ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

สกร.ลพบุรี การตรวจสุขภาพประจำปี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:31

  วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. สกร.จังหวัดลพบุรี จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๗...

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระชัยมงคลแด่…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:34

  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายนินาท ป้องอ้วน...

Read more

การประเมินองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอที่มีผลงานดีเด่น…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:51

  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสาววิมล เล็กสูงเนิน...

Read more

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรีประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวนผู้เข้าชม Hits:31

  วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดลพบุรีประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗...

Read more

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา

จำนวนผู้เข้าชม Hits:42

  วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา ณ...

Read more

การประเมินองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอที่มีผลงานดีเด่น…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:34

  วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสาววิมล เล็กสูงเนิน...

Read more

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:29

  วันที่ ๒๔ กุมภุาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

พิธีวันที่ระลึก "พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย"

จำนวนผู้เข้าชม Hits:39

  วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:40

  วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

การประเมินองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอที่มีผลงานดีเด่น…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:26

  วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสาววิมล เล็กสูงเนิน...

Read more

พิธีมอบเครื่องหมายเเสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่ม ประจำปี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:28

  วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

การประเมินองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอที่มีผลงานดีเด่น…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:32

  วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสาววิมล เล็กสูงเนิน...

Read more

กิจกรรม "สองมือเธอ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:34

  วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดลพบุรี...

Read more

การประเมินองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอที่มีผลงานดีเด่น…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:32

  วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสาววิมล เล็กสูงเนิน...

Read more

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:29

  วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

นิทรรศการกิจกรรม Thawung…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:32

  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายพรพัฒน์ เธียรถาวร...

Read more

การประเมินองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอที่มีผลงานดีเด่น…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:29

  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสาววิมล เล็กสูงเนิน...

Read more

โครงการอบรมเเกนนำครู ค…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:40

  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

กิจกรรมเเต่งไทยไหว้พระ เสริมบารมี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:296

    วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

การสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:296

    วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี ดำเนินการนิเทศการจัดสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้...

Read more

พิธีรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:299

  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๑๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรเเละบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:296

    วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีการศึกษา…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:297

  วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข...

Read more

กิจกรรมเเสดงความจงรักภักดีเเด่​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:295

  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี นางสาววิมล เล็กสูงเนิน...

Read more

ประชุมผู้บริหารเเละหัวหน้ากลุ่ม…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:301

  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. สกร.จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่...

Read more

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีการศึกษา…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:299

  วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข...

Read more

ประชุมบุคลากร ครั้งที่…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:294

  วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีการศึกษา…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:293

  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับวิทยากรกระบวนการ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:295

  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายอนุวัฒน์...

Read more

โครงการกีฬาสี สร้างความสามัคคี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:298

  วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

พิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:278

  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาเเละบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช...

Read more

กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชม Hits:294

  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

ประชุมสัมมนา การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาเเละกฎหมายที่เกี่ยวข้อง…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:292

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาววิมล เล็กสูงเนิน...

Read more

การคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:297

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:293

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข...

Read more

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีการศึกษา…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:564

  วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข...

Read more

การนิเทศติดตามการจัดการกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม Hits:558

  วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางพชรณัฏฐ์ อ่อนละมัย...

Read more

การนิเทศสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน n-net​…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:560

  วันที่​ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี​ สร้อย​ประเสริฐ​ ผู้​อำนวยการ​ สกร.จังหวัด​ลพบุรี​​ มอบหมายให้ นางสาวพรธิภา...

Read more

การนิเทศสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน n-net​…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:557

  วันที่​ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี​ สร้อย​ประเสริฐ​ ผู้​อำนวยการ​ สกร.จังหวัด​ลพบุรี​​ มอบหมายให้ นางพชรณัฏฐ์...

Read more

การนิเทศสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน n-net​…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:764

  วันที่​ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี​ สร้อย​ประเสริฐ​ ผู้​อำนวยการ​ สกร.จังหวัด​ลพบุรี​​ มอบหมายให้ นางสาววิมล...

Read more

การนิเทศสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน n-net​…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:783

  วันที่​ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี​ สร้อย​ประเสริฐ​ ผู้​อำนวยการ​ สกร.จังหวัด​ลพบุรี​​ พร้อมด้วย​ นางสาววาสนา...

Read more

พิธีพุทธามังคลาภิเษกเข็มกลัดที่ระลึก สมเด็จพระนารายณ์มหาราช…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:558

  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

ประชุมชี้เเจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:782

  วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

โครงการ "ผู้ว่าฯ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:557

  วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

สกร.ลพบุรี นิเทศกลุ่มอาชีพ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:539

  วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางประชัน ยื้มละไม้...

Read more

ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีการศึกษา…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:557

  วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

การอบรมโครงการจัดทำระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล

จำนวนผู้เข้าชม Hits:554

  วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

สกร.ลพบุรี เยี่ยมห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม Hits:556

  วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

กิจกรรม "สองมือเธอ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:996

  สกร.ลพบุรี กิจกรรม "สองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันทำความสะอาด" ครั้งที่ ๘ วันที่ ๓๑ มกราคม เวลา...

Read more

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถห้องสมุดเคลื่อนที่

จำนวนผู้เข้าชม Hits:561

สกร.ลพบุรี กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ...

Read more

งานวันสถาปนาศูนย์สงครามพิเศษ ครบรอบปีที่…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:556

สกร.ลพบุรี ร่วมงานวันสถาปนาศูนย์สงครามพิเศษ ครบรอบปีที่ ๕๘ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๔๕ น...

Read more

กิจกรรม "สองมือเธอ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:555

  สกร.ลพบุรี กิจกรรม "สองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันทำความสะอาด" ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๔ มกราคม เวลา...

Read more

การนิเทศติดตามการจัดการกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม Hits:552

สกร.ลพบุรี การนิเทศติดตามการจัดการกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสาวเสาวภาคย์...

Read more

กิจกรรม "วันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี"

จำนวนผู้เข้าชม Hits:555

สกร.ลพบุรี ร่วมกิจกรรม "วันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี" วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี...

Read more

กิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:531

สกร.ลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลพบุรี วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น...

Read more

เดินรณรงค์เเต่งไทยทั้งเมือง "นุ่งโจง…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:557

สกร.ลพบุรี ร่วมเดินรณรงค์เเต่งไทยทั้งเมือง "นุ่งโจง ห่มสไบ เเต่งไทย ทั้งเมือง" งานแผ่นสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๙...

Read more

ประชุมผู้บริหารเเละหัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:560

  สกร.ลพบุรี ประชุมผู้บริหารเเละหัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗...

Read more

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถี

จำนวนผู้เข้าชม Hits:556

  สกร.ลพบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถี วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๑๕ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ...

Read more

กิจกรรม "สองมือเธอ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:559

  สกร.ลพบุรี กิจกรรม "สองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันทำความสะอาด" ครั้งที่ ๖| วันที่ ๑๗ มกราคม เวลา...

Read more

ประชุมบุคลากร ครั้งที่…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:985

  สกร.จังหวัดลพบุรี ประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ## วันที่ ๑๗ มกราคม...

Read more

พิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:563

  สกร.ลพบุรี เข้าร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๗”   วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐...

Read more

งานวันครูเเห่งชาติ ประจำปี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:567

  สกร.ลพบุรี เข้าร่วมงานวันครูเเห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จังหวัดลพบุรี วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐...

Read more

โครงการครูไทย เเต่งไทย…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:569

  สกร.ลพบุรี โครงการครูไทย เเต่งไทย ใส่ใจศิษย์ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น...

Read more

กิจกรรมส่งความสุขให้น้อง…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:569

  สกร.ลพบุรี กิจกรรมส่งความสุขให้น้อง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น...

Read more

โครงการส่งเสริมการอ่านกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๗

จำนวนผู้เข้าชม Hits:566

  สกร.ลพบุรี โครงการส่งเสริมการอ่านกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี...

Read more

โครงการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบรูณาการ ประจำปีงบประมาณ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:558

  สกร.ลพบุรี ร่วมโครงการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบรูณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗    วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น...

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:569

  สกร.ลพบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น...

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ​ ครั้งที่​…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:560

  สกร.ลพบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ​ ครั้งที่​ ๑๑ วันที่ ๒๘ ธันวาคม​ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น...

Read more

พิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จำนวนผู้เข้าชม Hits:564

    สกร.ลพบุรี ร่วมพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ...

Read more

สกร.ลพบุรี กิจกรรม…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:575

  สกร.ลพบุรี กิจกรรม "สองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันทำความสะอาด" ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖...

Read more

สกร.ลพบุรี การคัดเลือกการปฏิบัติงาน…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:995

  สกร.ลพบุรี การคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา...

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการเเละส่งเสริมกระบวนจัดการการเรียนรู้

จำนวนผู้เข้าชม Hits:586

สกร.จังหวัดลพบุรี โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการเเละส่งเสริมกระบวนจัดการการเรียนรู้​ ของสำนักงานส่งเสริม​การ​เรียนรู้​จังหวัด​ลพบุรี ระหว่างวันที่​ ๒๐​ -​ ๒๒ ธันวาคม​ ๒๕๖๖ โดยนางสาวเจนจรี​...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับวิทยากรกระบวนการ

จำนวนผู้เข้าชม Hits:580

  วันที่ ๒๐ ธันวาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี...

Read more

กิจกรรม…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:583

 วันที่ ๑๙ ธันวาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี...

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม Hits:918

  วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

จำนวนผู้เข้าชม Hits:586

    วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

ประชุมผู้บริหารเเละหัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:606

  วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สกร.จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่...

Read more

ประชุมบุคลากรครั้งที่ ๖…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:585

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. สกร.จังหวัดลพบุรี จัดประชุมบุคลากรครั้งที่ ๖...

Read more

ประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:583

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

กิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:593

  วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

ประชุมรวบรวมการศึกษาอาชีพจังหวัดลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม Hits:593

  วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข

จำนวนผู้เข้าชม Hits:585

  วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

จำนวนผู้เข้าชม Hits:577

  วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

กิจกรรม "สองมือเธอ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:583

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๑๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน...

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเสริมสร้างคุณธรรม…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:1092

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาระหว่างเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี...

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เเละเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:1090

  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล…

จำนวนผู้เข้าชม Hits:1194

  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ...

Read more
แจ้งให้ทราบ
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ระดับเงิน)วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ระดับเงิน) ณ สกร.อำเภอท่าหลวง อำเภอท่าหลวง เเละ สกร.อำเภอลำสนธิ อำเภอลำสนธิ เพื่อประเมิน
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ในสังกัด สกร.จังหวัดลพบุรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สู่การเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข