[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
แผนผังหน่วยงาน
อำนวยการ
Click ดูประวัติ
นายสิทธิชัย หลีกพาล
บรรณารักษ์
งานการศึกษาตามอัธยาศัย
Click ดูประวัติ
นางวนิดา เชียงกูล
ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง
บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวนวพรรษ ธรรมสกุล
ครูชำนญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ ปฏิบัติงานการเงินและการบัญชี บุคลากร
Click ดูประวัติ
นางยุพิน เต๊ะขันหมาก
ครูชำนญการพิเศษ
หัวหน้าพัสดุ งานนิเทศติดตามประเมินผลงานการศึกษาพื้นฐาน
Click ดูประวัติ
นางสาววรวัลย์ หิรัญ
ครูอาสาสมัครฯ
รับผิดชอบพื้นที่ตำบลบางคู้ และ กศน.ตำบลบางคู้
Click ดูประวัติ
นางสาวศุกสามารถ คงจ้อย
ครู กศน.ตำบล
รับผิดชอบพื้นที่ตำบลเขาสมอคอน และ กศน.ตำบลเขาสมอคอน
Click ดูประวัติ
นางสุนี กุญแจทอง
ครูอาสาสมัครฯ
งานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางสาวกิติยากรณ์ พรมวรรณ์
ครู กศน.ตำบล
รับผิดชอบพื้นที่ตำบลท่าวุ้ง และ กศน.ตำบลท่าวุ้ง
Click ดูประวัติ
นายชัชธวัช พันเขียน
ครู กศน.ตำบล
รับผิดชอบพื้นที่ตำบลโพตลาดแก้ว และ กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว
Click ดูประวัติ
นางสาวกรชวัล โมกสีลา
ครู กศน.ตำบล
รับผิดชอบพื้นที่ตำบลโคกสลุด และ กศน.ตำบลโคกสลุด
Click ดูประวัติ
นางสาวอภิสรา เอี่ยมสอาด
ครู กศน.ตำบล
รับผิดชอบพื้นที่ตำบลมุจลินท์ และ กศน.ตำบลมุจลินท์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : อำนวยการ
2 : กลุ่มจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3 : กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ