ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุธาสิณี ช้อนคราม
ตำแหน่ง :บรรณารักอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :บริหารงานห้องสมุด
ที่อยู่ :ถนนอนามัย ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Telephone :0843378056
Email :if.suthasinee@gmail.com