+++ผลสอบนักศึกษา กศน.อำเภอโคกสำโรง +++   
 
     
 
ขั้นตอนการใช้งานของระบบดูผลสอบนักศึกษา กศน. ออนไลน์
สำหรับนักศึกษา
1.นักศึกษาต้องรู้ว่าเรียนอยู่ในระดับใดแล้วให้เลือก
ระดับนั้นในเมนูด้านบน
2.ในการตรวจดูผลการเรียนนั้นมีอยู่ 2 รูปแบบ
    1.ตรวจผลการเรียนโดยให้ใส่รหัสนักศึกษา
    2.ในกรณีจำรหัสนักศึกษาไม่ได้ให้ใส่ชื่อนักศึกษา
3.ในการตรวจดูผลการเรียนนั้น จะมี
รายวิชา รหัสวิชา คะแนนเก็บ ผลการเรียน
ผลการทำหน่วยกิจกรรม(กพช.)


 
     
 
 
   
   
   
สถิติ000001836