สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จะดำเนินการสอบการประเมินครั้งที่ 1 (ข้อเขียน)
ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น.- 11.45 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566
ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

Events Calendar

โครงการจัดทำข้อสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2/2563
From Tuesday, February 23, 2021 -  08:30am
To Wednesday, February 24, 2021 - 04:30pm
Hits : 2704
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.