กศน.ลพบุรี เฉลิมพระเกียรติพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

          วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๗ คน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี โดยมีนายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรและร้องเพลงสดุดีมหาราชาร่วมกับบุคลากรในสังกัด

ขอบคุณภาพถ่ายจาก นางสาวธิรารัตน์ นาคบุญนนท์