ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอพัฒนานิคม ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://localhost/01phatthana Tue, 14 Aug 2018 16:18:59 กศน.อำเภอพัฒนานิคม จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ http://localhost/01phatthana/?name=news&file=readnews&id=15 http://localhost/01phatthana/icon/news_1534234664.jpg

ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอพัฒนานิคม
 ·
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เปิดบริการใหห้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร  วันแม่แห่งชาติ

ณ ห้ 1534234664 กศน.อำเภอพัฒนานิคม จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชการที่ 10 http://localhost/01phatthana/?name=news&file=readnews&id=14 http://localhost/01phatthana/icon/news_1534234461.jpg

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี  จัดสถานที่ให้ประชาชน เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 10

1534234461
กิจกรรมบรรณสัยจร ครั้งที่ 6 ณ รร.แก่งเสือเต้น ตำบลหนองบัว http://localhost/01phatthana/?name=news&file=readnews&id=13 http://localhost/01phatthana/icon/news_1529911133.jpg

วันที่25 มิย.61. ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อ.พัฒนานิคมจ.ลพบุรี.   โดย นางบุษรา ต้องใจ ผอ.กศน พัฒนานิคม  มอบหมาย บรรณารักษ์. และครูอาสาสมัครฯ ออกพื้นที่จัดกิจกรรม. ณ โรงเรียนแก่งเสือเต้น ต.หนองบัว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงก 1529911133 รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก http://localhost/01phatthana/?name=news&file=readnews&id=12 http://localhost/01phatthana/icon/news_1529466932.jpg

วันที่ 19 มิถุนายน 2561

วันที่ 19 มิถุนายน 2561

นางบุษรา ต้องใจ
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้
บรรณารักษ์ห้องสมุด ประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอพัฒนานิคม รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
 เพื่อ ปร 1529466932 หมุนเวียนสื่อโครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น http://localhost/01phatthana/?name=news&file=readnews&id=10 http://localhost/01phatthana/icon/news_1529297399.jpg

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นางบุษรา ต้องใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพัฒนานิคม ได้มอบหมายให้บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีได้ออกบริการเคลื่อนที่บริการหนังสือสื่อหมุนเวียนให้กับหน่วยงานราชการต่างๆอาทิเช่น ธนาคาร ธกส ธนาค 1529297399 บริการ ห้องสมุดเคลื่อนที่อำเภอยิ้ม โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ตำบลมะนาวหวาน http://localhost/01phatthana/?name=news&file=readnews&id=9 http://localhost/01phatthana/icon/news_1528865619.jpg

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอพัฒนานิคม นำโดยนางบุษบา ต้องใจ. ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้ บรรณารักษ์และครูอาสาสมัคร

1528865619
กิจกรรมบรรณสัญจรครั้งที่ 5 http://localhost/01phatthana/?name=news&file=readnews&id=8 http://localhost/01phatthana/icon/news_1528806914.jpg

วันที่ 7 มิถุนายนพศ 2561 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอพัฒนานิคมได้จัดกิจกรรมเคลื่อนที่ปั่นสัญจรส่งเสริมการอ่านครั้งที่ 5 ณโรงเรียนพรหมรังษี ซอย 12 ตำบลดีลัง โดยนางบุษบาต้องใจผู้อำนวยการกศนอำเภอพัฒนานิคมมอบหมายให้บรรณารักษ์นางสาวขวัญใจจันทมาศและ 1528806914 ข่าวการศึกษา http://localhost/01phatthana/?name=news&file=readnews&id=7 http://localhost/01phatthana/icon/news_1528806684.jpg

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขานครสวรรค์ บริการเคลื่อนที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ณห้องสมุดประชาชน นักเรียนนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ห้องสมุดประชาชน ได้ด้วยตนเองพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์

1528806684
ทำบุญเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา http://localhost/01phatthana/?name=news&file=readnews&id=5 http://localhost/01phatthana/icon/news_1310842320.jpg ครู นักเรียนได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ถวายสังฑทาน บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดวัดบ้านผือ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
1310842320
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ http://localhost/01phatthana/?name=news&file=readnews&id=4 http://localhost/01phatthana/icon/news_1310216972.jpg โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านผือ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง โรงเรียนบ้านโคกข่า และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษขึ้น ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านจานโนนสูง
1310216972