ชื่อ - นามสกุล :นายสิทธิชัย หลีกพาล
ตำแหน่ง :บรรณารักษ์
หน้าที่หลัก :งานการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่อยู่ :กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
Telephone :087-356562
Email :
กลุ่ม / แผนก : อำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานอาคารสถานที่
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
หน้าที่ในกลุ่ม : รับผิดชอบห้องสมุดประชาชน งานห้องสมุดประชาชน กิจกรรมห้องสมุด