สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จะดำเนินการสอบการประเมินครั้งที่ 1 (ข้อเขียน)
ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น.- 11.45 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566
ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

Events Calendar

14 - 20 February, 2021
February 15
  • 09:00am - 04:00pm  รับสมัครบุคคล by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ประกาศ
February 16
  • 09:00am - 04:00pm  รับสมัครบุคคล by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ประกาศ
February 17
  • 09:00am - 04:00pm  รับสมัครบุคคล by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ประกาศ
February 18
  • 09:00am - 04:00pm  รับสมัครบุคคล by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ประกาศ
February 19
  • 09:00am - 04:00pm  รับสมัครบุคคล by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ประกาศ