ชื่อ - นามสกุล :นางสาวขวัญใจ จันทมาตย์
ตำแหน่ง :บรรณารักษ์
หน้าที่หลัก :บริหารงานห้องสมุด
ที่อยู่ :245 หมู่ 6 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
Telephone :0804119682
Email :kwhan2561@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบบุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานอัธยาศัย