ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ(สอบสัมภาษณ์)
ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566
ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

Events Calendar

February, 2021
 • Monday, February 15, 2021 - Friday, February 19, 2021 09:00am - 04:00pm
  รับสมัครบุคคล by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ประกาศ
 • Tuesday, February 23, 2021 - Wednesday, February 24, 2021 08:30am - 04:30pm
  โครงการจัดทำข้อสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ประกาศ
March, 2021
 • Friday, March 05, 2021 08:30am - 04:30pm
  โครงการประชุมชี้แจงการจัดสอบ N-NET 2/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม/ประชุม
 • Thursday, March 11, 2021 - Friday, March 12, 2021 08:30am - 04:30pm
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม/ประชุม
 • Wednesday, March 17, 2021 08:30am - 04:30pm
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน วิทยากรแกนนำ ครู ข และ ครู ค รุ่นที่ 1 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม/ประชุม
 • Thursday, March 18, 2021 08:30am - 04:30pm
  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน วิทยากรแกนนำ ครู ข และ ครู ค รุ่นที่ 2 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม/ประชุม
 • Tuesday, March 23, 2021 - Wednesday, March 24, 2021 08:30am - 04:30pm
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ 1 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม/ประชุม
 • Thursday, March 25, 2021 - Friday, March 26, 2021 08:30am - 04:30pm
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ 2 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  อบรม/ประชุม