สมัครเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำเเหน่งบรรณารักษ์
รับสมัครพนักงานราชการ
ตำเเหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Events Calendar

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ 1
From Tuesday, March 23, 2021 -  08:30am
To Wednesday, March 24, 2021 - 04:30pm
Hits : 1084
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ 1
วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 อาคารคิดเป็น สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี