรมมาตรการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและการควบคุมภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๕ คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรที่ถูกต้อง พร้อมทั้งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี