กศน.ลพบุรีจัดพิธีน้อมรำลึกแด่รัชกาลที่ 9

 
     ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ โดมอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จำนวน 25 คน โดยได้ร่วมกันประกอบพิธีลงนามถวายพระพร วางพวงมาลา ร้องเพลงสดุดีมหาราชาและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
 
     หลังจากเสร็จสิ้นพิธีได้ร่วมกันปลูกไม้มงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเป็นการช่วยเสริมสร้างอาการที่ดีให้สำนักงานและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีอีกด้วย