สมัครเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำเเหน่งบรรณารักษ์
รับสมัครพนักงานราชการ
ตำเเหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Events Calendar

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน วิทยากรแกนนำ ครู ข และ ครู ค รุ่นที่ 2
Thursday, March 18, 2021, 08:30am - 04:30pm
Hits : 1117
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน วิทยากรแกนนำ ครู ข และ ครู ค
หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ รุ่นที่ 2
วันที่ 18 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 อาคารคิดเป็น สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี