ระบบรายงานผลการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชน

บรรณารักษ์เป็นผู้รายงาน
ขั้นตอนการรายงาน
1. คลิกเมนู เข้าสู่ระบบ
2. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ = รหัสสถานศึกษา